Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XVII. VÁNDORGYŰLÉSE

Területi kutatások Közép-Európában
Sopron, 2019. október 11.

A társaság ebben az évben a közép-európai területi kutatások egyes aspektusait vitatta meg a vándorgyűlésen. A rendezvény házigazdája a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara volt. A vándorgyűlés a CERS konferenciát (Central European Conference in Regional Science; 2019. október 9–11.) követően került megrendezésre. Kilenc szekcióban mintegy 70 előadás hangzott el. Az előadások elérhetők a tovább feliratra kattintva.

 

Helyszín

Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar (9400 Sopron, Erzsébet u. 9.) Térkép

 

PROGRAM (letölthető pdf)

2019. október 11. péntek

 

14.00–15.00  Közgyűlés – Meghívó (pdf)   (Béres előadóterem)

 

15.00–18.00  SZEKCIÓÜLÉSEK párhuzamosan, magyar nyelven

 

SZEKCIÓK

1. szekció: A területi elemzések elméleti és módszertani kérdései   (206. terem)

2. szekció: Területi politika és tervezés Közép-Európában   (207. terem)

3. szekció: Fogyasztás térbeli dimenziói   (208. terem)

4. szekció: Térbeli és társadalmi egyenlőtlenségek Közép-Európában   (203. terem)

5. szekció: Városfejlődés Kelet-Közép-Európában   (209. terem)

6. szekció: Agrár-, környezet- és vidékkutatás   (210. terem)

7. szekció: Társadalmi és térbeli egyenlőtlenségek Közép-Európában   (220. terem)

8. szekció: Társadalmi tőke és területi egyenlőtlenségek   (221. terem)

9. szekció: Az automatizálás társadalmi, gazdasági és regionális hatásai   (222. terem)

 

1.    szekció: A területi elemzések elméleti és módszertani kérdései (MTA RTB Kutatásmódszertani Albizottság; Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai Szakbizottság)    (206. terem)

       Elnök: Jakobi Ákos egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék 

Nagy András téradat-elemzési szakértő, Lechner Tudásközpont
Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) megújítása

Kiss János Péter egyetemi adjunktus, ELTE Regionális Tudományi Tanszék
A nagyvállalati szektor területi vizsgálata Magyarországon: módszertani lehetőségek és problémák

Zsibók Zsuzsanna tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI
Növekvő, csökkenő vagy stagnáló területi különbségek? A hosszú távú regionális gazdasági növekedés előrejelzésének egy rendszerdinamikai reprezentációja

Dusek Tamás egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
Az idő és költségtávolságok mérésének módszertani kérdései

Hornyák Miklós egyetemi tanársegéd, PTE Közgazdaságtudományi Kar
Kompetencia és Intézményi Versenyképességi Index (KIVI)

Jakobi Ákos egyetemi adjunktus, ELTE Regionális Tudományi Tanszék; kutató, iASK
Térbeli mintázatok a Twitter és Flickr adatokban

 

2.    szekció: Területi politika és tervezés Közép-Európában (MTA RTB Területpolitikai Albizottság)  (207. terem)

       Elnök: Faragó László kutatóprofesszor, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Szabó Pál docens, tanszékvezető ELTE Regionális Tudományi Tanszék
Területi kohézió és kohéziós politikai célok az Európai Unió új tagállamai esetében

Benedek József egyetemi tanár – Szávics Petra PhD-hallgató, Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Az intelligens szakosodással kapcsolatos kihívások Romániában, a 2021–2027-es programozási időszak vonatkozásában

Csák László PhD, területi tervező, PLANIFICATIO Kft.
A területi eszközök használata és területi kohézió

Szekeres-Brányik Éva PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Területi kohézió keretrendszere

Somlyódyné Pfeil Edit egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
A horizontális és vertikális koordináció szűkülő tereiről az önkormányzati szféra érdekérvényesítő képességének és kapcsolatainak a vizsgálatán keresztül – egy kvalitatív felmérés margójára

Fekete Károly kutató, Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség N. Kft.; PhD-hallgató, ELTE TTK
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területpolitikai sajátosságai

Nagy Csongor PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Földtudományi Intézet – Nick Gábor András tudományos munkatárs, Széchenyi Egyetem Járműipari Kutatóközpont
Az Ipar 4.0 hazai adaptációjának hazai összefüggései a térszerkezeti dualitás mentén

 

3.    szekció: Fogyasztás térbeli dimenziói (MTA RTB Fogyasztás Térbeli Dimenziói Albizottság)  (208. terem)

       Elnök: Sikos T. Tamás kutatóprofesszor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Sikos T. Tamás egyetemi tanár, Miskolci Egyetem; kutatóprofesszor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Az abaúji térség élelmiszer üzlethálózatának elemzése

Kovács Csaba József PhD-hallgató, Szent István Egyetem
Üzletválasztási döntések vizsgálata offline nemzedékek körében

Várnai Ibolya doktorjelölt, Szent István Egyetem
A műtárgypiac és a használtcikk-piac kapcsolódási pontjai Magyarországon – elméleti modellek és gyakorlati példák

Kovács András egyetemi docens – Papp Vanda főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem
A marketingkommunikáció térbelisége

Kozák Tamás főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem
Sharing economy hatása a fogyasztás, illetve gazdasági kapcsolatok térbeliségére

Gajzágó Éva Judit főiskolai docens, Tomori Pál Főiskola
A dél-koreai kultúra térbeli terjedése marketing és fogyasztói szempontból

Balázs Ferenc PhD-hallgató, Szent István Egyetem
A Lean-menedzsment alkalmazási lehetőségei a szolgáltatásokban – egy egészségipari példa

 

4.    szekció: Térbeli és társadalmi egyenlőtlenségek Közép-Európában     (203. terem)

       Elnök: Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Veres Valér egyetemi docens, Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Társadalmi-gazdasági fejlődés és Románia pozíciója közép- és kelet-európai kontextusban, 1990–2017 között

Bernek Ágnes főiskolai tanár, Budapesti Gazdasági Egyetem
A 21. századi közép- és kelet-európai gazdasági hídtérség térbeli szerveződése – egy új geopolitikai "hídklaszter" kialakításának kérdőjelei

Laki Ildikó főiskolai docens, Milton Friedman Egyetem
Ipartelepülések átalakulása a V4-ek országaiban

Kézai Petra Kinga PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A magyar startup vállalkozások vizsgálata az amerikai Crunchbase adatbázis alapján

Dániel Zoltán András egyetemi adjunktus – Tajti Kitti hallgató, Pannon Egyetem
Uniós források regionális felhasználásának hatékonysága 2004–2019 között

Dániel Zoltán András egyetemi adjunktus – Molnár Tamás egyetemi tanár, Pannon Egyetem
Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek a foglalkoztatásban a vállalkozói aktivitás perspektívájából

Vida György egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem
A területi egyenlőtlenségek és a választási részvétel közötti összefüggések Magyarország példáján

Koós Bálint tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI
Szegregációs tendenciák a hazai középvárosok körében – kihívások és lehetőségek

Lőrincz Katalin egyetemi docens – Kővári Edit Mária egyetemi docens – Banász Zsuzsanna egyetemi docens, Pannon Egyetem
Miért jó Szentesen élni? Egy hazai kisváros lakosságának életminőségét, kötődését bemutató esettanulmány

 

5.    szekció: Városfejlődés Kelet-Közép-Európában     (209. terem)

       Elnök: Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

Vinkóczi Tamás PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Bankautomaták elhelyezkedésének vizsgálati lehetőségei a nagyvárosok tekintetében

Bakó Ferenc PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola – Kupi Marcell tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK RKI
A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei a városfejlődésben

Kozma Gábor intézetigazgató egyetemi tanár – Molnár Ernő egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem
Új növekedési pólus Keleten? Egy debreceni kutatás tanulságai

Vida György egyetemi tanársegéd – Lengyel Imre egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
Szeged a hazai nagyvárosok versenyében: a fejlődési pálya főbb mozgatórugói és területi sajátosságai

Patay Tünde PhD, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Városmarketing és városfejlődés

Berkes Judit egyetemi tanársegéd, Széchenyi István Egyetem
Regionális központnak „lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés”.

Szemerédi Eszter tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK RKI
Okos és fenntartható városok Közép-Kelet-Európában

Rácz Szilárd tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI; Bolyai+ ösztöndíjas, SZE RGDI
Nagyvárosok nagyvállalatai Kelet-Közép-Európában (kutatási terv)

Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem – Páthy Ádám tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK RKI
A kelet-közép-európai regionális központok fejlődési sajátosságai

 

6.    szekció: Agrár-, környezet- és vidékkutatás     (210. terem)

       Elnök: Mezei Katalin egyetemi docens, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Nagy Imre egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem
Városkörnyezet – városkörnyezetfejlesztés

Honvári Patrícia tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK RKI
Gondolatok a vidéki tér és a vidéki innovációk értelmezésének lehetőségeiről

Barsi Bogárka tudományos munkatárs – Nárai Márta tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI
Okos települések perspektívái a vidéki térségekben

Gombkötő Nóra egyetemi adjunktus – Mezei Katalin egyetemi docens, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Jó gyakorlatok a közösség által támogatott mezőgazdaságban

Kalmár Sándor egyetemi docens – Miklósné Varga Anita egyetemi adjunktus –
Tarró Judit PhD-hallgató, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
A nők változó szerepei az agráriumban 

Szabó Mariann egyetemi adjunktus, BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék
Az élelmiszerpazarlás-csökkentési célok megvalósítását szolgáló feltételek gazdasági szervezeteknél és NGO-nál

Kovács Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs – Mezei Cecília tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI – Mezei Katalin egyetemi docens, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Helyi erőforrásmodellezés a természeti erőforrások és a földhasználat példáján

Póla Péter tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI
Erőforrás mobilizáció megjelenése a helyi vidékfejlesztési stratégiákban

Biczó Dénes PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Globális ökológiai válságjelenségeket figyelembe vevő gazdaságfejlesztés különböző tájakon és terekben

 

7.    szekció: Társadalmi és térbeli egyenlőtlenségek Közép-Európában     (220. terem)

       Elnök: Lipták Katalin tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem

Kovács Katalin igazgató, MTA KRTK RKI – Nemes Gusztáv tudományos főmunkatárs, MTA KRTK
Erőforrás-latolgatás két ciklus határán: a LEADER HACS-ok és munkaszervezeteik

Korompai Attila egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
Településnagyságrendek és jövedelemkoncentráció

Bogárdi Tünde egyetemi adjunktus, Eszterházy Károly Egyetem
„Felzárkózó települések”, avagy honnan és hová tartanak a leghátrányosabb helyzetű településeink?

Pénzes János egyetemi docens, Debreceni Egyetem
A hazai területi egyenlőtlenségek alakulása jövedelmi mutatók tükrében

Szendi Dóra egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem
Gazdasági konvergencia és autokorreláció a V4-ekben a gazdasági válság után

Varga Ágnes egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdasági erő változása Borsod-Abaúj-Zemplén megye periferikus járásaiban

Kápolnai Zsombor PhD-hallgató, Szent István Egyetem
Helyi termékek értékesítési formái Budapest belvárosában

Lipták Katalin egyetemi docens, Miskolci Egyetem
Munkaerő-piaci folyamatok a perifériákon

 

8.    szekció: Társadalmi tőke és területi egyenlőtlenségek     (221. terem)

       Elnök: Bodor Ákos tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Vigvári András tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK RKI
Közfoglalkoztatás, bérmunkapiac és informális gazdaság: megélhetési stratégiák periférikus falusi terekben

Polster Csilla PhD-hallgató, SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék
A területi tőke és a családi vállalkozások közötti korreláció vizsgálata

Hegedüs Márk PhD-hallgató, PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola – Horeczki Réka tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK RKI – Füzér Katalin egyetemi docens, PTE BTK Szociológia Tanszék
Az összekapcsoló (linking) társadalmi tőke szerepe a „társadalmi tőke fordulatban”: hogyan vált a társadalmi tőke a nemzetközi, európai és nemzeti fejlesztési programok kulcsfogalmává?

Tomay Kyra egyetemi adjunktus, PTE BTK Település és Társadalom Kutatóközpont, Szociológia Tanszék
Az összekötő társadalmi tőke (újra)termelődésének terei: a városi és vidéki dzsentrifikáció szerepe a vállalkozói és innovációs ökoszisztémákban

Sebestény István vezető főtanácsos, KSH Életminőség-statisztikai főosztály
A civil tőke fogalma és mérési lehetőségei

Grünhut Zoltán tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI – Kömüves Dániel MA-hallgató, PTE BTK Szociológia Tanszék
Bizalomelmélet kritikai perspektívában

Hegedüs Márk PhD-hallgató, PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola
A bizalom mérése és annak kritikája

Pirmajer Attila tudományos segédmunkatárs, PTE BTK Szociológia Tanszék
A bizalom és az alapvető emberi értékek összefüggése

 

9.    szekció: Az automatizálás társadalmi, gazdasági és regionális hatásai     (222. terem)

       Elnök: Jászberényi Melinda egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Földes Dávid tudományos segédmunkatárs, BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék – Baranyai Dávid tervezőmérnök, Közlekedés Kft. – Pálfalvi József címzetes egyetemi tanár, BCE – Zsigmond Gábor főigazgató-helyettes, Közlekedési Múzeum
Az automatizálást/autonóm járműveket körülvevő társadalmi és szakértői álláspontok

Földes Dávid tudományos segédmunkatárs, BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék – Miskolczi Márk PhD-hallgató, BCE Marketing és Média Intézet – Munkácsy András tudományos munkatárs, KTI Közlekedésmenedzsment Osztály
Automatizálás a személyközlekedésben – technológiai háttér és alkalmazási területek

Jászberényi Melinda egyetemi docens – Keszey Tamara Nóra egyetemi docens – Kökény László PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
Technológia elfogadás modelljének további bővítési lehetőségei

Ásványi Katalin egyetemi docens – Gyulavári Tamás egyetemi docens – Syahrivar Jhanghiz PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
Automatizált autók turisztikai hatásai

Nagy Dávid PhD-hallgató, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola
Folyami információs szolgáltatások és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése a Duna Régió Stratégia keretében

Forman Balázs egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
Innovációs hálózatok és fehér foltok Magyarország térképén 3 esettanulmány példáján keresztül: Békés megye, Heves megye és Budapest 13. kerülete

 

Kapcsolat

A vándorgyűléssel kapcsolatban keresse Rácz Szilárd titkárt a (72) 523 800 telefonszámon vagy az szracz@rkk.hu e-mail címen.

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.