Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG V. VÁNDORGYŰLÉSE

Az ipar szerepe a regionális fejlődésben

Miskolc, 2007. október 25–26.

Miskolci Egyetem,

Felnőttképzési Regionális Központ

PROGRAM

2007. október 25.

11,00 Közgyűlés

- A Magyar Regionális Tudományi Társaság tevékenysége a 2006. évi közgyűlés óta

- A 2008. évi programtervezet vitája

- A területi szekciók beszámolói

- Alapszabály módosítása

 

14,00 Vándorgyűlés

Az ipar szerepe a regionális fejlődésben

Plenáris ülés

Barta Györgyi DSc

intézetigazgató, egyetemi tanár, MTA Regionális Kutatások Központja

Az újraiparosodás esélyei a területi fejlődésben

Papanek Gábor DSc

ügyvezető igazgató, egyetemi tanár, GKI Gazdaságkutató Zrt.

Az európai iparpolitikák új regionális prioritásai

Hoványi Gábor DSc

ny. egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

A tudás és a tudáshálók szerepe egy régió iparának fejlesztésében

Kocziszky György CSc

tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Pályák és kényszerpályák a regionális fejlődésben

Szaló Péter

szakállamtitkár, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Álmok és realitások: településeink szerepe a gazdaság fejlődésében

Cservenyák Ildikó

főosztályvezető, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Iparpolitikai szempontok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

Kleinheincz Ferenc

főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Regionális innovációs fejlesztési lehetőségek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

19,30 Fogadás

 

2007. október 26.

9,00–13,00 Szekcióülések

 

1. Szekció: Átalakuló ipari térségek

Elnök: Varga Attila

Titkár: Lux Gábor

Lux Gábor: Ipari átalakulás és metropolizáció: Felső-Szilézia útja a széntől a világvárosi funkciókig

Borbás László: A KKV-k versenyképességének vizsgálata iparilag hanyatló térségekben.
Az Észak-magyarországi régió példája

Fábián Attila: Hálózati együttműködés egy eredményes Nyugat-dunántúli klaszterben

Vadasi Aida: A bizalmi tőke szerepe a Harmadik Olaszország iparági körzeteinek kialakulásában

Csordás Róbert: Észak-Vajdaság természeti értékei

Pál Ágnes: Magyarország ipari térszerkezetének változása különös tekintettel az Alföldre

Korompai Attila: Változások a magyar ipar területi szerkezetében

Lőcsei Hajnalka: Az ipari növekedés mai területi folyamatai

Kovács Róbert–Varga-Ötvös Béla: Barnamezős rehabilitáció és városfejlesztés

 

2. Szekció: Regionális iparpolitika

Elnök: Rechnitzer János

Titkár: Rácz Szilárd

Rechnitzer János: A regionális gazdaság kohéziója

Gál Zoltán: A Dél-Dunántúl tudásbázisai – befektetés a kutatás-fejlesztésbe

Grosz András: Regionális gazdaságfejlesztési kezdeményezések tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

Kukely György: A gazdaságfejlesztési célú állami és európai uniós támogatások szerepe az ipari térszerkezet formálódásában

Málovics György: A regionális versenyképesség és a természet viszonya a közgazdaságtani irányzatokban

Póla Péter: A regionális gazdaságfejlesztés és szervezés potenciális főszereplői: a gazdasági kamarák

Somogyi Sándor: A társadalmi-gazdasági folyamatok résztvevőinek és céljainak viszonya Észak-Vajdaságban

Tilinger Attila: Alternatívák a regionális innovációs rendszer továbbfejlesztésére

Gergely Sándor: Hálózati gazdaság; kihívások és válaszok az Észak-magyarországi régióban

 

3. Szekció: Helyi iparfejlesztés

Elnök: Lengyel Imre

Titkár: Bajmócy Zoltán

Bajmócy Zoltán: Iparágak változása: helyi gazdaság-fejlesztés evolucionista szemszögből

Hrubi László: Regionális központok fejlesztése: talán valami elindul?

Nagy Zoltán: Miskolc fejlődési esélyei, az ipar mozgástere

Gergely Sándor: A kisvállalkozások helyzete és lehetőségei az Észak-magyarországi régióban

Molnár Ernő: Az észak-alföldi közép- és kisvárosok feldolgozóipara az ezredfordulón

Kovács András–Szabó Ingrid: Nemzetközi tőkebefektetések munkaerő-piaci hatásai Komárom és Komárno térségében

Bálint István: Ada – az iparosítástól az önkormányzat iparfejlesztési politikájáig

Ricz András: A magyar-szerb Szomszédsági (Interreg) program első kiírásának tapasztalatai egy megvalósult projekt tükrében

Kovács Krisztina–Takács Zoltán: Az északi határ-régió ipari vonzáskörzete a Vajdaságban

Lukovics Miklós: A lokális térségek verseny-képességének egy lehetséges elemzési módszertana

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.