Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IV. VÁNDORGYŰLÉSE

Szeged, 2006. október 26–27.
Városháza
 

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA

2006. október 26.

11,00 Közgyűlés
A Magyar Regionális Tudományi Társaság tevékenysége a 2005. évi közgyűlés óta
– A 2007. évi programtervezet vitája
– A területi szekciók beszámolói
– Tisztségviselők választása

14,00 Vándorgyűlés
A vársosok szerepe a regionális fejlődésben

Plenáris ülés
Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Új területfejlesztési stratégia

Szaló Péter szakállamtitkár, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
A városfejlesztési stratégia dilemmái

Pukli Péter PhD, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke
A KSH szerepe a területi információs rendszerben

Lukovich Tamás PhD, alelnök, Magyar Urbanisztikai Társaság
Verseny minden határon túl. A városfejlődés nemzetközi tendenciái

Benedek József PhD, egyetemi tanár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Románia városfejlődésének tendenciái az átmenet időszakában

Faragó László PhD, főigazgató-helyettes, MTA Regionális Kutatások Központja
Európai uniós trendek és a magyar városhálózat fejlődése

Csatári Bálint CSc, igazgató, MTA Regionális Kutatások Központja
Kisvárosok és városkörnyékek

Tosics Iván igazgató, Városkutatás Kft.
A városok társadalmi problémái

Bércesi Ferenc hivatalvezető. Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal
A városigazgatás kritikus pontjai

19,30 Fogadás


2006. október 27.

9,00–16,00 Szekcióülések

Időbeosztás

9.00–10,30 Szekció előadások
     10,30–11,00 Kávészünet
11,00–13,00 Szekció előadások
     13,00–14,00 Ebédszünet
14,00–16.00 Szekció előadások

 

1. TEREM
9,00–10,30, 11,00–13.00

1. szekció: A nagy- és középvárosok térszervező funkciói

Szekcióelnök: Varga Attila
Szekciótitkár: Lukovics Miklós

Előadások

Bihari Zsuzsa
Nagyvárosok a fenntartható területfejlesztés szemszögéből

Kovács Róbert
Közszolgáltatás-szervezés és regionalizmus Budapest térségében

Filep Bálint
A városok szerepe a regionális fejlődésben és a versenyképesség erősítésében

Kolumbán Gábor
A városok szerepe a székelyföldi regionális fejlesztésben

Rózsás Árpád
A közép-békési centrum fejlesztése

Horváth Alpár
A délkelet-erdélyi városhálózat szerepe a turizmus regionális térszerveződésében

Illés Dóra
Transznacionális funkciójú városi térségek és azok határon átnyúló együttműködései Magyarország és szomszédai területén

Lukovics Miklós
Urbánus kistérségek versenyképessége

Mezei István
A városok térszervező képessége a magyar–szlovák határ mentén

Nagy István
Tercier szektor Székelyföldön

Rohonczi Sándor – Gajzágó Gergő
Dunaújváros, mint interregionális térszervező központ.

Sefcsich György
Egy Szabadka központú Észak-vajdasági régió gazdaságfejlesztési koncepciója

Vissi András
Citynet - térségi központok hálózati együttműködése az osztrák – magyar határrégióban

 

DÍSZTEREM
9,00–16,00

2. szekció: Városok és falvak együttműködése – a városkörnyéki fejlődés

Szekcióelnök: Nagy Gábor
Szekciótitkár: Málovics György

a) Falu–város kapcsolatrendszer

Előadások

Csefkó Ferenc
A városkörnyéki (kistérségi) együttműködés ellentétei és eredményei

Kovács Katalin – Váradi Monika
A székhelyek és tagtelepülések viszonya aprófalvas térségek többcélú kistérségi társulásaiban

Ludescher Gabriella
A város és az aprófalvas települések viszonya a pécsi kistérségben

Molnár Melinda
Kistelepülések: a településrendszer szerves részei avagy a rendszer „hibái”?

Bálint István
Egy falu a városban (Budiszava és Újvidék kapcsolatrendszere)

b) A város–falu problematika elméleti-gyakorlati kérdése

Előadások

Fábián Attila
A vidékfejlesztés szervezési és ökonómiai problémái a pólusfejlesztés tükrében

Farkas Jenő – Csatári Bálint
Kísérlet a magyar városkörnyékek Európa-konform tipizálására az ESPON-metodika adaptációjával

Koós Bálint
A gazdasági szuburbanizáció mérése, megjelenítése egy hazai példán keresztül

Szabady Balázs
Város és falu – az emberi tényező tükrében

Putarich Ivánszky Veronika
Régi tanyák és a falusi turizmus Vajdaságban

c) Vidékfejlesztés a tervezésben

Előadások

Darabos József Attila
Falu–város viszony Románia környezeti operatív programjában

Kajári Karolina
A társadalmi-gazdasági egyensúly és az életminőség Szerbia régióiban

Ritz András
Vajdaság többségében magyarlakta településeinek fejlesztési terve

Diósi Viola
Nyugat-Bácska magyarlakta településeinek gazdasági és társadalmi fejlesztési lehetőségei

Gergely Sándor
Nemzeti zöldenergia stratégia és a vidékfejlesztés összefüggései

 

1. TEREM
14,00–16,00

3. szekció: Társadalmi problémák a városokban

Szekcióelnök: Izsák Éva
Szekciótitkár: Horváth Krisztián

Előadások

Nagy Erika – Timár Judit
A középvárosi dzsentrifikáció várospolitikai dilemmái

Borzán Anita – Szigeti Cecília
A DKMT Eurorégió megyeszékhelyeinek társadalmi-gazdasági elemzése

Izsák Éva – Uzzoli A. – Nikitscher P. – Váradi Zs.
A city átalakulásának társadalmi problémái Budapesten

Márkovity Anna
Várostervezés új megközelítésben

Gulyás László
Hol dolgozhatunk Szegeden? Néhány gondolat a szegedi munkaerőpiac működéséről.

Pásztor Gyöngyi
Szegregáció, slumosodás Kolozsváron

Dencs Tünde
Öngyilkosság Szabadkán

Kovács Krisztina
A munkanélküliség problémája Szabadkán - frissen végzettek álláskeresési problémái

Molnár Verona
A szegénység csökkentő stratégia, mint lehetőség és kihívás Szabadka térségében

Horváth Attila
A metrók biztonsági kockázatai és terrorfenyegetettsége

 

3. TEREM
8.00–10,30

4. szekció: Városi információs rendszerek

Szekcióelnök: Végh Zoltán
Szekciótitkár: Kovács Péter

A szekció egyben a Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai szakosztályának 2006. évi ülése

Előadások

Lakatos Miklós – Kapitány Gabriella
Város és városkörnyék kapcsolatának vizsgálata a népszámlálási adatok alapján

Kezán András
Urban Audit: az egységes európai városstatisztikai adatbázis

Malakucziné Póka Mária
Urban Audit (az uniós városi statisztika) a hazai adatszolgáltatási tapasztalatok tükrében

Németh Zsolt
Az urbanizáció és a térbeli társadalomszerkezet változásának statisztikai vizsgálati lehetőségei

Faluvégi Albert
Teodóra Brandmüller: „A versenyképesség mérése az Urban Audit alapján az európai nagy és középvárosokban” című előadásának ismertetése

Szokolay Örs
Az Európai Városi Tudáshálózat bemutatása

A Kovács Tibor-pályázat eredményhirdetése

 

3. TEREM
11,00–13,00, 14,00–16,00

5. szekció: Modern városi funkciók

Szekcióelnök: Nemes-Nagy József
Szekciótitkár:

Előadások

Korompai Attila
Hálózatok és településfunkciók

Bajmócy Zoltán
Egyetemi üzleti inkubátorok lehetőségei a hazai nagyvárosokban

Lengyel Balázs
Tudástranszfer az egyetemi városokban

Solymári Gábor
A külföldi tőke hatása Miskolc fejlődésére

G. Molnár Irén
Szabadka felsőoktatásának jelene és jövője

Szabó Ingrid
Komárom, a formálódó egyetemváros

Kurkó Ibolya
A külföldi tőkebefektetések szerepe a román városhálózat fejlődésében

Kánya József
A fürdővárosok szerepe Székelyföld fejlesztésében a XIX.–XX. század fordulóján" és napjainkban

Hervainé Szabó Gyöngyvér
A városrégió modell és adaptálásának lehetőségei (Egyesült Királyság, Magyarország)

Stojic-Karanovic Edit
Határokon átívelő együttműködés városkörnyéki fejlődésben (vajdasági példa)

Takács Zoltán
„Ket-Adryan” mikrorégió – a városok és falvak együttműködése - a városkörnyéki fejlődés

Sikos T. Tamás
A bevásárlóközpontok a webes tartalomszolgáltatás célcsoportjai

Kovács András
Bevásárlóközpontok harca Tatabányán
 

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.