Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A Soproni Regionális Tudományi Műhely (SRTM) küldetése

A Soproni Regionális Tudományi Műhely kutatásaival és ismeretterjesztő tevékenységével – helyzetéből adódóan – elsősorban Sopron és vonzáskörzete, illetve a Nyugat-Dunántúl kiegyensúlyozott területi fejlődéséhez kíván hozzájárulni. Továbbá elő kívánja segíteni a régiós és a hazai területfejlesztési intézményrendszer kapacitásának fejlesztését, kiemelten az egyetemi képzés gyakorlati oldalának erősítésével.

Így olyan térségi vizsgálatokat folytat, illetve tervez a jövőben, amelyek:

a) megalapozzák a települések élhetőségének, a települések lakosai életminőségének javítását, illetve hozzájárulnak a települések vezetésének helyes stratégiai, fejlesztési döntéseik meghozatalához;

b) elősegítik a falu-város kapcsolatok fejlődését, a falu-város különbségek oldását, a falvak népességmegtartó, és kultúrtáj-fenntartó szerepének továbbélését, a vidéki térség funkcióváltását, az integrált vidékfejlesztést;

c) a folyamatok feltárása és jelzése mellett javaslatokat adnak a településrendszer fejlődését nagyban meghatározó közigazgatási kérdések megoldására, és támogatják a decentralizációs szándékokat;

d) hozzájárulnak a térség, a régió gazdaságának versenyképesebbé, az ágazati döntések, fejlesztések előkészítéséhez, illetve a hatások számbavételéhez;

e) közreműködnek a transzeurópai zöld övezet (green belt) megőrzésében, a megújuló energiaforrások (elsősorban biomassza és szélenergia) kiaknázásához;

f) megfelelő színvonalú, minőségű és komplex kínálati oldal kialakításával erősítik a turizmus fejlesztését, különös tekintettel a térségben található turisztikai húzóágazatokra (öko-, bor-, egészség- és konferenciaturizmus);

g) elősegítik a határ menti együttműködések előmozdítását, kiemelten a soknemzetiségű határrégiók kulturális örökségének megőrzését, továbbvitelét; a nemzet és kisebbségek kapcsolatának ápolását, a kulturális sokszínűség fenntartását;

h) értelmezés, elemzés és elméletalkotás révén segítik feldolgozni a globális világban zajló folyamatokat, valamint lokális szinten hozzájárulnak a helyes döntések megalapozásához és a térség nemzetközi, gazdasági vérkeringésbe történő bekapcsolásához;

i) értelmezés, elemzés és elméletalkotás révén hozzájárulni közgazdaságtudomány és a regionális tudomány közös metszeteinek szélesítéséhez néhány, napjainkban aktuális kutatási téma feldolgozásával (pl. az alternatív tőkeformák szerepe a közgazdaságtanban és a regionális tudományban, a területi tőke jelentősége).
 

Célunk aktívan bekapcsolódni hazai és nemzetközi tudományos projektekbe, kutatói hálózatokba. Mindehhez elengedhetetlen eredményeink publikálása hazai és nemzetközi folyóiratokban, előadások tartása hazai és nemzetközi konferenciákon. Reméljük, hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetem és Közgazdaságtudományi Karának Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézeti Tanszéke és a térség területfejlesztési intézményei szellemi bázisán képesek leszünk a regionális tudomány magas szintű művelésére, és tudományos rangjának további emelésére, ezáltal céljaink megvalósítására is.

 

A Soproni Regionális Tudományi Műhely jelenlegi tagjai:

Dr. habil Fábián Attila intézetigazgató, egyetemi docens, Dr. Jankó Ferenc egyetemi docens, Dr. Tóth Imre egyetemi docens, Dr. Tóth Balázs István adjunktus, a tagozat vezetője, Bazsóné Bertalan Laura tanársegéd, Hegedüs Judit PhD hallgató, Vissi András c. egyetemi docens, ügyvezető (Scardobona Consulting Kft.)

 

A Soproni Regionális Tudományi Műhely alapító tagjai:

Kárpáti László a tagozat vezetője, Dr. Fábián Attila PhD, tanszékvezető, egyetemi docens, Győrffy Gábor NYDRFÜ, Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, Vissi András NYDRFÜ, Zónáné Dr. Czunyi Anikó c. egyetemi docens, Kozma Adrienn NYDRFÜ, Dr. Tóth Imre egyetemi docens, Ilyés Éva egyetemi tanársegéd, Jankó Ferenc egyetemi tanársegéd, Füzes Kata tanszéki munkatárs, Bertalan Laura PhD hallgató, Pappné Vancsó Judit PhD hallgató

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.