Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

Beszámoló az MRTT Dél-alföldi szekciójának 2005. évi tevékenységéről

A Dél-alföldi szekció első és egyben alakuló ülésére és a hozzá kapcsolódó vitaülésre 2005. április 19-én került sor Szegeden, melynek témája „A Dél-alföldi Régió fejlődésének lehetőségei”.

A vitaindítót Dr. Horváth Gyula, az MRTT elnöke „A készülő új Országos Területfejlesztési Koncepció és a 2. Nemzeti Fejlesztési Terv aktuális kérdései”, az MTA RKK főigazgatója és Gyulai Tamás a DARFT Kht. ügyvezető igazgatója tartotta „A Dél-alföldi Régió formálódó stratégiája a 2007-13 közötti időszakra” témákban. Felkért hozzászóló Dr. Lengyel Imre egyetemi tanár.

Az elhangzottakat élénk vita követte, melynek során a javaslatok elsősorban a nemzeti fejlesztési terv nyújtotta Dél-alföldi lehetőségek felvázolására irányultak.

Az alakuló ülésen az MRTT Dél-alföldi tagozatának elnökévé a KSH Szegedi Igazgatósága igazgatóját, Végh Zoltánt választották.

A Magyar Regionális Tudományi Társaság Dél-alföldi szekciójának ez évi második rendezvényére október 25-én került sor, melynek témája az Eurorégiós együttműködés.

Vitaindító előadást Marosvári Attila a Csongrád Megyei Közgyűlés a DKMT Eurorégió nemzeti koordinátora tartotta „A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió működésének főbb tapasztalatai, lehetőségei”címmel. Felkért hozzászólók Dr. Borzán Anita főiskolai docens és Dr. Szónoky Miklósné egyetemi adjunktus.

Mindkét hozzászóló a határmentiségben rejlő lehetőségek hangsúlyozására, a térség koordinált fejlődését szolgáló pályázati lehetőségek kiaknázására hívta fel a figyelmet, mely nagyon fontos kitörési pontja a térségnek.

A Magyar Regionális Tudományi Társaság Dél-alföldi szekciójának mintegy 50 tagja van, de továbbra is feladatunk a taglétszám bővítése, valamint a megyei (Békés, illetve Bács-Kiskun) csoportok megalakítása.

Dr. Horváth Gyula úrral, a társaság elnökével történt előzetes konzultáció alapján döntés született arról, hogy a társaság 2006. évi országos konferenciájának megrendezését a Dél-alföldi szekció vállalja Szegeden, melyre szeretettel várjuk a társaság valamennyi tagját.

A konferencia tervezett témájáról később születik döntés

Végh Zoltán sk.
elnök

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.