Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

Comitatus Könyvek

Megjelent a COMITATUS KÖNYVEK 3. kötete Autonómia és művészet - Zongor Gábor 70 éve címmel.

Letöltés (5 MB pdf) borító (pdf)

Zongor Gábor 2023. június 11-én töltötte be 70. életévét. Barátai és kollégái június 1-én egy kis vacsora keretein belül köszöntötték. E köszöntők közül néhányat ebben a kötetben is publikálunk. Nagyon tanulságos volt a találkozó. Az ünnepelt, ahogy illik, nagyon meg is hatódott. Azt a következtetést vonta le, hogy nem tudja mi okból, de úgy tűnik, hogy őt immár 25 évvel azután, hogy felállt a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöki székéből, még mindig szeretik. A köszöntőkből kiderült, hogy volt, aki már a Zongorházaspár Veszprémbe érkezése óta ismeri őket, hiszen ő volt az, aki a városi tanács személygépkocsijával kiment eléjük a vasútállomásra és elszállította őket ideiglenes lakóhelyükre, az állatkertbe.

Többen - e kötet szerkesztőjével együtt - csak az 1980-as évek elején ismerték meg hősünket, de úgy tűnik, mindnyájan megkedvelték. Így volt ez akkor is, amikor Zongor Gábor előbb osztályvezető, majd megbízott megyei vb-titkár, később pedig a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke lett. Ennek a legendás történetéről, mármint, hogy miképp lett elnök a jogász-festőművészből, e kötetben egy külön írás számol be. Mivel Zongor Gábor egészen 2010-ig a megyei közgyűlés tagja maradt, ezért néhányan a hivatalból továbbra is kapcsolatban maradtak vele. Mások, köztük e kiadvány szerkesztői és szerzői, a Comitatus Önkormányzati Szemle révén ma is munkakapcsolatban, és merem állítani, baráti kapcsolatban vagyunk vele. A kötetben tudományos kutatók az akadémikus kutatóprofesszortól a PhD-hallgatóig, egyetemi oktató és nyári gyakorlatos egyetemi hallgató, író és újságíró, aktív dolgozó és nyugdíjas, valamint a még ma is aktív nyugdíjas, egyaránt szerepel. Frissen készült írás éppúgy megtalálható, mint 1990-ben írt, eddig publikálatlan kordokumentum. Ezzel az összeállítással köszöntjük Zongor Gábort, aki saját meghatározása szerint önkormányzati érdekvédő és közpiktor.

 

AUTONÓMIA ÉS MŰVÉSZET - Zongor Gábor 70 éve

Szerkesztette: Agg Zoltán

Társszerkesztő: Oláh Miklós

Szerzők: Agg Zoltán, Dombi Gábor, Fekete Károly, Garaczi Imre, Herjavecz Klára, Horváth Csanád Bátor, Hudi József, Kos Aladár, Kőszegi Lajos, Oláh Miklós, Pálné Kovács Ilona, Rosos Györgyné, Soós Lőrinc, Szegvári Péter, Tóth Ákos, Zimonyi Péter, Zsédenyi Imre.

Comitatus Könyvek, Veszprém, 2023

Kiadó: Comitatus Társadalomkutató Egyesület.

Felelős kiadó: az egyesület elnöke.

ISBN 978-963-7678-21-9 nyomtatott; ISBN 978-963-7678-22-6 elektronikus (PDF)

 


 

Megjelent a COMITATUS 30 ÉV/KÖNYV a Comitatus Önkormányzati Szemle 30 éves jubileuma alkalmából.

Letöltés (2 MB pdf)

A Comitatus Önkormányzati Szemle 30 éves jubileuma alkalmából felkérés alapján írtak visszaemlékezést, vagy tanulmányt a szerkesztőbizottság jelenlegi tagjai: Filepné Nagy Éva, Hudi József, Kaiser Tamás, Kalmár Zoltán, Lőrincz Katalin, Molnár Tamás, Oláh Miklós, Pálné Kovács Ilona, Soós Lőrinc, Szegvári Péter, Szilágyi István, Agg Zoltán főszerkesztő és Zongor Gábor szerkesztőbizottsági elnök, továbbá az alapító szerkesztőbizottsági tagok közül Gyenesei István és Rechnitzer János. Korábbi és jelenlegi szerkesztők: Csite András kistérségek, Veiland László idegenforgalom, Kőszegi Lajos globális gondolkodók, Fekete Károly területfejlesztés, társszerkesztők: Garaczi Imre és Leveleki Magdolna. Nívódíjasok: Csefkó Ferenc és Somlyódiné Pfeil Edit. Korábbi szerzők, támogatók: Alabán Péter, Dombi Gábor, Kuti Csaba és Szabó Lajos. Interjú készült korábbi munkatársunkkal, Navracsics Tiborral.

A neves szerzők – köztük az MTA rendes tagja, professzorok, egyetemi oktatók, volt miniszterek, mai kutatók és közigazgatási gyakorló szakemberek – a Comitatusra jellemző sokszínűséggel tekintenek vissza a magyar önkormányzatiság, területpolitika, területfejlesztés elmúlt évtizedeinek történéseire, változásaira és kitekintést nyújtanak a jövőre vonatkozóan is.

Ezúttal ugyanis arra kértük támogatóinkat és legaktívabb szerzőinket, hogy osszák meg gondolataikat az önkormányzatiságról, a közigazgatásról, a regionalizmusról, vagy akár a Balatonról, vagy bármiről, ami a Comitatus kapcsán gondolatot ébreszt bennük.

A folyóirat mottója: „Azokból a kövekből, melyeket utunkba gördítenek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk...” az elmúlt 30 év alatt eltérő intenzitással és sikerrel érvényesült. Joggal állítható, hogy a Comitatus olyan „lépcső”, amelyen haladva átfogó és izgalmas képet kapunk nemcsak a magyar megyei önkormányzás múltjáról és jelenéről, hanem a területpolitika és a regionalizmus/regionalizáció változásairól, a területfejlesztés folyamatairól, valamint az európai fejleményekről is.

 

COMITATUS 30 ÉV/KÖNYV – VISSZAEMLÉKEZÉSEK, ESSZÉK, TANULMÁNYOK, GONDOLATOK, INTERJÚ

Szerkesztők: Agg Zoltán és Zongor Gábor

Szerzők: Agg Zoltán, Alabán Péter, Csefkó Ferenc, Csite András, Dombi Gábor, Fehér Helga, Fekete Károly, Filepné Nagy Éva, Garaczi Imre, Gyenesei István, Hudi József, Kaiser Tamás, Kalmár Zoltán, Kőszegi Lajos, Kuti Csaba, Leveleki Magdolna, Lőrincz Katalin, Molnár Tamás, M. Barna Katalin, Oláh Miklós, Pálné Kovács Ilona, Rechnitzer János, Somlyódyné Pfeil Edit, Soós Lőrinc, Szabó Lajos, Szegvári Péter, Szilágyi István, Veiland László, Zongor Gábor

Comitatus Könyvek, Veszprém, 2021

Kiadó: Comitatus Társadalomkutató Egyesület, Veszprém

Kiadásért felelős: Agg Zoltán comitatus91@gmail.com

ISBN 978-963-7678-19-6 COMITATUS 30 év/könyv - ISBN 978-963-7678-20-2 COMITATUS 30 év/könyv (pdf)

 


 

Megjelent a Veszprém megyei önkormányzati almanach 1990–2020 című könyv

Letöltés (4 MB pdf) borító (jpg)

A Comitatus kiadásában  - a magyar önkormányzati rendszer 30 éves évfordulója alkalmából - megjelent a „Veszprém megyei önkormányzati almanach 1990-2020” című könyv (továbbiakban: Almanach). Az Almanach bemutatja Veszprém megye területi és igazgatási beosztásának változásait, beleértve az új községgé, illetve várossá nyilvánításokat, a megye elhagyásokat, a kistérségi beosztásokat és a járási közigazgatási rendszert, továbbá a jegyzői kart.

Az Almanach fő részét képezi az az adattár, amely a településeket betűrendben mutatja be néhány jellemző adattal, így képet alkothatunk a település népességének, az épített lakások számának változásáról, az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó alakulásáról, valamint a legutóbb publikált település-fejlettségi pontszámról, az adott település országos sorrendben elfoglalt helyéről. Az adattár tartalmazza a jelenlegi 217 Veszprém megyei település polgármesterének a nevét választásról választásra (az időközi választásokra is tekintettel).

Külön fejezet tartalmazza a Megyei Önkormányzat tisztségviselőit, a képviselőkkel együtt, ciklusonkénti bontásban. A visszaemlékezések fejezetben olvashatók a kezdetektől polgármesteri tisztséget betöltők, valamint azoknak a jelenlegi, illetve volt polgármestereknek a visszaemlékezései, akik a településvezetői funkciójukkal egyidejűleg parlamenti képviselők is voltak.

A kötet „tanulmányok” fejezetében rövid összegző elemzések olvashatóak az elmúlt időszak önkormányzati választásainak (1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2019) települési (Oláh Miklós: Autonómia, ambíció, alkalmasság, avagy kik irányítják közügyeinket helyben?) és megyei (Agg Zoltán: A Veszprém megyei közgyűlés összetételének változása 1990-2019) eredményeiről, jellemzőiről és sajátosságairól, valamint a megye településeinek fejlettségéről (Soós Lőrinc: Helyzetkép a megye településhálózatáról), és gazdasági erősorrendjéről (Igari András: Veszprém megye településeinek gazdasági ereje). A tanulmányok sorát az Almanach szakmai lektora, Hudi József írása (Önkormányzatiság, államhatalom, globalizáció a változó időben) zárja.

A kötetet táblázatok és térkép mellékletek egészítik ki, segítve az adatok áttekinthetőségét. Az Almanach borító grafika és a belső illusztráció Zongor Roni munkája, míg a műszaki szerkesztő, a korábbi Comitatus könyvekhez hasonlóan, Csalagovits István. A kötet szerkesztője Zongor Gábor.

Az Almanach lehetőséget nyújt a társadalomkutatók, egyetemi hallgatók és doktoranduszok számára, hogy akár a megye egészére, az egyes településekre, vagy a járásokra, kistérségekre fókuszálva tovább kutassanak a közelmúlt és a jelen önkormányzatiságában/önkormányzatiságáról. A könyvet ajánljuk más megyék számára is, hogy dolgozzák fel az önkormányzati rendszer elmúlt időszakának történéseit, jellemzőit.

A könyv nyomtatott formában történő megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

 

Veszprém megyei önkormányzati almanach 1990–2020   –   Tények, adatok, értékelések, elemzések

Szerzők: Agg Zoltán, Fekete Károly, Hudi József, Igari András, Oláh Miklós, Soós Lőrinc, Zongor Gábor

Szerkesztő: Zongor Gábor   Társszerkesztő: Agg Zoltán

Comitatus Könyvek, Veszprém, 2020

Kiadó: Comitatus Társadalomkutató Egyesület, Veszprém

ISBN 978-963-7678-18-9

Kapcsolat: Agg Zoltán comitatus91@gmail.com

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.