Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

 • Számlaszám:
  MBH Bank Nyrt.
  50800111-11090603
 • Adószám:
  18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XV. VÁNDORGYŰLÉSE

Dualitások a regionális tudományban
Mosonmagyaróvár, 2017. október 19–20.

A társaság idei vándorgyűlése a területi kutatásokban tapasztalható, sokféleképpen értelmezhető kettősségeket járta körül. A rendezvény házigazdája a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara volt. Az első napra három külföldi előadót hívtunk: Grzegorz Gorzelak, Gunther Maier és Michael Steiner professzorokat. Mellettük neves hazai kutatók a tagolt világ, a földrajzi és a virtuális tér, a hálózatok, a földhasználat, valamint a regionális tudomány dualitásairól tartottak előadást. A második napon tizenkét szekcióban folytatódott a tanácskozás, több mint 100 előadó részvételével. Az előadások elérhetők a tovább feliratra kattintva.

Tartalom: közgyűlés, plenáris ülésdíjazottakszekcióprogam, publikációs lehetőség, helyszín

 

Az előadások a címekre kattintva letölthetők.

 

PROGRAM  (letölthető pdf)                                                             (Programme in English)


2017. október 19. csütörtök

 

10.00 Közgyűlés Meghívó (pdf) (PHARE/BK épület, Auditórium)

11.00 Könyvbemutatók  (Auditórium)

 • Lux Gábor – Horváth Gyula (szerk.): The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe
 • Lux Gábor: Újraiparosodás Közép-Európában
 • Jankó Ferenc – Fábián Attila – Hardi Tamás (szerk.): Burgenland
 • Oláh Miklós – Szabó Pál – Tóth Balázs István (szerk.): A területi tőke és magyarországi dimenziói

12.00 Ebéd  (Auditórium előtér)                                                              

13.00 Vándorgyűlés  (Auditórium)

 

13.15 Plenáris ülés 1. (angol nyelven)

Grzegorz Gorzelak egyetemi tanár, Varsói Egyetem
Central Europe in the EU: successes and failures, threats and opportunities

Gunther Maier egyetemi tanár, Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem
The digital revolution and the future of scientific publishing - or - Why ERSA's journal REGION is open access

Michael Steiner egyetemi tanár, Karl-Franzens-Universität, Graz
Regional Policy in the Time of Cholera – Old insights – new perspectives

Lengyel Balázs tudományos munkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Social networks in agglomerations – important questions in dual economies

15.30 Kávészünet  (Auditórium előtér)           

                                                                                                              

16.00 Plenáris ülés 2. (magyar nyelven)

Nemes Nagy József egyetemi tanár, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
A tagolt világ dualitásai

Jakobi Ákos egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
A földrajzi és a virtuális tér dualitása

Mezei Katalin egyetemi docens, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Dualitások a földhasználat kérdésében vidéki térségekben

Rechnitzer János egyetemi tanár, a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke
A regionális tudomány dualitásai

18.00 Díjátadók  (Auditórium)

 • Díszoklevél átadása – Díjazott: Végh Zoltán Andor (oklevél)
 • Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása – Díjazott: Vas Zsófia (oklevéllaudáció)

19.00 Fogadás  (Auditórium előtér)  

 


2017. október 20. péntek

 

9.00–13.00 SZEKCIÓÜLÉSEK tizenegymagyar és egy angol munkanyelvű szekcióban, párhuzamosan.

1. szekció: A területi elemzések elméleti és módszertani kérdései   (Be8-III. terem)
Dusek Tamás egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem (MTA RTB Kutatásmódszertani Albizottság)

2. szekció: Regionális innováció és innováció politika   (BK0-2. terem)
Varga Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (MTA RTB Regionális Innovációs Albizottság)

3. szekció: Területfejlesztési formák, eszközök, eredmények   (BK0-4. terem)
Szabó Pál egyetemi docens, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék (MTA RTB Területpolitikai Albizottság) 

4. szekció: Centrum–periféria viszonyok, társadalmi-területi egyenlőtlenségek   (BK0-1. terem)
Korompai Attila ny. egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

5. szekció: Integráció vs. szegregáció: jó gyakorlatok, régi beidegződések vidéken   (Bf8-SZEM. terem)
Szarvák Tibor főiskolai tanár; szakértő, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

6. szekció: Hálózatok a térben – a tér a hálózatokban: a hálózatok vizsgálatának elméleti és gyakorlati megközelítése   (Be5-ÁTGY. terem)
Pénzes János egyetemi adjunktus, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

7. szekció: Kutatás és fejlesztés   (BK0-3. terem)
Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

8. szekció: Rurális és városi terek, párhuzamok és ellentétek   (Be11-NGY. terem)
Schwertner János elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület

9. szekció: Innovatív közösségi megoldások vidéki térségekben   (BK0-AUD. terem)
Nagy Frigyes ny. miniszter, c. egyetemi tanár, SZE MÉK

10. szekció: Dualitások az egészségegyenlőtlenségekben – Területi folyamatok és az egészség összefüggései   (Be3-ÁKT. terem)
Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

11. szekció: Határkutatás, politikai földrajz és geopolitika   (BK1-70. terem)
Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete (KRTK Határkutató Csoport)

12. szekció: Emerging new periphery: Central and Eastern European regions in the multi-speed EU   (BK1-60. terem)
Gál Zoltán tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

 

11.00–11.30    Kávészünet   (Auditórium előtér)

13.00–14.00    Ebéd   (Auditórium előtér)

14.00–15.00    Vártúra, a Magyaróvári vár és az abban működő egyetemi kar történetének bemutatása (vezető: Kalmár Sándor egyetemi docens)


1.    szekció: A területi elemzések elméleti és módszertani kérdései      (Be8-III. terem)                             

       Elnök: Dusek Tamás egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

Patay Tünde PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A migrációkutatás alapelméleteinek alkalmazhatósága a bevándorlás és regionális fejlődés kapcsolatának vizsgálatában

Nick Gábor PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Ipar 4.0 projekteket megvalósító magyar városok, megyék elemzése leíró statisztikai módszerek segítségével

Juhász Judit PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem
Célok, értékek közelítése a képességszemlélet bázisán: Kvalitatív kutatás a szegény társadalmi csoportok lehetőségeinek bővítéséről

Vinkóczi Tamás PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A helyi fejlesztési stratégiák vizsgálatának nehézségei

Berkes Judit egyetemi tanársegéd, Széchenyi István Egyetem
A városfunkciók vizsgálatának módszertana

Gajzágó Gergő PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A középvállalkozások szerepe a városfejlődésben – módszertani kutatás és gyakorlati elemzés

Szemerédi Eszter PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A helyi pénzek klasszifikációjának nehézségei

Kárpáti József főosztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal
Új, egységes minőségi keretrendszer bevezetése a magyar hivatalos statisztikában

Zsibók Zsuzsanna tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A makro- és a regionális szintű gazdasági előrejelzések összekapcsolása: kis erőforrásigényű regionalizálási módszerek

Dusek Tamás egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
A big data területi statisztikai kihívásai

2.    szekció: Regionális innováció és innováció politika      (BK0-2. terem)                                                

       Elnök: Varga Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Gajzágó Éva Judit egyetemi docens, Tomori Pál Főiskola
Az innováció finanszírozásának lokális vetülete

Erdős Katalin egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Az akadémiai vállalkozók motivációi és típusai

Varga Attila egyetemi tanár – Szabó Norbert tudományos munkatárs – Sebestyén Tamás tudományos munkatárs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Az intelligens szakosodás gazdasági hatásai

Lux Gábor tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A hazai tulajdonú középvállalatok szerepe a magyar feldolgozóipar szerkezeti megújulásában

Kovács Szilárd tanársegéd, Eötvös József Főiskola – Lux Gábor tudományos főmunkatárs – Páger Balázs tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A középvállalatok szerepe a feldolgozóiparban: egy magyarországi kutatás első eredményei

Hajdu-Smahó Melinda egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem
A Győri Járműipari Körzet tudásalapú folyamatai

Lengyel Imre egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet – Varga Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
A magyar gazdasági növekedés térbeli korlátai: helyzetkép és alapvető dilemmák

3.    szekció: Területfejlesztési formák, eszközök, eredmények      (BK0-4. terem)                                     

       Elnök: Szabó Pál egyetemi docens, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék

Bajmócy Zoltán egyetemi docens – Gébert Judit tudományos segédmunkatárs, Szegedi Tudomány­egyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont
Egymással, vagy csak egymáshoz beszélni. Szakértelem és a döntéshozatal viszonya a helyi fejlesztések példájával illusztrálva

Gordos Tamás irodavezető, Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Változó területfejlesztési eszközök és szereplők Magyarországon

Hoffman István egyetemi docens, ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék
Megyei önkormányzatok és területfejlesztés – változó szerepek egy változó környezetben

Józsa Viktória ügyvezető, Nord Consult Kft.
Quo vadis, regionalizmus? Avagy egy eszme- és értékrendszer továbbélése a szakemberek közvetítésével

Póla Péter tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A középvállalatok fejlődését támogató intézményi környezet

Simó Balázs PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola; munkatárs, Magyar Fejlesztési Központ
Magyar pipeline: egycsatornás területi pénzosztás vagy komplex versenyképesség javítás?

Morvay Szabolcs PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A helyi kultúra szerepe a fenntartható vidékfejlesztésért – kisvárosi megközelítés

Szabó Pál egyetemi docens, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
Magyarország térszerkezeti kihívásai és a megyei területfejlesztés

4.    szekció: Centrum–periféria viszonyok, társadalmi-területi egyenlőtlenségek      (BK0-1. terem)   

       Elnök: Korompai Attila ny. egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Balassa Bernadett PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A vallás hatása Közép- és Kelet-Európa gazdaságára

Czirják Ráhel junior elemző, Pallas Athéné Geopolitikai Kutatóintézet
Közösségi tervezés lehetőségei a nyomornegyed-fejlesztésben, a kenyai nyomornegyedek példáján

Gere László senior kutató, Pallas Athéné Geopolitikai Kutatóintézet
A technológiára épülő városfejlesztési gyakorlatok dualitása: a technológia-központú és a lakosság-központú smart city fejlesztések összehasonlítása

Horeczki Réka tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete,
A hazai középvállalati szektor jövőképe három várostérségben (Pécs, Győr, Dunaújváros)

Koós Bálint tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Közszolgáltatások változó elérhetősége Magyarországon, 1980–2011

Kovács Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A magyarországi hitelintézeti tevékenységek dualitásai – képzet vagy valóság?

Várnai Ibolya PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A vidéki műkereskedések térbeliségének és a társadalmi, gazdasági, kulturális tényezők regionális különbségeinek összefüggései hazánkban

5.    szekció: Integráció vs. szegregáció: jó gyakorlatok, régi beidegződések vidéken      (Bf8-SZEM. terem)    

       Elnök: Szarvák Tibor főiskolai tanár, szakértő, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
       Társelnök: Balcsók István társadalomkutató, Debreceni Egyetem

Zupcsán Erika PhD-hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola
Szociális és szolidáris kihívások és válaszok vidéki térségekben

Ditzendy Károly Arisztid társadalomkutató, HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ
A jó gyakorlatok szociológiája – bevált gyakorlatok és kudarcos példák felhasználása a vidéki felzárkózáspolitika szakmai támogatásában

Balcsók István társadalomkutató, Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitikai Tanszék – Kovács Gábor PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola – Szarvák Tibor szakértő, főiskolai tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
A földprogramos településektől a szegregátum felszámolásokig. Néhány gondolat a produktív szociálpolitika folytonosságáról

Méreiné Berki Boglárka PhD-hallgató – Málovics György egyetemi docens, Szegedi Tudomány­egyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont
Városi deszegregáció, mint szétköltöztetés – egy hazai nagyváros példájának tapasztalatai

Pásztor István Zoltán egyetemi tanársegéd – Pénzes János egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
A térbeli szegregálódás megjelenése Északkelet-Magyarországon – különös tekintettel a cigányságra

Kóti Tibor PhD-hallgató, Debreceni Egyetem TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Oktatási és munkaerő-piaci vizsgálatok az észak-tiszántúli roma lakosság körében – avagy az integrációs folyamatok elmélyülése

Bogárdi Tünde doktorjelölt – Nagyné Molnár Melinda egyetemi docens, Szent István Egyetem
Iskolai oktatás és nevelés: integráció és/vagy szegregáció?

Khademi Vidra Anikó egyetemi docens, Szent István Egyetem – Szarvák Tibor szakértő, főiskolai tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Fejlesztési Intézet
Szakirányú továbbképzések – újítások. Egy pilotképzés tanulságai a Szent István Egyetemen

Balog Imre PhD-hallgató, PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
Szegregátumok a statisztika és a mindennapok tükrében

6.    szekció: Hálózatok a térben – a tér a hálózatokban: a hálózatok vizsgálatának elméleti és gyakorlati megközelítése      (Be5-ÁTGY. terem)

       Elnök: Pénzes János egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem

Tóth Péter egyetemi docens, SZE Apáczai Csere János Kar, Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Kerékpáros közösségi kölcsönző rendszer működésének szabályszerűségei

Bálint Dóra tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A sharing economy és a szálláskiadás: területi különbségek egy vidéki egyetemváros példáján

Gyurkovics János tanársegéd – Juhász Sándor, tudományos segédmunkatárs, SZTE GTK Közgazda­ságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
A szegedi biotechnológiai cégek tudáshálózatának jellegzetessége – reflexiók a Biopolisz Programra

Molnár Ernő egyetemi adjunktus, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Globális hálózatokba integrálódott lokális iparági koncentrációk: Szolnok–Martfű térségének bőr- és lábbeli gyártó ipara

Juhász Sándor tudományos segédmunkatárs, SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet – Lengyel Balázs tudományos munkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Kapcsolatok kialakulása és fennmaradása klaszterek tudáshálózatában

Vida Zsófia ügyvivő szakértő, MTA Könyvtár és Információs Központ, Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály
Távolság a tudományos együttműködési hálózatokban

Elekes Zoltán egyetemi tanársegéd, SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet – Lengyel Balázs tudományos munkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
A hazai térségek gazdasági diverzifikációjának vizsgálata hálózatok segítségével

Pálóczi Gábor doktorjelölt – Pénzes János egyetemi adjunktus, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
A hálózaton alapuló térfelosztás lehetőségei Magyarország ingázási kapcsolatrendszerének példáján

7.    szekció: Kutatás és fejlesztés      (BK0-3. terem)                                                                                      

       Elnök: Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

Poreisz Veronika egyetemi tanársegéd, Széchenyi István Egyetem Gazdasági Elemzések Tanszék
A területi tőke és a versenyképesség vizsgálata magyar nagyvárosokban

Faragó Beatrix PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A sport, mint stratégiai ágazat Magyarországon

Kovács András főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem
Egy „tér-érzékeny” marketing modell bemutatása

Tóth Marcell László PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Smart city megoldások Győrben

Rokolya Balázs János PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A településmenedzsment szerepe a település (területi) fejlesztésben

8.    szekció: Rurális és városi terek, párhuzamok és ellentétek      (Be11-NGY. terem)                                   

       Elnök: Schwertner János elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület

Kápolnai Zsombor PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A kiskereskedelem és szolgáltatások városi és rurális térségek között meglévő különbségeinek vizsgálata hét magyarországi kistérség példáján keresztül

Szeberényi András PhD-hallgató, SZIE Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
A környezettudatosság vizsgálata a Heves megyei térségben található egyetemisták körében

Lieszkovszky József Pál PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Közösségi közlekedési vizsgálatok a vidéki térségekben

Schwertner János egyetemi senior oktató, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajz Tanszék
Tudatos térhasználat – város és vidékfejlesztés közösen

Suvák Andrea tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Természet-etika a területi tervezésben

Schuchmann Júlia főiskolai adjunktus, Tomori Pál Főiskola
Társadalmi jól-lét regionális egyenlőtlenségei a magyar nagyvárostérségekben és a hátrányos kistérségekben

9.    szekció: Innovatív közösségi megoldások vidéki térségekben      (BK0-AUD. terem)                                  

       Elnök: Nagy Frigyes c. egyetemi tanár, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Veszeli Tibor professor emeritus, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Az agrármérnöki tudásbázis regionális elemei

Hegyi Judit tanszékvezető egyetemi docens – Kacz Károly egyetemi docens – Gombkötő Nóra egyetemi adjunktus, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
A közösség által támogatott mezőgazdaság lokális problémái és megoldási lehetőségei

Tell Imre egyetemi docens – Teschner Gergely egyetemi adjunktus, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
„Smart Village” – A Vidék Innovatív jövőképe

Nagy Frigyes c. egyetemi tanár, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Földrajzi régiónk környezetvédelmi feladatai

Gergely Sándor ny. tudományos tanácsadó, Eszterházy Károly Egyetem
Stratégia a kevésbé képzettek tömeges és tartós foglalkoztatására

Teschner Gergely egyetemi adjunktus – Kalmár Sándor egyetemi docens – Troján Szabolcs egyetemi docens, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Munkaidő-felvételezés új utakon – Androidos környezetben és mobiltelefon applikációval

Inzsöl Renáta PhD-hallgató, Soproni Egyetem
Termelői piacok létrehozásának és működtetésének néhány gyakorlati vonatkozása

Gombkötő Nóra egyetemi adjunktus – Varga Evelin hallgató, SZE MÉK
Termelői piacok összehasonlító vizsgálata a Közép-Dunántúlon

Bakos Izabella egyetemi tanársegéd – Gerencsér Ilona PhD-hallgató, Szent István Egyetem
A közvetlen értékesítési formák szerepe a lokális terekben

Mezei Katalin egyetemi docens – Troján Szabolcs egyetemi docens – Lipcseiné Takács Nóra doktorjelölt, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
A szomszéd fűje mindig zöldebb, avagy Ausztria a vidékfejlesztő szemével

10.  szekció: Dualitások az egészségegyenlőtlenségekben – Területi folyamatok és az egészség összefüggései      (Be3-ÁKT. terem)    

       Elnök: Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Kiss Éva tudományos tanácsadó, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet
Fejlettebb gazdaság – jobb népegészség? – területi különbségek az egészségi állapotban 1989 után

Egri Zoltán főiskolai docens, Szent István Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézet
A városi egészségegyenlőtlenségek és a gazdasági fejlettség összefüggései Magyarországon

Laki Ildikó főiskolai docens, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Társadalomtudományi Szakcsoport
A magyarországi fogyatékossággal élő emberek területi megoszlása

Bán Attila tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A hozzáférés szerepének értelmezése az egészségegyenlőtlenségek területi különbségeiben – esettanulmány az akut miokardiális infarktusról

Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete – Vitrai József osztályvezető, EMMI – Tóth Gergely munkatárs, MTA–ELTE Peripato Összehasonlító Társadalmi Dinamika Kutatócsoport
Területi egyenlőtlenségi mutatók alkalmazása a fekvőbeteg-ellátási adatok elemzésében

Beke Szilvia főiskolai docens, Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar
Akut miokardiális infarktus (AMI) korai ellátása, és annak helyzete Békés megyében

Pál Viktor egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
A térbeli egészségügyi esélyegyenlőség diskurzusai – kérdések és ellentmondások az egészségügyi ellátáshoz való térbeli hozzáférés egyenlőtlenségeinek megítélésében

Egedy Tamás tudományos főmunkatárs, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet – Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A gazdasági válság hatása az egészségegyenlőtlenségekre Magyarországon – miről árulkodnak a várható élettartam és a munkanélküliség területi változásai?

11.  szekció: Határkutatás, politikai földrajz és geopolitika      (BK1-70. terem)

       Elnök: Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Fleischer Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Világgazdasági Intézet
Határok és hálózatok dualitása

Klemensits Péter senior kutató, Pallas Athéné Geopolitikai Kutatóintézet
A tisztázatlan tengeri határok értelmezésének problémája Délkelet-Ázsiában: a dél-kínai-tengeri konfliktus és a kínai–amerikai geostratégiai küzdelem

Balogh Péter tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Magyar geopolitikai narratívák és határok: ‘Közép-Európa’ ideiglenes újjászületése?

Ádám János Imre PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Határon átnyúló együttműködési lehetőségek a Bukovina régióban

Hegedűs Imre kollégiumi tanár, Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetemen tanuló kárpátaljai magyar hallgató tanulmányi célú migrációja

Szalkai Gábor egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
A szimbolikus helyek csatája – Gyimesbükk

Nagy Dávid PhD-hallgató, PTE Földtudományok Doktori Iskola
Demográfiai változások a magyarországi Alsó-Duna-völgyben

James W. Scott egyetemi tanár, Kelet-finnországi Egyetem – Rácz Szilárd tudományos titkár, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Határföldrajzok és geopolitikák – Magyarország példáján

Pámer Zoltán tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A kis- és középvárosok szerepe a határon átnyúló együttműködésben a szlovén–osztrák és a magyar–horvát határtérségben

Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Aszimmetria mint a határ menti kapcsolatok jellemzője: esettanulmány a magyar–szlovák határtérségben

12th session: Emerging new periphery: Central and Eastern European regions in the multi-speed EU      (Room BK1-60)                 

       Chair: Zoltán Gál Professor, Senior Research Fellow, HAS CERS Institute for Regional Studies

Gergő Medve-Bálint Research Fellow, HAS Centre for Social Sciences – Vera Scepanovic
Promoting foreign investments through EU funds in the European peripheries: the case of the automotive sector

Pavel Ptáček Vice-Dean, Faculty of Regional Development and International Studies, Mendel University
The journey of the South Moravian Region to an innovative region

Attila Kovács – Gábor Milics – Petra Tóth, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Széchenyi István University
Introduction of ERDI – Empowering regional development and innovations results in bioeconomy

Balázs István Tóth Assistant Professor, University of Sopron
Alternative forms of capital and regional science: overview of the Central and Eastern European research perspectives

Ildikó Egyed Research Fellow, HAS CERS Institute for Regional Studies
Development trends of the industrial sector in France: some lessons for peripheral regions

Tomáš Černěnko Assistant Professor, University of Economics in Bratislava
Effectiveness of administrative services in Slovakia

Marek Lavčák – Oto Hudec – Žofia Sinčáková, Technical University of Košice, Faculty of Economics
Nature of start-up ecosystems in the Slovak and Czech cities: evolution, growth and culture

Katalin Döbrönte PhD Candidate, Doctoral School of Earth Sciences, Eötvös Loránd University
The impact of location strategies of advanced producer services on the metropole cities’ economic positions in Central-Eastern Europe

Miloš Šerý Lecturer, Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Spatiotemporal development of native residents in a transitional society through the example of the Czech Republic

Sára Farkas PhD Candidate, University of Pécs; Researcher, National Bank of Hungary
Changing intermediary system of repayable EU funds in Hungary (2007–2013, 2014–2020). Risks and predictable positive impacts on growth and local economies

David Fiedor PhD, Department of Sociology, Andragogy, and Cultural Anthropology, Palacký University Olomouc
Gambling landscape in V4 countries: the current situation and its legislative development

Alexander Titov PhD Candidate, Kaposvár University
Regional renewable energy potential in Hungary. Case of Koppany Valley

(Programme in English)

 


PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉG

A DETUROPE c. folyóirat lehetőséget biztosít a vándorgyűlésen elhangzott színvonalas előadások nemzetközi folyóiratcikként (WoS, MTA RTB ’C’ kat.) történő megjelentetésére. Publikálásra az előadók harmada kerül felkérésre a szekcióvezetők javaslatai alapján, 2017 novemberében. A dolgozatokat kettő anonim bíráló fogja lektorálni. Folyóirat-információ: http://www.deturope.eu/


HELYSZÍN

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

PHARE (BK) épület                  Térkép (Google)                     9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 2.

B épület                                                                              9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Ingyenes parkolás (térkép)                                                     Campus épületek (térkép)


SZÁLLÁS

Szállások listája. Szállásrendelését kérjük, egyénileg szíveskedjék intézni!


KAPCSOLAT: Rácz Szilárd titkár (72) 523 800  szracz@rkk.hu

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.