Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XVI. VÁNDORGYŰLÉSE

Áramlások a térgazdaságban
Kecskemét, 2018. október 18–19.

A társaság ebben az évben a térgazdaság különféle áramlásait – tőke, munkaerő, tudás, kereskedelem stb. – vitatta meg a vándorgyűlésen. A rendezvény házigazdája a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kara volt. Az előadások és a szekciók rekord számú érdeklődőt, közel 200 résztvevőt vonzottak. Az első napra két neves külföldi előadót hívtunk. A második napon került sor a magyar nyelvű plenáris ülésre. A két nap alatt mintegy 140 szekcióelőadás hangzott el, nyolc-nyolc szekcióban párhuzamosan, csütörtök délután, illetve péntek délelőtt. Az előadások elérhetők a tovább feliratra kattintva.

Tartalom: közgyűlésplenáris ülésdíjazottak, szekcióprogrampublikációs lehetőség

Az előadások a címekre kattintva letölthetők.              Fotóalbum elérhető az NJE honlapján.

PROGRAM (letölthető pdf)                                                                             Programme in English


HELYSZÍN

Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) GAMF/1-es Főépület Térkép

Parkolás: az első 40 autóra mindkét napon ingyenes az udvari parkolóban. Behajtás a sorompós kapunál a főépület mellett.

 


PROGRAM

2018. október 18. csütörtök

10.00  Közgyűlés - Meghívó (pdf), Elnöki beszámoló (pdf) (Kiselőadó)

10.30  Kerekasztal-beszélgetés a tudományos publikációról (angol nyelven)  (Kiselőadó)
Moderátor: Lux Gábor Résztvevők: David Bailey (prezentáció), Lengyel Balázs, Andrea Morrison, Timár Judit

12.00  Ebéd  (Deák terem)

13.00  Vándorgyűlés plenáris ülés 1. (angol nyelven)  (Kiselőadó)
Köszöntő: Ailer Piroska rektor, Neumann János Egyetem

David Bailey egyetemi tanár, Astoni Egyetem; a Regional Studies főszerkesztője
Industry 4.0 and implications for industrial policy (including in Hungary)

Andrea Morrison egyetemi docens, Utrechti Egyetem
Migration and Innovation in the Age of Mass Migration

Sass Magdolna tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Who really invests in East Central Europe?

15.30 Kávészünet  (Deák terem)

16.00  Szekcióülések nyolc szekcióban, párhuzamosan

19.00 Fogadás  (Aula)

 

2018. október 19. péntek

9.00   Szekcióülések nyolc szekcióban, párhuzamosan

11.00  Kávészünet  (Deák terem)

11.30  Plenáris ülés 2. (magyar nyelven)  (Kiselőadó)

Dávid Lóránt egyetemi tanár, SZIE, ELTE; az MFT főtitkára — Varga Imre egyetemi docens, ELTE
A munkaerőpiac területi folyamatai Nyugat-Magyarországon

Lengyel Imre egyetemi tanár, SZTE — Varga Attila egyetemi tanár, PTE; az MRTT alelnöke
A földrajz szerepe a magyar gazdasági növekedésben

12.20 Vita felkért hozzászólókkal
Moderátor: Nagy Erika Résztvevők: Kiss János Péter, Lux Gábor, Molnár Ernő

 12.50 Díjátadók  (Kiselőadó)

  • Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása – Díjazott: Lipták Katalin (oklevéllaudáció)
  • Regionális Tudományért Díj átadása – Díjazott: Rechnitzer János (oklevél)

 

13.00 Ebéd  (Deák terem)

14.00 Kecskemét belvárosának megismerése (városnézés, vezető: Csatári Bálint)

15.00 Mercedes gyárlátogatás (maximum 40 fő, előzetes jelentkezés szükséges az MRTT titkáránál)


SZEKCIÓK

A két nap alatt közel 140 szekcióelőadás hangzott el, összesen 16 szekcióban. Három szekció angol nyelven került meg­rendezésre.

 

Szekciók csütörtökön (16.00–19.00)

1. szekció: A területi elemzések elméleti és módszertani kérdései (MTA RTB Kutatásmódszertani Albizottság; Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai Szakbizottság)   (308. terem)
Jakobi Ákos egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék

2. szekció: Innovation, knowledge and networks (MTA RTB Regionális Innovációs Albizottság)   (309. terem)
Lengyel Balázs tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet

3. szekcióNagyvárosok ma és holnap. Nagyvárosi fejlődési modellek Magyarországon (KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 Nagyváros kutatás alprojekt)   (311. terem)
Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

4. szekcióCentral and Eastern European regions on crossroads   (406. terem)
Gál Zoltán egyetemi tanár, az MRTT elnöke

5. szekcióDifferenciálódó városhálózat: zsugorodó kis- és középvárosok Magyarországon   (410. terem)
Koós Bálint tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

6. szekcióDigitális innovációs rendszerek klaszter-alapon városi megközelítésben   (6. terem)
Gyulai Tamás, AI3PA Smart Klaszter, Kecskemét

7. szekcióRurális térfolyamatok, környezeti problémák   (411. terem)
Csatári Bálint emeritus kutató, MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály, Kecskemét

8. szekcióDöntések és folyamatok a gazdasági erőtérben I.   (videokonferencia terem)
Finta Zita kancellár, Neumann János Egyetem; az MKT megyei elnöke, Kecskemét

 

Szekciók pénteken (9.00–11.00)

9. szekcióTurizmus és közlekedés   (410. terem)
Jászberényi Melinda egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

10. szekció: Térkérdések és területfejlesztési válaszok (MTA RTB Területpolitikai Albizottság)   (6. terem)
Faragó László tudományos tanácsadó, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

11. szekció: Társadalmi áramlások a térben   (411. terem)
Szirmai Viktória tanszékvezető egyetemi tanár, Kodolányi János Egyetem; MTA TK SZI

12. szekció: Térfolyamatok a kereskedelemben és marketingben   (308. terem)
Kovács András egyetemi docens, BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

13. szekció: Kreatív és kulturális gazdaság      (309. terem)
Gajzágó Éva Judit főiskolai docens; Tomori Pál Főiskola

14. szekció: Companies and host environments - Tendencies, actors and examples of corporate embeddedness   (406. terem)
Józsa Viktória ügyvezető igazgató, Nord Consult Kft.

15. szekció: Határok és áramlások (MTA KRTK Határkutató Csoport)   (408. terem)
Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

16. szekcióDöntések és folyamatok a gazdasági erőtérben II.   (videokonferencia terem)
Kárpáti József, az MRTT Dél-alföldi tagozatának vezetője, Kecskemét


 

1.    szekció: A területi elemzések elméleti és módszertani kérdései   (308. terem)                                         

      Elnök: Jakobi Ákos egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék

Bajmócy Zoltán egyetemi docens – Gébert Judit egyetemi adjunktus – Méreiné Berki Boglárka PhD-hallgató – Mihók Barbara tudományos munkatárs – Komáromi Kata, Szegedi Tudományegyetem
Ki részesül a fejlődés eredményeiből? Nagyvárosi fejlődés vizsgálata a jóllét és igazságosság szemszögéből

Varga Ágnes egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
Térségi fejlődés és kedvezményezettségi kategória változások: kérdések, dilemmák, összefüggések

Pénzes János egyetemi adjunktus – Benedek Viktória PhD-hallgató, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Periférikus térségek lehatárolása – módszertani dilemmák és lehetőségek

Egri Zoltán főiskolai docens, SZIE AGK – Bodnár Gábor tudományos munkatárs, SZTE GTK
A kelet-közép-európai régiók gazdasági-társadalmi térszerkezetének vizsgálata PLS-útelemzés segítségével

Zsibók Zsuzsanna tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI
Alternatív hosszú távú, regionalizált növekedési pályák Magyarországon

Szabó Mariann kutató, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete; tanársegéd, BME Környezetgazdaságtan Tanszék
A KRAFT-index és a generációk

Hornyák Miklós tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Új típusú adatforrások és technológiák a területi vizsgálatokban

Dusek Tamás egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
Komplex mutatószámok módszertani kérdései az okos város mutatók példáján

Jakobi Ákos egyetemi docens, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék; kutató, iASK
A digitális nyomok adatszerű használatának kihívásai a területi és települési vizsgálatokban

2nd   session: Innovation, knowledge and networks   (309. terem)                                                             

       Chair: Balázs Lengyel Senior Research Fellow, MTA KRTK KTI

László Czaller, Eötvös Loránd University
Agglomeration, offshoring and technological change

Attila Varga – Tamás Sebestyén – László Szerb – Norbert Szabó, University of Pécs
Estimating the economic impacts of knowledge network and entrepreneurship development in smart specialization policy

Andrea Morrison – Dario Diodato, Utrecht University
Technological regimes and the long-run dynamics of patents’ spatial concentration.

Sándor Juhász, MTA KRTK KTI – Tom Brökel
Individual genius or genius collaboration? Exploring the role of collaboration, geography and complexity for technological development

Gergő Tóth, MTA KRTK KTI – Sándor Juhász – Zoltán Elekes, University of Szeged – Balázs Lengyel
Inventor collaboration and its’ persistence across European regions

László Gadár – Zsolt Kosztyán – János Abonyi, University of Pannonia
Measurement of regional attractiveness based on company-ownership networks

Brigitta Németh, MTA KRTK KTI – László Lőrincz
Network effects in internal migration

Gergő Tóth – Johannes Wachs – Bence Ságvári – Balázs Lengyel, MTA KRTK KTI
The hypothesis of endogenous network fragmentation: social networks and income inequalities

3.    szekció: Nagyvárosok ma és holnap. Nagyvárosi fejlődési modellek Magyarországon   (311. terem)

       Elnök: Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

Rechnitzer János doktori iskola vezető, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
Modellvariációk a hazai nagyvárosi fejlődésre

Nyikos Györgyi nemzetközi rektorhelyettes, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Pénzügyi eszközök versus támogatások a gazdaságfejlesztésben

Koltai Zoltán oktatási dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem
Megmaradó helyzeti előny? Nagyvárosaink egy vállalati piackutatás tükrében

Filepné Nagy Éva óraadó tanár, területfejlesztési szakértő, Budapesti Corvinus Egyetem
Nagyvárosi fejlesztési stratégiák – lehetőségek és dilemmák

Hoffman István egyetemi docens – Cseh Kristóf PhD-hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nagyvárosi igazgatás és a gazdaságfejlesztés

Soóki-Tóth Gábor PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem
Városfejlesztés és lakáspiac a hazai nagyvárosokban

Kozma Gábor intézetigazgató egyetemi docens – Molnár Ernő egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem
A gazdaságfejlesztést szolgáló szervezetrendszer átalakulása Debrecenben 1990 után

Rácz Szilárd tudományos munkatárs – Horeczki Réka tudományos segédmunkatárs – Kovács Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK RKI
Pécs fejlődési irányai

Vinkóczi Tamás PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem
Légszennyezés vizsgálata: Magyarországi nagyvárosok a fókuszban

Tóth Marcell PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem
Sharing economy megoldások beágyazottsága hazánk nagyvárosaiban

Kollai István egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem
Városállamosodás Magyarországon

4th    session: Central and Eastern European regions on crossroads   (406. terem)                                 

      Chair: Zoltán Gál Professor, President of HRSA  Co-Chair: Andrea Éltető, MTA KRTK

Gergő Medve-Bálint, MTA TK Centre for Social Sciences
Implementing EU cohesion policy in the Eastern periphery: domestic quality of government striking the balance between equity and efficiency

Géza Salamin, Corvinus University of Budapest
’EUropeanization’ of spatial planning in Central and Eastern European Countries

Balázs Páger, MTA KRTK Institute for Regional Studies
The role of entrepreneurial ecosystem in the presence of productive firms in CEE regions

Gábor Lux, MTA KRTK Institute for Regional Studies
Can medium-sized domestic enterprises reduce the FDI-dependency of Hungarian manufacturing?

Andrea Éltető – Beáta Udvari, MTA KRTK Institute of World Economics
Factors influencing the export of Hungarian SMEs – compared to other Visegrád countries

Dóra Szendi, University of Miskolc
Patterns of the added value and the innovation in Europe – with special regards on the metropolitan regions of CEE

Katalin Döbrönte, Eötvös Loránd University
The economic position and possibilities of Central-Eastern European regions in the advanced producer service company networks

Devesh Singh, Kaposvár University – Zoltán Gál, MTA KRTK Institute for Regional Studies
Industrial agglomeration and location choice in service sector: Case of India

Aigul Meirmanova, Miskolc University
Effectiveness of ICT in dissemination of agricultural information to smallholder farmers. A case study: Kazakhstan

5.    szekció: Differenciálódó városhálózat: zsugorodó kis- és középvárosok Magyarországon   (410. terem)

      Elnök: Koós Bálint tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK RKI – Csizmadia Zoltán, Széchenyi István Egyetem
Növekedés és elnéptelenedés: Kis- és középvárosok fejlődésének területi különbségei Európában, különös tekintettel Közép- és Délkelet-Európa határtérségeire

Virág Tünde tudományos főmunkatárs – Pósfai István tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK RKI
A zsugorodó városok demográfiája, társadalomszerkezete Magyarországon

Nagy Gábor tudományos főmunkatárs, MTA KRTK RKI
Differenciálódó kis- és középvárosi ingatlanpiacok a gazdasági válság előtt-alatt-után – Mi húzódhat meg a felszíni folyamatok mögött?

Jelinek Csaba tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI
Városi kormányzás zsugorodó városokban

Koós Bálint tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI
Városi szegregátumok a népszámlálási mikroadatok tükrében

Horeczki Réka tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK RKI
Helyi gazdaságfejlesztési eszközök a hazai kisvárosokban

Bogárdi Tünde tanársegéd, Eszterházy Károly Egyetem
Heves – kisváros a belső periférián

Jerkovicsné Stefán Klára PhD-hallgató – Karsai Viola PhD-hallgató, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola
Német tőke megjelenése a magyarországi kisvárosokban

Grünhut Zoltán tudományos munkatárs – Bodor Ákos tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI
Polgármesterek társadalmi tőkéje

Megyesi Zoltán, Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Magyar többségű városok társadalmi-gazdasági fejlettsége a romániai kis- és középvároshálózatban

Vigvári András tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK RKI
Lakóhelyi marginalizáció a külterületi zártkertekben

6.    szekció: Digitális innovációs rendszerek klaszter-alapon városi megközelítésben   (6. terem)

      Elnök: Gyulai Tamás, AI3PA Smart Klaszter, Kecskemét

Pomázi Gyula iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium
Tudás- és innovációs csomópontok Magyarországon

Varga Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központ – Bedő Zsolt – Erdős Katalin – Szabó Norbert
Economic impact modeling in the prioritization process of smart specialization

Lukács Pál tanszékvezető főiskolai tanár, Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar
Digitális innováció az ipari kutatásban és a szakképzésben Kecskeméten

Maróti Péter, Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség, Szeged
Közép-európai együttműködés az innovációs folyamat és a monitoring terén – SMART_watch project

Riba Gábor senior manager, PwC Magyarország Kft.
Smart Factories projekt – Digitális Innovációs HUB-ok, továbblépési lehetőségek

Szalonna Zoltán MIÉNK Klaszter / IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft.
Digitális Innovációs Hub – Ipari Kompetencia-központ és a MIÉNK klaszter

Böszörményi Beáta – Gyulai Tamás, AI3PA Smart Klaszter, Kecskemét
Lokalizációs előnyök – innováció a klaszterekben

7.    szekció: Rurális térfolyamatok, környezeti problémák   (411. terem)

      Elnök: Csatári Bálint emeritus kutató, MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály, Kecskemét

Pálvölgyi Tamás tanszékvezető egyetemi docens, BME Környezetgazdaságtan Tanszék – Esses Diána
A dekarbonizáció regionális sajátosságai Magyarországon

Erdélyi Dániel PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Magyarország klímasérülékenységi vizsgálata a Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer adatai tükrében

Hoyk Edit tudományos főmunkatárs – Kovács András Donát tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI
A környezeti paradigmaváltás esélyei az alföldi tanyás térségekben

Bodor Ákos tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI – Varjú Viktor tudományos főmunkatárs, MTA KRTK RKI – Alexander Titov PhD-hallgató, Kaposvári Egyetem
Környezettudatosság horvát és magyar vidéki terekben: egy empirikus kutatás tanulságai

Csata Andrea tanársegéd, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kar
Fenntarthatósági konfliktusok, környezeti problémák a Székelyföld rurális térségében

Orbán Zsolt Ádám PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Magyarország agrártermelésének változása 1970 és 2016 között, hústermékek

Gergely Sándor c. egyetemi tanár
Túliparosított (?) kisváros a Jászságban és a környezeti következmények

Lennert József tudományos munkatárs – Farkas Jenő Zsolt tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI
Egy többrétegű probléma – a magyar vidék demográfiai kihívásai különböző forgatókönyvek tükrében

Lipták Katalin tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Társadalmi innovációk jelentősége a vidéki perifériákon

Szemerédi Eszter PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Helyi pénz – egy alternatív fejlesztési modell vidéki közösségeink rezilienciájáért

8.    szekció: Döntések és folyamatok a gazdasági erőtérben I.   (videokonferencia terem)

       Elnök: Finta Zita kancellár, Neumann János Egyetem; az MKT megyei elnöke, Kecskemét

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, Kecskemét MJV – Karcsics Éva főiskolai tanár, NJE – Somosi Ágnes PhD, tudományos segédmunkatárs, NJE
A vállalati foglalkoztatáspolitika globális kihívásai és innovatív lokális válaszok Kecskeméten

Bedzsula Bálint egyetemi tanársegéd, NJE
Milyen legyen az oktatás? – Hallgatói elvárások a felsőoktatás oktatási szolgáltatásával kapcsolatban

Pálinkó Éva egyetemi docens, NJE – Pétervári Kinga egyetemi docens, NJE
Csődegyezség avagy mikor ajánlott az abszolút elsőbbségi szabály megszegése

Karai Éva egyetemi docens, NJE – Lakatos Mária egyetemi docens, NJE – György László egyetemi docens, NJE
Az amortizáció fogalmának eltérő értelmezése a GDP, a számvitel és az adózás területén

Tóth Tamás egyetemi docens, NJE
IRR – a félreértett hozam mutató

Pázmándi Kinga dékán, NJE – Pétervári Kinga egyetemi docens, NJE
Regionális trendek – integrációs kihívások – az EU tagállamok kereskedelmi nyilvántartásainak jogi modellje, mint versenyképességi tényező

Németh Edit egyetemi adjunktus, NJE Menedzsment és Üzleti Kommunikáció Tanszék – Berki-Süle Margit egyetemi adjunktus, BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék
Az innováció és a design megjelenési lehetőségei egy vállalat életében

Póla Péter tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI
Hasonlóságok és különbségek a hazai és a francia vállalatok kihívásaiban és lehetőségeiben

Pál Tamás egyetemi tanársegéd, NJE
Target egyenleg eltérések az euróövezeten belül

Galántai Zoltán egyetemi docens, NJE
A csillagközi kereskedelem elmélete

Bedzsula Bálint egyetemi tanársegéd, NJE – Dénes Rita egyetemi tanársegéd, NJE
Mérni? Ugyan minek? – Adatokon alapuló minőségfejlesztés a közszférában

9.    szekció: Turizmus és közlekedés   (410. terem)

       Elnök: Jászberényi Melinda egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Bódis Gábor PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem; oktató, Budapesti Metropolitan Egyetem
A mobilitás jelentősége a turisztikai újramárkázásban

Miskolczi Márk PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem – Munkácsy András, Közlekedéstudományi Intézet
Digitális eszköztár az utazási élmény javítására a (turisztikai) mobilitásban

Princz-Jakovics Tibor egyetemi adjunktus, BME Környezetgazdaságtan Tanszék – Vasvári Gergely egyetemi adjunktus, BME Út és Vasútépítési Tanszék
Kisvasutak és a turizmus. A forgalmi jellemzők és a turisztikai potenciál közötti kapcsolat vizsgálata

Jászberényi Melinda docens – Ásványi Katalin adjunktus – Miskolczi Márk PhD-hallgató, BCE
Dunai szállodahajózás élményígérete és regionális hatása

Nagy Dávid PhD-hallgató, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola
A Duna szerepe a teherszállításban napjainkban, a Duna Régió Stratégia erre vonatkozó célkitűzéseinek vizsgálata

Hegedűs László Dávid PhD-hallgató, DE TTK Földtudományok Doktori Iskola
A hálózati hányados és elérhetőség változása Debrecen egyes külső városrészeiben 1990-től napjainkig

Oszter Vilmos tudományos munkatárs – Virág Álmos tudományos munkatárs, Közlekedéstudományi Intézet
A határ menti területi együttműködés közlekedési és turisztikai vonatkozásai Közép-Európában

Baranyai Gergő PhD-hallgató SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola – Bálint Csaba egyetemi tanársegéd – Gerencsér Ilona egyetemi tanársegéd, Szent István Egyetem
Interregionális fejlesztési projekt a tavi turizmus fellendítéséért Bánkon

Lepesi Zoltán László, közgazdász MBA
Falusi turizmus és elérhetőségei, különös tekintettel a Zselic turista attrakcióira

10.   szekció: Térkérdések és területfejlesztési válaszok   (6. terem)

       Elnök: Faragó László tudományos tanácsadó, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Nemes Nagy József professor emeritus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
Területi fejlődés – területfejlesztés nélkül

Igari András MSc-hallgató, ELTE – Szabó Pál tanszékvezető egyetemi docens, ELTE TTK RTT
Térségtípusok az Európai Unió területi rendszerében és kohéziós politikájában

Perger Éva tudományos főmunkatárs, osztályvezető, MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály
Funkcionális térségek a magyar fejlesztéspolitikában

Kovács Katalin igazgató, MTA KRTK RKI
Területi célzás vagy helyben meghatározott („place-based”) fejlesztéspolitikai eszközök szociális célok szolgálatában. Gondolatok egy futó projekt kapcsán

Kovács Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs – Mezei Cecília, tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI – Matej Žnidarec kutatási asszisztens, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Helyi potenciálalapú térségfejlesztés

Nick Gábor tudományos segédmunkatárs, MTA SZTAKI
Az ipar 4.0 területi összefüggései, a digitális ökoszisztéma vállalati szereplőinek területfejlesztési elvárásai

Kóti Tibor PhD-hallgató, DE TTK Földtudományok Doktori Iskola
Vulnerábilis munkaerőpiaci térségek Magyarországon

Essősy Ákos PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Szervezeti hatékonyságmérés az önkormányzati szektorban

 

11.   szekció: Társadalmi áramlások a térben   (411. terem)

       Elnök: Szirmai Viktória tanszékvezető egyetemi tanár, Kodolányi János Egyetem; MTA TK SZI

Szirmai Viktória tanszékvezető egyetemi tanár, Kodolányi János Egyetem; MTA TK SZI
Az európai és a magyar nagyvárosi térségek társadalmi átalakulása: a középosztály térfoglalásai

Bertalan Laura egyetemi adjunktus, Soproni Egyetem – Jankó Ferenc egyetemi adjunktus, ELTE
Nagyvárosi terjeszkedés hazai jellemzői – a szétterülést mérő nemzetközi mutatórendszer hazai alkalmazási lehetőségei

Schuchmann Júlia főiskolai adjunktus, Tomori Pál Főiskola
Szuburbanizációs folyamatok és az ingázás társadalmi összefüggései a magyar nagyváros térségekben

Hegedüs Judit PhD-hallgató, Soproni Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola
A városok rugalmasságának vizsgálata a magyar középvárosok esetében. Fejleszthető-e egy hazai CRI (City Resilience Index) index?

Pénzes János egyetemi adjunktus – Pásztor István Zoltán egyetemi adjunktus, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
A cigányság migrációjának területi sajátosságai egy északkelet-magyarországi felmérés tükrében

Méreiné Berki Boglárka PhD-hallgató – Málovics György egyetemi docens, SZTE GTK Kutatóközpont
A társadalmi tőke szerepe az antiszegregációs törekvések vonatkozásában – a szegedi telepfelszámolás előzetes tapasztalatai

12.   szekció: Térfolyamatok a kereskedelemben és marketingben   (308. terem)

       Elnök: Kovács András egyetemi docens, BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

Kovács András egyetemi docens, Budapesti Gazdasági Egyetem
A geomarketing terei és helyei napjainkban

Sikos T. Tamás kutatóprofesszor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Smart Retailing – smart malls

Kozák Tamás főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem
Diszruptív technológiák hatása a vállalati vonzáskörzet meghatározásra

Kovács Csaba József PhD-hallgató, Szent István Egyetem
Időskorú látogatók vizsgálata az Árkád Budapest bevásárlóközpontban

Nagy Erika tudományos főmunkatárs, MTA KRTK RKI
Állami kereskedelempolitika alulnézetből – a fogyasztók marginalizációja és új függőségi viszonyok a vidéki terekben

Kápolnai Zsombor PhD-hallgató, Szent István Egyetem
Élelmiszer-vásárlási szokások községekben

Várnai Ibolya PhD-hallgató, Szent István Egyetem
Használt cikkek a műtárgypiacon vagy műtárgyak a használtcikk-piacon?

13.   szekció: Kreatív és kulturális gazdaság   (309. terem)

       Elnök: Gajzágó Éva Judit főiskolai docens; Tomori Pál Főiskola

Kézai Petra Kinga – Kupi Marcell – Bakó Ferenc, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Kreatív Győr

Banász Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék; tudományos munkatárs, MTA-PE Budapest Rangsor Kutatócsoport – Biermann Margit mesteroktató, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
A Balaton-parttal nem rendelkező települések torzító hatása a Balaton térség kulturális különbözőségeire

Szakálné Kanó Izabella egyetemi adjunktus, SZTE GTK – Slávka Klasová
A kreatív iparágak szinergiáinak feltérképezése Szlovákiára és Magyarországra

Juhász Judit tudományos segédmunkatárs, SZTE GTK Kutatóközpont – Málovics György – Bajmócy Zoltán
Hozzájárulás a helyi civil társadalom erősödéséhez a közösségi önkéntesség kultúrájának megalapozásán keresztül

Morvay Szabolcs doktorjelölt, Gróf Bethlen István Kutatóközpont
Kreatív városok Kelet-Közép-Európában – Győr pozíciójának kreatív és kulturális szempontú vizsgálata makrotérségünkben

Schuchmann Júlia főiskolai adjunktus, Tomori Pál Főiskola
A kreatív és kulturális gazdaság társadalmi környezete a magyar nagyvárostérségekben. Lehetőségek és kihívások

Gajzágó Éva Judit tanszékvezető, kutatóközpont vezető, Tomori Pál Főiskola
Kreatív és kulturális ipar Dél-Koreában

14th    session: Companies & host environments – Tendencies, actors & examples of corporate embeddedness   (406. terem)

       Chair: Józsa Viktória CEO, Nord Consult Kft.

Márta Nadabán Unit Process Manager, IT Services Hungary Kft., Debrecen
Embeddedness of IT Services Hungary Ltd. in the higher education system of Debrecen

János Gyurkovics Assistant Lecturer, University of Szeged Faculty of Economics and Business Administration
Innovation performance from a network perspective: IT industry in Szeged

György Firbás International Logistic Expert, Senior Logistician of ELA, Zalaegerszeg
Small town on emerging course: Zalaegerszeg - A town among hills: from backyard to headlines

Dániel Zámbó Assistant of Commercial Plant Manager, Robert Bosch Energy and Body Systems Kft., Miskolc
Corporate embeddedness in regional economies and integration to labour market through education

Eszter Daruka – Katalin Pádár Assistant Lecturer, John von Neumann University, Kecskemét
Talent management of academics: A systematic literature review and implications for further research in Hungary

Judit Balogh Member of HCEMM Teaming Project, HCEMM Ltd., Szeged
Investigating potential effects of new European "teaming" actions on regional level

Ainura Shakenova PhD Student, Kaposvár University
Regional development of intellectual property in countries with transition economics

Ildikó Egyed Research Fellow, MTA KRTK Institute for Regional Studies
Innovation-driven economic modernisation: smarter or larger state?

Tamás Dusek Professor, Széchenyi István University Regional Science and Public Policy Department, Győr
Short reflection on the presentations

Viktória Józsa CEO, Nord Consult Kft., Budapest
Companies & host environments – Future research avenues of corporate embeddedness

15.   szekció: Határok és áramlások   (408. terem)

       Elnök: Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, MTA KRTK RKI
Az Európai Unió keleti bővítésének határpolitikai következményei

Balogh Péter tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI
Versengő makroregionális térképzetek Magyarországon

Péti Márton, Budapesti Corvinus Egyetem; Nemzetstratégiai Kutatóintézet – Szabó Balázs, Nemzetstratégiai Kutatóintézet; Pécsi Tudományegyetem
Változó vándorlási mintázatok a szomszédságunkban

Lieszkovszky József Pál PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola; oktató-kutató munkatárs, BCE Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
Határok a közösségi közlekedésben

Szilágyiné Czimre Klára egyetemi adjunktus, DE TTK Társadalomföldrajz és Területfejlesztési Tanszék
A projekt alapú határon átnyúló együttműködések szerepe az európai határok funkcióinak átértékelődésében

Papp István – Apáti Norbert – Deák Attila, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Az ingázás és az iskolázottság kapcsolatának vizsgálata Magyarország határ menti területein 2011-ben

Rácz Szilárd tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI
Határok és szakaszok a kelet-közép-európai nagyvárosfejlődésben

Pámer Zoltán tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK RKI
A határtérségek szerepe Szlovénia és Horvátország területfejlesztési politikájában

16.   szekció:  Döntések és folyamatok a gazdasági erőtérben II.   (videokonferencia terem)

       Elnök: Kárpáti József, az MRTT Dél-alföldi tagozatának vezetője

Gajzágó Gergő egyetemi tanársegéd, SZE Marketing és Menedzsment Tanszék
A dunaújvárosi vállalati szféra megjelenése a helyi fejlesztési stratégiákban

Gubacsi Franciska PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Egykori ipari települések pénzügyi stabilitásának és jövedelmi viszonyainak elemzése a jelenkor gazdasági körülményei között

Orosz Dániel PhD-hallgató – Péter Zsolt egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Okos városok, okos egyetemek – A felsőoktatási intézmények helye, szerepe az okos várossá válás folyamata során különös tekintettel hazánk megyei jogú városaiban

Boros Kitti PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
Város és nagyvállalat pozitív szinergiája – A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. turizmusélénkítő hatása Kecskemét városára és vonzáskörzetére

Poreisz Veronika egyetemi tanársegéd, Széchenyi István Egyetem Gazdasági Elemzések Tanszék
A vállalatok teljesítményének és elhelyezkedésének kapcsolata a magyar nagyvárosok példáján

Kiss Konrád PhD-hallgató, SZIE Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola – Koncz Gábor főiskolai docens – Nagyné Demeter Dóra egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar
Az észak-magyarországi városok központi szerepkörének változása a kiskereskedelemben az ezredforduló után

Kárpáti József, tudományos munkatárs, NJE
A lakosság mint munkaerő – a lakosság mint fogyasztó. Alternatív adatgyűjtési technikák adatforradalom idejére

 


PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉG

A DETUROPE c. folyóirat (Scopus, ESCI) lehetőséget biztosít a vándorgyűlésen elhangzott színvonalas előadások nemzetközi folyóiratcikként történő megjelentetésére. Publikálásra az előadók harmada kerül felkérésre a szekcióvezetők javaslatai alapján, 2018 novemberében. A dolgozatokat kettő anonim bíráló fogja lektorálni. Folyóirat-információ: http://www.deturope.eu/

 


TÁMOGATÓ

A rendezvény a Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány támogatásával valósul meg.

 


SZÁLLÁS

Szállásrendelését kérjük, egyénileg szíveskedjék intézni!

Kedvezményes szállás a Sheraton Hotelben (Kecskemét, Izsáki út 6.), részletekért érdeklődjön az MRTT titkáránál.

 


KAPCSOLAT

Rácz Szilárd titkár (72) 523 800 szracz@rkk.hu

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.