Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

Területfejlesztési Szabadegyetem

 

A 2006-ban létrehozott szabadegyetem fennállása során a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának meghatározó szakmai fórumává vált. A félévente négy alkalommal megrendezett tematikus rendezvények széleskörű érdeklődésre tartanak számot, egy-egy előadás legalább száz fő jelenléte mellett zajlik. A programok iránt érdeklődők „magját” egyetemi polgárok adják, ezen kívül a szervezők a helyi vállalkozások több képviselőjét, Sopron és térsége közéleti szereplőit, polgárait is rendszeresen a szabadegyetem padsorai között köszönthetik.

A szabadegyetem felületet biztosít a területfejlesztés iránt elkötelezett szakemberek és érdeklődők közös gondolkodásának elősegítésére, a felsőoktatásban résztvevő hallgatók képzésének támogatására, valamint hozzájárul a regionális gondolkodás fejlesztéshez és a térségi identitás növekedéséhez is. A rendezvénysorozat az elmúlt évek során megerősítette az egyetem, a helyi vállalkozások és a városi–térségi szervezetek közötti szakmai kapcsolatokat, miközben a területfejlesztés aktuális témáinak megvitatásával bővítette a hallgatók, vállalkozók és egyéb szervezetek (önkormányzat, kamara, ipartestület, kistérségi társulás, civil szféra) képviselőinek szakmai és tudományos ismereteit, elősegítve a közös társadalmi gondolkodást, különös tekintettel a helyi területi folyamatokat érintő leglényegesebb politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekre.

Külön említést érdemel a Kárpát-medence régióinak megismertetése, amely minden magyar ember számára fontos, hiszen összetartozásunk egyik építőköve a Kárpát-medence sokszínű régióinak, változatos kultúráinak, népművészetének és gasztronómiájának megismerése. 2014 tavaszáig összesen hét határon túli régiót láttunk vendégül (Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja, Muravidék, Burgenland, Szlavónia, Székelyföld). Kiemelést érdemel a szabadegyetemi keretek között 2 alkalommal megrendezett hasonló tematikájú rendezvény (Vállalkozásfejlesztés és hálózatosodás innen és határon túl, valamint Együttműködés és együttműködési hajlandóság a határ két oldalán), amely a határrégióban található gazdasági platformok épülését mutatta be, és hozzájárult a két oldal vállalkozásainak közeledéséhez, párbeszédéhez is.

Az elmúlt évek tudatos építkezése meghatározott rendben nyitott ki olyan ajtókat, amelyek a város és vidék problematikájával, a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztés lehetőségeivel és hiányosságaival, a regionális és helyi politikák aktuális alakulásával és kihívásaival vannak összefüggésben. E kérdések iránt – az adott témához kapcsolódóan – az érdeklődők rendszeresen kifejtették véleményüket, és nem egy ízben diszkussziót is generáltak. A szervezők – az MRTT és az NYME KTK – megítélése szerint a helyi közösség kohéziója és integrációja minden program alkalmával tovább erősödik.

 

2015 őszén a Területfejlesztési Szabadegyetem a 20. szemeszterrel és a jubileumi konferenciával befejeződött. 2016 tavaszától a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet és a Magyar Regionális Tudományi Társaság közös kezdeményezésében új előadássorozat indul útjára, Glokál Szeminárium címmel. Az esti előadássorozat – amely a Területfejlesztési Szabadegyetem folytatásának tekinthető – célja, hogy a legaktuálisabb és nagy érdeklődésre számottevő gazdasági és társadalmi témákat alaposabban „górcső alá” vegyük, kötetlenebbül beszélgessünk a helyi és a regionális gazdasági folyamatokat érintő legsürgetőbb kérdésekről, illetve együtt gondolkozzunk a világgazdasági, nemzetközi folyamatokat befolyásoló trendekről, irányokról. A sorozat elnevezése is arra utal, hogy nemzetközi és területi jellegű, témájú előadások egyaránt terítékre kerülnek. A szakmai fórum szándéka az, hogy segítse a globális és lokális folyamatok iránt érdeklődő és elkötelezett egyetemi hallgatók, oktatók és szakemberek közös gondolkodását, támogassa a térség felsőoktatásában résztvevő hallgatók látókörének szélesítését, fejlessze gondolkodásukat és vitakészségüket.

 

A Glokál Szeminárium programja:

 

Szemeszter

1.     2016. tavasz

 

A Területfejlesztési Szabadegyetem programja:

 

Szemeszter      

20.     2015. ősz

19.     2015. tavasz

18.     2014. ősz

17.     2014. tavasz

16.     2013. ősz

15.     2013. tavasz

14.     2012. ősz

13.     2012. tavasz

12.     2011. ősz

11.     2011. tavasz

10.     2010. ősz

9.       2010. tavasz

8.       2009. ősz

7.       2009. tavasz

6.       2008. ősz

5.       2008. tavasz

4.       2007. ősz

3.       2007. tavasz

2.       2006. ősz

1.       2006. tavasz

 

Képek a Galériában

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.