Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

 • Számlaszám:
  MBH Bank Nyrt.
  50800111-11090603
 • Adószám:
  18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

Bemutatkozás

 

A társaság

Az MRTT a magyar regionális tudomány szakmai fóruma. Egy független civil szervezet, amely a területi kutatással, fejlesztéssel, irányítással foglalkozó szakembereket fogja össze.

Célok

 • A regionális tudomány művelőinek szakmai fórumot teremteni.
 • Bekapcsolódni a regionális tudomány nemzetközi szervezeteibe.
 • Hidat létesíteni a tudomány hazai és nemzetközi fórumai között.
 • Kapcsolatot építeni a regionális tudomány kutatóhelyei, felsőoktatási műhelyei, valamint a regionális politika alakítói, gyakorlati szakemberei között.
 • Támogatni a hazai és a Kárpát-medencei regionális kutatásokat, valamint azok eredményeinek terjesztését, felhasználá­sát.
 • Terjeszteni a regionalizmus és a decentralizáció európai eszmeiségét.

Tagság

A társaság tagjainak száma meghaladja a 300 főt, ebből közel 100 fő a határon túli regionális műhelyeket képviseli. A tagok többsége kutatóintézetekben, felsőoktatási intézményekben tevékenykedik, míg kisebb része a (helyi, területi, központi) közigazgatásban, illetve (állami, önkormányzati, magántulajdonú) cégekben.

Milyen előnyökkel jár a tagság?

A tagdíjfizetők a regionális tudomány legjelentősebb hazai folyóiratát, az 1987 óta negyedévente megjelenő Tér és Társadalmat illetménylapként kapják. Késleltetés nélkül hozzáférhetnek továbbá a legfrissebb elektronikus tartalmakhoz is. A tagdíjfizetőket emellett kedvezményes konferencia részvétel is megilleti az MRTT és az ERSA térítésköteles rendezvényein. A társaság tagjai rendszeresen, elektronikus körlevélben értesülnek a fontosabb rendezvényekről és a szakma híreiről. Az MRTT lehetőséget biztosít a rendszeres kapcsolattartásra közel félezer szakmabelinek. (Belépési nyilatkozat)

Szervezet 

A társaság regionális alapon szerveződik. Az MRTT a magyarországi tudományos közösség és a határon túli magyarság érdekében tizenhárom tagozatot működtet. Az MRTT egyúttal az Európai Regionális Tudományi Társaság (ERSA) magyar tagozataként működik. A társaság legfőbb szerve a közgyűlés. Az MRTT ügyintéző, képviselő és végrehajtó szerve az elnökség.

Mi a regionális tudomány?

„A regionális tudomány azt vizsgálja, hogy a társadalom területi egyenlőtlenségeit milyen tartós folyamatok formálják? Az egyenlőtlenségek – pl. az elmaradott régiók kialakulása és tartós megléte, illetve a gazdag régiók-városok kiemelkedése – hosszantartó, tartós folyamatok eredményei, egy-egy rögtönzött intézkedés ezeken keveset változtat. Ezek a folyamatok kvantifikálhatók, modellszerűen leírhatók, előrejelezhetők. Ez a regionális tudomány alapkutatási eredménye, mely rövid, fejlesztő kutatási szakasz után alkalmazható, a területi egyenlőtlenségek mérsékelhetőek.

A területi egyenlőtlenségeket létrehozó folyamatok összetettek: gazdasági, szociológiai, antropológiai, demográfiai, társadalomföldrajzi, geopolitikai s más folyamatokról van szó. Ezért e folyamatok számos diszciplína tudáskészletével magyarázhatóak. E szempontból hasonlítható a környezetkutatáshoz, mely számos természet- és társadalomtudományi vizsgálatot kíván, a talajpusztulástól a városi közlekedés légszennyezéséig.

A területi egyenlőtlenségek politikai feszültségeket keltenek. Ezért az egyenlőtlenségek mérséklése kiemelten fontos s jelentősen finanszírozott cél. Ám a beavatkozások csak akkor lehetnek eredményesek, ha hosszú távon érvényesülnek, s nem a tüneteket, hanem a hosszú távú folyamatokat próbálják befolyásolni. Ezek leírása, vizsgálata, a területpolitikai beavatkozások előkészítése a regionális tudomány feladata.” (Enyedi György 2011, 1514.)

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.