Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

 • Számlaszám:
  MBH Bank Nyrt.
  50800111-11090603
 • Adószám:
  18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXI. VÁNDORGYŰLÉSE

A Kárpát-Balkán nagytérség kutatása

Pécs, 2023. november 2–3.

Az MRTT XXI. köz- és vándorgyűlése Pécsett került megrendezésre. A konferencia társrendezője a PTE Közgazdaságtudományi Kara volt. Három plenáris ülésre, egy kerekasztal-beszélgetésre és három idősávban összesen 34 szekcióülésre került sor. A két nap alatt 220 szekcióelőadás hangzott el, 29 tematikus szekcióban. Egy plenáris ülés és három szekció angol nyelven zajlott. A résztvevők száma rekordot döntött, 270 fő volt.

A vándorgyűlés több jubileumra is reflektált: a M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem 100 éve kezdte meg működését Pécsett; a Dunántúli Tudományos Intézet idén 80 éves; az MRTT vándorgyűlések sorozata 20 éve Pécsről indult el; a Balkán Füzetek első száma és A Kárpát-medence régiói monográfiasorozat első kötete is 20 éve jelent meg Pécsett. A plenáris előadók: Andrés Rodríguez-Pose (London School of Economics) és Bolesław Domański (Jagelló Egyetem), valamint Faragó László (KRTK), Horeczki Réka (KRTK), Pap Norbert (PTE TTK), Pénzes János (DE), Rácz Szilárd (MRTT), Szerb László (PTE KTK), Szilágyi Ferenc (PKE), Vas Zsófia (SZTE) voltak. A megnyitón köszöntőt mondott Kosztolányi György, az MTA alelnöke és Miseta Attila, a PTE rektora.

Tartalom: ► program csütörtök ► program péntek SZEKCIÓPROGRAM 

► koncepció, jubileumok MTÜ ► tisztújító közgyűlés ► helyszín FOTÓK ► díjátadók

► publikációs lehetőség ► további információ, kapcsolat ► regisztráció, részvételi díj

 ► Programme in English.

►  LETÖLTHETŐ PROGRAMFÜZET (pdf)


KONCEPCIÓ

Néhány diszciplína, kutatási téma tekintetében Pécs centrumfunkciót tölt be az országban, ilyen a regionális tudomány, a Kárpát-medence és a Balkán kutatása. A vándorgyűlés fő témája ezért a Kárpát-Balkán nagytérség. Ez fontos kapcsolat a Regionális Kutatások Intézete és a Pécsi Tudományegyetem több kara, tanszéke között. A vándorgyűlés több jubileumra is reflektál: az Erzsébet Tudományegyetem 100 éve kezdte meg működését Pécsett; a Dunántúli Tudományos Intézet 80 éves; az MRTT vándorgyűlések sorozata 20 éve Pécsről indult el; a Balkán Füzetek első száma és A Kárpát-medence régiói monográfiasorozat első kötete is 20 éve jelent meg Pécsett.

PROGRAMTERV

♦ 2023. november 2. ♦ csütörtök ♦ 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (7622 Pécs, Rákóczi út 80.)

08.30–17.30  Regisztráció                                                                                                Aula folyosó

09.00–10.00  Közgyűlés (meghívó pdf)                                                                                   Aula 

 • elnöki beszámoló (pdf)
 • alapszabály módosítása: javaslat (pdf); változások korrektúrával (pdf)
 • tisztségviselők választása: a jelöltek bemutatkozása és a választás rendje (pdf)
 • számvizsgáló bizottsági beszámoló (pdf)

10.00–10.30  Megnyitó, köszöntők                                                                                              Aula
Prof. dr. Kosztolányi György a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke
Prof. dr. Miseta Attila a Pécsi Tudományegyetem rektora

10.30–12.00  Plenáris ülés 1. (magyar nyelven)                                                                         Aula
levezető elnök: Pálné Kovács Ilona kutatóprofesszor, KRTK RKI DTO; egyetemi tanár, PTE BTK

Faragó László kutató professor emeritus, KRTK RKI DTO; a 2022. év Regionális Tudományért Díjasa
Alapvetések/alapfogalmak

Pap Norbert egyetemi tanár, PTE TTK FFI
A Balkán ügye…

Horeczki Réka tudományos főmunkatárs, KRTK RKI DTO; a 2022. év Kiváló Ifjú Regionalista Díjasa
A Kárpát-medencei kisvárosok fejlődési jellegzetességei

12.00–13.30  Ebéd                                                                                      Tudásközpont (Teleky Bistro)

13.30–16.00  Szekcióülések tizenkét szekcióban, párhuzamosan

1. szekció: Unlocking Regional Innovation Potential in the Digital Age                                      310. terem

4. szekció: Geopolitikai folyamatok és térképzetek Közép-Európában                                    323/1. terem

6. szekció: Identitás- és habitusmintázatok a Kárpát-medencében                                          312. terem

7. szekció: Területfejlesztés a Kárpát-Balkán térségben                                                          016. terem

8. szekció: Magyarország 2004-2024; Fejlesztéspolitikai célok és kormányzás                                     Aula

13. szekció: A fenntartható fejlődés regionális vonatkozásai                                                    314. terem

15. szekció: Fenntarthatósági kihívások és intelligens szakosodás                                          Tanácsterem

17. szekció: Versenyképesség és iparpolitika Közép-Európában                                               313. terem

21. szekció: Inkluzív, akadálymentes városok a közösségi jóllétért                                           316. terem

22. szekció: A jóléti migráció folyamatai a magyarországi vidéki térségekben                            017. terem

23. szekció: Magyar falvak: esélyek és kételyek a Kárpát-régióban                                          311. terem

26. szekció: Társadalmi-gazdasági és területi jelenségek és kihívások                                      018. terem

16.00–16.30  Kávészünet                                                                                                Aula folyosó

16.30–18.20  Szekcióülések tizenkét szekcióban, párhuzamosan

1. szekció: Unlocking Regional Innovation Potential in the Digital Age                                     310. terem

3. szekció: Interdisciplinary Research in the Carpathian-Balkan Region                                   313. terem

5. szekció: Etnoregionális térségek, törekvések és konfliktusok                                           323/2. terem

7. szekció: Területfejlesztés a Kárpát-Balkán térségben                                                         016. terem

9. szekció: Finanszírozás, beruházás, oktatás, innováció                                                        017. terem

10. szekció: Funkcionális vidéki terek                                                                               323/1. terem

14. szekció: Fenntartható vállalkozások a Kárpát-régióban                                                    314. terem

19. szekció: Okos városfejlesztés versus okosváros-fejlesztés                                             Tanácsterem

20. szekció: Statikus és dinamikus mutatók szerepe a településfejlesztésben                          312. terem

25. szekció: Lehetőségek és kényszerek között: társadalmi innovációs kezdeményezések        316. terem

26. szekció: Társadalmi-gazdasági és területi jelenségek és kihívások                                    018. terem

27. szekció: Kreatív és kulturális ipar                                                                                   311. terem

16.30–18.20  Kerekasztal-beszélgetés, a szekciókkal párhuzamosan                                         Aula

Kárpátalja - Ukrajna geopolitikai kerekasztal-beszélgetés a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a KRTK RKI Határkutató Csoport szervezésében.

Moderátor: Péti Márton elnökhelyettes, NSKI. Résztvevők: Molnár József (tanszékvezető, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszék), Kovály Katalin (tudományos munkatárs, CSFK Földrajztudományi Intézet; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Fedinec Csilla (tudományos főmunkatárs, TK Kisebbségkutató Intézet), Bajor Tibor (főiskolai tanár, külső munkatárs, KRTK RKI), Hajdú Zoltán (tudományos tanácsadó, KRTK RKI), Schmidt Andrea (egyetemi docens, PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék), Szilágyi Ferenc (dékán, Partiumi Keresztény Egyetem).       

18.2518.45  Díjátadók                                                                                                                   Aula

MRTT Kiváló Ifjú Regionalista Díj Vida György részére

MTA RTB "Év Regionális Tudományi Publikációja" díj (nemzetközi kategória) Sikos T. Tamás részére

MTA RTB "Év Regionális Tudományi Publikációja" díj (hazai kategória) Egri Zoltán részére

MRTT Pro Communitate Regionalistarum díj Rácz Szilárd részére

 

19.00–22.00  Fogadás                              Tudásközpont (Teleky Bistro) 7622 Pécs, Universitas u. 2/a. 

 


 

♦ 2023. november 3. ♦ péntek ♦ 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (7622 Pécs, Rákóczi út 80.)

08.30–15.00  Regisztráció                                                                                                  Aula folyosó

09.00–11.30  Plenáris ülés 2. (angol nyelven)                                                                                Aula
Chair: Zoltán Gál professor, University of Pécs; president of HRSA

Andrés Rodríguez-Pose professor, London School of Economics
The geography of EU discontent and the regional development trap

Bolesław Domański professor, Jagiellonian University
The changing position of Central Europe in the European production networks: from the periphery to ...?

László Szerb professor, University of Pécs
The diffusion of web technologies in the European Union regions. Is there a digital diffusion divide?

Zsófia Vas associate professor, University of Szeged
Shifting economic landscapes? Structural change in the urban and rural areas of Central-Eastern Europe

11.30–13.00  Ebéd                                                                                      Tudásközpont (Teleky Bistro)

13.00–14.30  Plenáris ülés 3. (magyar nyelven)                                                                              Aula
levezető elnök: Lóczy Dénes egyetemi tanár, PTE TTK; a Magyar Földrajzi Társaság elnöke

Szilágyi Ferenc egyetemi docens, dékán, Partiumi Keresztény Egyetem; az MRTT partiumi tagozatvezetője
A digitalizáció hatása a történeti földrajzi kutatásokban – egy Bihar-kutatás „második élete”

Pénzes János egyetemi docens, Debreceni Egyetem; az MRTT észak-alföldi tagozatvezetője
Szétszakadás vagy felzárkózás? Periférikus térségek jellemző vonásai száz év távlatában

Rácz Szilárd tudományos főmunkatárs, osztályvezető, KRTK RKI DTO; az MRTT titkára
A Kárpát-Balkán nagytérség kutatása – regionalista szemmel

14.30–15.00  Kávészünet                                                                                                    Aula folyosó

15.00–18.00  Szekcióülések tíz szekcióban, párhuzamosan

2. szekció: Long-term Territorial Development and Catching Up                                                      310. terem

3. szekció: Interdisciplinary Research in the Carpathian-Balkan Region                                            313. terem

4. szekció: Geopolitikai folyamatok és térképzetek Közép-Európában:                                          323/1. terem

11. szekció: A városszétterjedés és környezeti hatásai                                                                   016. terem

12. szekció: Klímaváltozás, sérülékenység, adaptáció – regionalista nézőpontból                              314. terem

16. szekció: Globális értékláncok és új adatbázisok – új kutatási eredmények                                  018. terem

18. szekció: 150 év: Budapest metropolisz térség                                                                         311. terem

24. szekció: Vidék- és turizmusfejlesztés okos és kreatív megoldásokkal                                          017. terem

28. szekció: Kormányzási kihívások periférikus térségekben                                                          Tanácsterem

29. szekció: Lokalitás – felzárkózás – egyházi szerepvállalás                                                          316. terem

 


 SZEKCIÓK (csütörtök 13.30–16.00 és 16.30–18.20, péntek 15.00–18.00)

A két nap alatt mintegy 220 szekcióelőadás hangzik el 29 tematikus szekcióban. Három szekció (1., 2., 3.) angol nyelven kerül megrendezésre. Öt szekció (1., 3., 4., 7., 26.) több idősávban is fut.

 

1. szekció: Unlocking Regional Innovation Potential in the Digital Age (MTA RTB Regionális Innovációs Albizottság)
Zsófia Vas associate professor, head of institute, University of Szeged Institute of Economics and Economic Development – Balázs Lengyel senior research fellow, KRTK ANET Lab & NeTI Lab of Corvinus University – Zoltán Elekes research fellow, KRTK ANET Lab & Umeå University
vas.zsofia@eco.u-szeged.hu

2. szekció: Long-term Territorial Development and Catching Up: The Role of FDI and Alternative Growth Models
Zoltán Gál professor, president of HRSA – Tamás Sebestyén professor, director of research, University of Pécs Faculty of Business and Economics – Zsuzsanna Zsibók senior research fellow, CERS Institute for Regional Studies
zsibok.zsuzsanna@krtk.hu

3. szekció: Interdisciplinary Research in the Carpathian-Balkan Region (KRTK Határkutató Csoport)
Imre Nagy professor, University of Novi Sad; vice-president of HRSA – Péter Reményi associate professor, University of Pécs; head of Department of Political Geography, Development and Regional Studies
remko@gamma.ttk.pte.hu

4. szekció: Geopolitikai folyamatok és térképzetek Közép-Európában: Államok, határok, integráció és területi fejlődés (KRTK Határkutató Csoport)
Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, KRTK Regionális Kutatások Intézete – James W. Scott egyetemi tanár, Kelet-finnországi Egyetem Karéliai Intézete – Rácz Szilárd tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
szracz@rkk.hu

5. szekció: Etnoregionális térségek, törekvések és konfliktusok a Kárpát-Balkán nagytérségben – és azon túl
Baranyai Nóra tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
baranyai.nora@krtk.hu

6. szekció: Identitás- és habitusmintázatok a Kárpát-medencében: etnikai viszonyok, regionalitás és marketizáció
Hadas Miklós egyetemi tanár, külső munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
hadas.miklos@krtk.hu

7. szekció: Területfejlesztés a Kárpát-Balkán térségben (MTA RTB Területpolitikai Albizottság)
Szabó Pál tanszékvezető egyetemi docens ELTE TTK FFI Regionális Tudományi Tanszék
pal.szabo@ttk.elte.hu

8. szekció: Magyarország 2004-2024; Fejlesztéspolitikai célok és kormányzás az elmúlt két évtizedben (Magyar Közgazdasági Társaság, Magyar Urbanisztikai Társaság)
Baráth Etele, az MKT Elnökségének tagja, a Fejlesztéspoltikai Szakosztály elnöke – Szaló Péter, a MUT Elnökségének tagja
etele.barath@mkksz.hu

9. szekció: Finanszírozás, beruházás, oktatás, innováció – a területfejlesztés lehetséges eszközei és azok korlátai
Forman Balázs egyetemi docens, Neumann János Egyetem Gazdaságföldrajz és Településmarketing Központ
forman.balazs@nje.hu

10. szekció: Funkcionális vidéki terek
Gombkötő Nóra egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem
gombkoto.nora@sze.hu

11. szekció: A városszétterjedés és környezeti hatásai
Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, KRTK RKI; egyetemi tanár, SZE
hardi.tamas@krtk.hu

12. szekció: Klímaváltozás, sérülékenység, adaptáció – regionalista nézőpontból
Koós Bálint osztályvezető, KRTK Regionális Kutatások Intézete
koos.balint@krtk.hu

13. szekció: A fenntartható fejlődés regionális vonatkozásai mikro- és makroszinten
Neumanné Virág Ildikó egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar – Fekete-Berzsenyi Hajnalka egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
fekete-berzsenyi.hajnalka@gtk.uni-pannon.hu

14. szekció: Fenntartható vállalkozások a Kárpát-régióban
Molnár Tamás egyetemi tanár, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar – Dániel Zoltán András egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
daniel.zoltan@gtk.uni-pannon.hu

15. szekció: Fenntarthatósági kihívások és intelligens szakosodás
Benedek József egyetemi tanár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem; Miskolci Egyetem
jozsef.benedek@ubbcluj.ro

16. szekció: Globális értékláncok és új adatbázisok – új kutatási eredmények
Sass Magdolna igazgató, KRTK Világgazdasági Intézet
sass.magdolna@krtk.hu

17. szekció: Versenyképesség és iparpolitika Közép-Európában
Éltető Andrea tudományos főmunkatárs, KRTK Világgazdasági Intézet
elteto.andrea@krtk.hu

18. szekció: 150 év: Budapest metropolisz térség – egy közép-európai nagyvárosi tér (City.hu Várostudományi Szemle)
Szirmai Viktória kutatóprofesszor, TK Szociológiai Intézet
Szirmai.Viktoria@tk.hu

19. szekció: Okos városfejlesztés versus okosváros-fejlesztés
Lukovics Miklós egyetemi docens, SZTE Gazdaságtudományi Kar
miki@eco.u-szeged.hu

20. szekció: Statikus és dinamikus mutatók szerepe a településfejlesztésben – a szegregátumfogalomtól az okosváros programokig
Szarvák Tibor adjunktus, DE Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék
drszarvaktibor@gmail.com

21. szekció: Inkluzív, akadálymentes városok a közösségi jóllétért
Málovics György Bolyai-ösztöndíjas; egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
malovics.gyorgy@eco.u-szeged.hu

22. szekció: A jóléti migráció folyamatai a magyarországi vidéki térségekben
Tomay Kyra egyetemi adjunktus, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék – Ragadics Tamás egyetemi adjunktus, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék
tomay.kyra@pte.hu

23. szekció: Magyar falvak: esélyek és kételyek a Kárpát-régióban
Nagyné Molnár Melinda egyetemi docens, MATE; az MRTT Faluszemináriumi Kutatóműhely vezetője
nagyne.molnar.melinda@uni-mate.hu

24. szekció: Vidék- és turizmusfejlesztés okos és kreatív megoldásokkal
Gonda Tibor egyetemi docens, PTE KTK Turizmus és Marketing Intézet
gonda.tibor@ktk.pte.hu

25. szekció: Lehetőségek és kényszerek között: társadalmi innovációs kezdeményezések periférikus helyzetű területeken   ►   szekcióleírás (pdf)
Virág Tünde tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete – Keller Judit tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
virag.tunde@krtk.hu

26. szekció: Társadalmi-gazdasági és területi jelenségek és kihívások a poszt-Covid években
Kovács Sándor Zsolt külső munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete – Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, CSFK Földrajztudományi Intézet
kovacs.sandor@krtk.hu

27. szekció: Kreatív és kulturális ipar
Gajzágó Éva Judit főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem
gajzago.eva@uni-bge.hu

28. szekció: Kormányzási kihívások periférikus térségekben (132294. OTKA projektzáró)
Pálné Kovács Ilona kutatóprofesszor, KRTK Regionális Kutatások Intézete
palne.kovacs.ilona@krtk.hu

29. szekció: Lokalitás – felzárkózás – egyházi szerepvállalás
Bucher Eszter egyetemi adjunktus, PTE BTK Szociológia Tanszék – Boros Julianna egyetemi adjunktus, PTE BTK Közösség és Szociális Tanulmányok Tanszék
bucher.eszter@pte.hu, boros.julianna@pte.hu

 


 

1. szekció: Unlocking Regional Innovation Potential in the Digital Age                        Room 310.         

(Regional Innovation Subcommittee of the HAS Committee of Regional Sciences)
Organizers: Zsófia Vas associate professor, head of institute, University of Szeged Institute of Economics and Economic Development – Balázs Lengyel senior research fellow, KRTK ANET Lab & NeTI Lab of Corvinus University – Zoltán Elekes research fellow, KRTK ANET Lab & Umeå University

Session 1.1                                                                                                   Thursday 13.30–16.00

László Csonka Budapest Business School Faculty of International Management and Business
Digitalization, innovation and value chains in Hungary

Zoltán Elekes KRTK ANET Lab & Umeå University
Resolving the complexity puzzle: positions in global value chains contribute to explaining economic development

Sándor Juhász Complexity Science Hub Vienna – Johannes Wachs Corvinus University of Budapest & KRTK, HUN-REN Centre for Economic and Regional Studies
Measuring software complexity

Tamás Sebestyén – Erik Braun – Zita Iloskics – Dávid Bilicz University of Pécs Faculty of Business and Economics
How industry-university research collaboration shape innovative performance? A multilayer network approach on the European scale

Dieter F. Kogler University College Dublin – Adam Whittle Skillnet Ireland – Keungoui Kim Handong Global University – Balázs Lengyel KRTK ANET Lab & NeTI Lab of Corvinus University of Budapest
Understanding regional branching: knowledge diversification via inventor and firm collaboration networks

Sándor Juhász Complexity Science Hub Vienna – Zoltán Elekes KRTK ANET Lab & Umeå University – Virág Ilyés KRTK ANET Lab, HUN-REN Centre for Economic and Regional Studies & NeTI Lab of Corvinus University of Budapest – Frank Neffke Complexity Science Hub Vienna & Harvard University, Cambridge MA
Foreign-owned firms and interfirm networks behind coagglomeration

Session 1.2                                                                                                    Thursday 16.30–18.20

Tibor Dőry Széchenyi István University Kautz Gyula Faculty of Economics
Results and challenges of the development of local and university ecosystems – The case of Széchenyi István University

Anna Varga-Csajkás University of Pécs Faculty of Business and Economics – Manfred Paier AIT Austrian Institute of Technology
Developing an agent-based model of a nascent biotech innovation system: the case of Pécs city region

Zsófia Vida Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences – Balázs Borsi ESSCA School of Management
Science mapping and spatial collaboration networks of smart city research

Éva Balogh DUTIREG Nonprofit Kft. – Tamás Gyulai Pannon Business Network Association
Regional Potential of Digital Innovation by Sustainable Smart Cities

László Czaller KRTK ANET Lab, HUN-REN Centre for Economic and Regional Studies – Virág Ilyés KRTK ANET Lab, HUN-REN Centre for Economic and Regional Studies & NeTI Lab of Corvinus University of Budapest – Gergő Tóth KRTK ANET Lab, HUN-REN Centre for Economic and Regional Studies & Umeå University – Balázs Lengyel KRTK ANET Lab & NeTI Lab of Corvinus University of Budapest
Job search in cities

 

2. szekció: Long-term Territorial Development and Catching Up:                        Friday 15.00–18.00
The Role of FDI and Alternative Growth Models                                                              Room 310.

Organizers: Zoltán Gál professor, University of Pécs; president of HRSA – Tamás Sebestyén professor, director of research, University of Pécs Faculty of Business and Economics – Zsuzsanna Zsibók senior research fellow, CERS Institute for Regional Studies

Gergely Tagai research fellow, CERS Institute for Regional Studies – Bálint Kronstein junior research fellow, CERS Institute for Regional Studies
Concurrent convergence and divergence, and the false hope of catching up – long-term territorial development in Central and Eastern Europe from an uneven development perspective

Gábor Lux senior research fellow, CERS Institute for Regional Studies
Learning processes and upgrading in family firms on the industrial periphery

Norbert Szabó assistant professor, University of Pécs – Krisztina Polónyi-Andor junior research fellow, University of Pécs – Tamás Sebestyén professor, director of research, University of Pécs – Hugo Pinto researcher, University of Coimbra
Evaluating S3 interventions: An application of the GMR model in Centro region, Portugal

Bunde Aggrey Otien PhD candidate, University of Pécs
Public Debt, Investment and Economic Growth: Understanding East Africa Regional Growth Dynamics Through the Lens of Spatial Econometrics

Zsuzsanna Zsibók senior research fellow, CERS Institute for Regional Studies
FDI, restructuring and productivity in Central and Eastern European countries

Zoltán Gál professor, University of Pécs; president of HRSA
Impact of FDI on re-industrialization in Emerging Europe – The case of the Hungarian regions

 

3. szekció: Interdisciplinary Research in the Carpathian-Balkan Region                  Room 313.

(Research Group in Border Studies; closing workshop of 134903 OTKA project)
Organizers: Imre Nagy professor, University of Novi Sad; vice-president of HRSA – Péter Reményi associate professor, University of Pécs; research fellow, CERS Institute for Regional Studies

Session 3.1                                                                                                    Thursday 16.30–18.20

Ádám Németh – Yuri Kazepov University of Vienna, The Challenge of Urban Futures Research Platform
Social cohesion and subjective well-being: the study of their dynamic interplay in Vienna and Budapest

Dávid Sümeghy Austrian Academy of Sciences, Institute for Urban and Regional Research
MIGWELL: Subjective well-being differences between native- and foreign-born people in Austria

Haris Gekić – Aida Bidžan-Gekić Department of Geography, Faculty of Science, University of Sarajevo
Main political narratives, political tensions, and their influence on the daily life of Bosnia and Herzegovina residents after the 2022 general election

Zoltán Pámer CERS Institute for Regional Studies
SME development in cross-border cooperation: the Hungary-Croatia B Light Scheme

Ildikó Egyed CERS Institute for Regional Studies
Examining the usefulness of a foundational economy approach to territorial disparities

Session 3.2                                                                                                         Friday 15.00–18.00

Luca Zsófia Pap University of Pécs Interdisciplinary Doctoral School
From the Atom to Concrete – The Uranium City of Pécs. An Academic Introduction of a First-Year Doctoral Student

Judit Berkes CERS Institute for Regional Studies
Economic competitiveness and performance of Hungarian regions in the last decade

György Orsós University of Pécs Doctoral School of Earth Sciences
Exploring ethnic identity construction in Sarajevo

Péter Reményi CERS Institute for Regional Studies; University of Pécs
The population change of the city network of Vojvodina in the early 2020s

 

4. szekció: Geopolitikai folyamatok és térképzetek Közép-Európában:                          323/1. terem
Államok, határok, integráció és területi fejlődés
                                                                             

(KRTK Határkutató Csoport; 134903. OTKA projektzáró)
Elnökök: Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, KRTK Regionális Kutatások Intézete – James W. Scott egyetemi tanár, Kelet-finnországi Egyetem Karéliai Intézete – Rácz Szilárd tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete

4.1 szekció                                                                                                     csütörtök 13.30–16.00

Rácz Szilárd tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
A KRTK Határkutató Csoport eredményei (2020–2023) és tervei (2024–2027)

James W. Scott egyetemi tanár, Kelet-finnországi Egyetem Karéliai Intézete; az MTA tiszteleti tagja
Small State Geopolitics in a Multipolar World – A Southeast European Perspective

Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, KRTK Regionális Kutatások Intézete
A bekerített Nyugat-Balkán belső megosztottsága és külső mozgástere

Bakó Tamás PhD, tanácsadó, HEPA Balkan, Belgrád
Nyugat-balkáni gazdasági körkép magyar szemmel

Grünhut Zoltán tudományos főmunkatárs – Bodor Ákos tudományos főmunkatárs, KRTK RKI DTO
Valóban Kelet-Európa lesz a régiúj Európa központja?

Bajor Tibor főiskolai tanár, külső munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Kárpátalja, mint az ukrajnai gazdasági válság megoldásának lehetősége

4.2 szekció                                                                                                         péntek 15.00–18.00

Szalkai Gábor egyetemi docens, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
A magyar határok aktuális kérdései

Czimre Klára egyetemi adjunktus – Szaniszló Zsófia PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
A határon átnyúló együttműködések közép-európai szemmel: tanulságok és kihívások

Varga Bence PhD-hallgató, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
Funkcionális kapcsolatok és fejlesztési lehetőségek a magyar–szlovák határrégió középső és keleti területein

Kitanics Máté tudományos munkatárs, PTE SZKK Történeti és Politikai Földrajzi Kutatási Centrum – Moró Dávid PhD-hallgató, PTE Földtudományok Doktori Iskola
Egy követjárás mohácsi lenyomata

Péter Tamás László PhD-hallgató, PTE Földtudományok Doktori Iskola
Bosznia-Hercegovina és Horvátország viszonya a Pelješac-híd tükrén keresztül

Uhljár Péter PhD-hallgató, BCE NKPDI Geopolitika és Fenntartható Fejlődés Doktori Program
A termékenység térszerkezete az Európai Unió NUTS2-es régióiban: Mintázatok, szélsőségek, hatótényezők

Horeczki Réka tudományos főmunkatárs – Lados Gábor tudományos munkatárs – Nagy Dávid tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
A határmenti térségek demográfiai viszonyainak vizsgálata Közép-Európában

Balogh Péter tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
On the (geo)political salience of geographical imaginations: a Central European perspective

 

5. szekció: Etnoregionális térségek, törekvések és konfliktusok                     csütörtök 16.30–18.20
a Kárpát-Balkán nagytérségben – és azon túl
                                                              323/2. terem

Elnök: Baranyai Nóra tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete

Balogh Péter tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
A szlovák–magyar határvidék sajtótermékeinek tartalomelemzése: első eredmények

Nagy Tamás PhD-hallgató, PTE TTK
A srebrenicai mészárlás térbeli hálózatai a bosnyák identitástudat vizsgálat tükrében

Zagyi Nándor tudományos munkatárs, PTE SZKK Történeti és Politikai Földrajzi Kutatási Centrum
Az egykori Jugoszlávia határain belül élt zsidóság kollektív emlékezete az Encyclopedia Judaica alapján

Baranyai Nóra tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Etnoregionális konfliktustípusok a kelet-közép-európai térben

 

6. szekció: Identitás- és habitusmintázatok a Kárpát-medencében:                csütörtök 13.30–16.00
etnikai viszonyok, regionalitás és marketizáció
                                                              312. terem

(A szekció a 143610. sz. OTKA kutatás workshopja.)
Elnök: Hadas Miklós egyetemi tanár, külső munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete

Veres Valér szociológus, egyetemi tanár, BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Kolozsvár
Identitás, népességváltozások és népszámlálás(ok) Erdélyben. A regionális különbségek kontrasztja

Csata Zsombor szociológus, egyetemi docens, BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Kolozsvár; tudományos munkatárs, TK Kisebbségkutató Intézet
Az etnikumközi viszonyok Erdélyben – a marketizáció kontextusában

Vataščin Péter etnológus, kulturális antropológus, Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központ, Somorja; PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola
Krajina és Bácska között – az egykori szerb menekültek kötődési mintái Szabadkán és környékén

Wittmann Tamás PhD-hallgató, PTE TTK FDI – Pap Norbert egyetemi tanár, PTE TTK
A vonzó és veszélyes Balkán: a magyarok Balkán-képe

Böcz Tamara tanársegéd, SZE Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar
Etnikai identitás és változásai a Kárpát-medence térségében

Hadas Miklós szociológus, egyetemi tanár; a KRTK külső munkatársa
A plurális habitus mintázatai a romániai és szlovákiai magyarok körében

 

7. szekció: Területfejlesztés a Kárpát-Balkán térségben                                                   016. terem

(MTA RTB Területpolitikai Albizottság)                                                                                               
Elnök: Szabó Pál tanszékvezető egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) TTK FFI Regionális Tudományi Tanszék

7.1 szekció                                                                                                     csütörtök 13.30–16.00

Egri Zoltán egyetemi docens, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet
Kelet-közép-európai klubkonvergencia az új évezredben

Szabó Tamás PhD-hallgató, ELTE TTK FFI Regionális Tudományi Tanszék
A területfejlesztés intézményrendszerei a Visegrádi Csoport országaiban

Czakó-Vasic Tihana PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola – Dusek Tamás egyetemi tanár, SZE KGYK Gazdasági Elemzések Tanszék
Horvátország területi demográfiai folyamatai 2011 és 2021 között

Merza Péter egyetemi adjunktus, PTE KTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
Fejlesztési szükségletek és lehetőségek a horvát­–magyar hatrámenti térségben

Komlósi Éva tudományos munkatárs, PTE KTK Gazdaságtudományi Kiválósági Központ – Szerb László egyetemi tanár, PTE KTK Kvantitatív Menedzsment Intézet – Galambosné Tiszberger Mónika egyetemi docens, PTE KTK Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet
Digitális vállalkozási ökoszisztémák a Kárpát-Balkán térségben: Tanulságok és kilátások a Digitális Vállalkozási Rendszerek Globális Indexe alapján

Gyulai Tamás PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Területi tervezést támogató együttműködés digitális innovációval a Kárpát-medencében

id. Ditzendy Károly igazgató, HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ – ifj. Ditzendy Arisztid szakmai koordinátor, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Székelyhíd településszondája – Helyzetkép és fejlesztési javaslatok Székelyhíd Okos Város Stratégiájának elkészítéséhez

7.2 szekció                                                                                                     csütörtök 16.30–18.20

Józsa Viktória ügyvezető, Nordconsult Kft.
A magyarországi befektetésösztönzési rendszer átalakulása a rendszerváltozástól napjainkig

Fekete Károly PhD-hallgató, ELTE TTK FFI Regionális Tudományi Tanszék; kutató, Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség
Szemelvények a balatoni területfejlesztés történetéből 

Szabó Pál egyetemi docens, ELTE TTK FFI Regionális Tudományi Tanszék
Budapest súlya a térszerkezetben és súlyának következményei a fejlesztéspolitikai tervekben

Nemes Nagy József professor emeritus, ELTE TTK FFI Regionális Tudományi Tanszék
A területfejlesztés társadalmi pozíciói és változó súlypontjai

 

8. szekció: Magyarország 2004-2024;                                                              csütörtök 13.30–16.00
Fejlesztéspolitikai célok és kormányzás
az elmúlt két évtizedben                                              Aula

(Magyar Közgazdasági Társaság, Magyar Urbanisztikai Társaság)     Élő közvetítés az MKT csatornáján
Elnökök: Baráth Etele, az MKT Elnökségének tagja, a Fejlesztéspoltikai Szakosztály elnöke – Szaló Péter, a MUT Elnökségének tagja

Baráth Etele, Magyar Közgazdasági Társaság
20 éve az Európai unióban és a jövőnk

Szaló Péter, a MUT Elnökségének tagja
A fejlesztéspolitika tervezési kihívásai 20 éve és most

Heil Péter, Európai Parlament
Az európai /terület/fejlesztéspolitika változó eszközrendszere

Kondor Zsuzsanna, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Intézményi kapacitás az elmúlt 20 év tapasztalatai tükrében

Péti Márton, Budapesti Corvinus Egyetem; Nemzetstratégiai Kutatóintézet – Salamin Géza, Budapesti Corvinus Egyetem; Magyar Urbanisztikai Társaság
Rugalmas földrajz vagy instabilitás? Változó terek a magyar területi tervezésben

Finta István, KRTK Regionális Kutatások Intézete
A fejlődési csapdahelyzetben lévő régiók és az endogén erőforrások hasznosításának kérdései

Mezei Katalin, Széchenyi István Egyetem
Fejlesztéspolitika vidékfejlesztő szemmel

Szabó Mariann, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Városi barnamezős területek megújítása Magyarországon, 2014–2020

 

9. szekció: Finanszírozás, beruházás, oktatás, innováció –                             csütörtök 16.30–18.20
a területfejlesztés lehetséges eszközei és azok korlátai                                                  017. terem

Elnök: Forman Balázs egyetemi docens, Neumann János Egyetem

Forman Balázs egyetemi docens, NJE Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ
Finanszírozás, beruházás, oktatás, innováció – a területfejlesztés lehetséges eszközei és azok korlátai

Koszó Richárd PhD-hallgató, SZTE Állam- és jogtudományi Doktori Iskola
A terület- és településfejlesztés pénzügyi eszközeinek tendenciái

Wolf Péter, Pest Megyei Önkormányzat – Gyulai Tamás, IQ Kecskemét Kft., SZE – Kása Ferenc, Neumann Nonprofit Kft. – Viharos Zsolt János, NJE; SZTAKI
Regionális innovációs ökoszisztéma, településfejlesztés és az Ipar 5.0

Olexó Tünde PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Bioüzemanyagok élmény, kísérlet alapú bevezetése szakközépiskolában; régió függő zöld megoldások a CO2 kibocsátás minimalizálására

Egri Zoltán egyetemi docens, MATE Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet
Útfüggőség, térfüggőség a magyar városhálózatban (1960–2020)

 

10. szekció: Funkcionális vidéki terek                                                             csütörtök 16.30–18.20
                                                                                                                                      323/1. terem

Elnök: Gombkötő Nóra egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem

Horeczki Réka tudományos főmunkatárs, KRTK RKI DTO
Funkcionális kisvárosi terek

Pozsgai Andrea PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem; tudományos segédmunkatárs, KRTK RKI NYUTO – Horváth Eszter adjunktus, Széchenyi István Egyetem                                                                             
Rurális térség funkcionális várostérséggé alakulása a Győri agglomerációban

Somlyódyné Pfeil Edit egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem                                                     
A turisztikai desztinációfejlesztés tágabb kormányzási összefüggései a vidéki térségek jövőjének perspektívájából

Csata Andrea tanársegéd, Sapientia EMTE Csíkszereda
Falusi települések funkcióinak változása a székelyföldi Gyergyói-medencében

Mezei Katalin egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem – Berkes Judit egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem; tudományos munkatárs, KRTK RKI
Funkcionális térségek az Insula Magna programban

Gombkötő Nóra egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem
A közösség által támogatott mezőgazdaság vidéki térségre gyakorolt környezeti, gazdasági és társadalmi hatása

 

11. szekció: A városszétterjedés és környezeti hatásai                                   péntek 15.00–18.00

Elnök: Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, KRTK RKI; egyetemi tanár, SZE                       016. terem

Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály; egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar
A város-vidék peremzóna átalakulásának környezeti következményei közép-európai példákon

Olexó Tünde PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Városkörnyéki közlekedés zöldítési lehetőségei üzemanyagok szintjén a robbanó motoros közlekedésben; körforgásos fogyasztási optimum metrikák árindexelméleti és petrolkémiai megközelítésben, a jogszabálykörnyezet által definiált regionális összehasonlításban

Vasárus Gábor tudományos munkatárs, KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály
A városi szétterülés, mint a városfejlődés egyik meghatározó folyamata

Pozsgai Andrea PhD-hallgató, SZE Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar; SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola; tudományos segédmunkatárs, KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály – Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály; egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar
A városiasodás környezeti hatásai a Győri agglomeráció példáján

Maráz Henriett PhD-hallgató, PTE Földtudományok Doktori Iskola
Várossá nyilvánítás – identitásváltás/identitásválság

 

12. szekció: Klímaváltozás, sérülékenység, adaptáció –                                      péntek 15.00–18.00
regionalista nézőpontból                                                                                                 314. terem

Elnök: Koós Bálint osztályvezető, KRTK Regionális Kutatások Intézete

Páthy Ádám tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
A klímaváltozással kapcsolatos attitűdök és vélemények összehasonlító vizsgálata nemzetközi kérdőíves felvételek alapján

Bodor Ákos tudományos főmunkatárs – Grünhut Zoltán tudományos főmunkatárs – Varjú Viktor tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Klímaaggodalom és környezettudatos cselekvés a bizalom tükrében

Csurgó Bernadett tudományos főmunkatárs, TK Szociológiai Intézet – Megyesi Boldizsár tudományos főmunkatárs, TK Szociológiai Intézet
Élelmiszerfogyasztás, környezeti attitűdök és éghajlatváltozással kapcsolatos attitűdök

Jakobi Ákos egyetemi docens, ELTE TTK FFI Regionális Tudományi Tanszék; IASK
A regionális adaptivitás lehetőségei a Szigetközben, avagy térben integrált kreatív város- és fenntartható vidékfejlesztés

Óvári Ágnes tudományos segédmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Klíma-Ön-Kormányzás, avagy a miből készül a települési klímastratégia?

Varjú Viktor tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Klímasemleges átmenet – Pécs, mint jó példa?

Lennert József tudományos munkatárs – Koós Bálint tudományos munkatárs – Vasárus Gábor László tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
A magyarországi klímasérülékenység területi különbségeinek vizsgálata CIVAS módszertannal

Király Gábor tudományos munkatárs, Agrárközgazdasági Intézet – Koós Bálint tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Klímaváltozás és egyéb kihívások – kockázatértékelés a Mátrai szőlőtermesztők körében

Bálint Csaba tudományos munkatárs – Hamza Eszter tudományos munkatárs – Rácz Katalin igazgató, Agrárközgazdasági Intézet
Klimatikus kihívások és adaptációs gyakorlatok a Nagykőrösi járás kertészeti termelői körében

Váradi Monika Mária tudományos főmunkatárs – Kovács Katalin tudományos főmunkatárs – Koós Bálint tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Klímaváltozás, sérülékenység és helyi reakciók: kvantitatív és kvalitatív vizsgálati eredmények az adaptáció tárgykörében

 

13. szekció: A fenntartható fejlődés regionális vonatkozásai                          csütörtök 13.30–16.00
mikro- és makroszinten                                                                                                   314. terem

Elnökök: Neumanné Virág Ildikó egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar – Fekete-Berzsenyi Hajnalka egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Kozma Dorottya Edina egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszék –Neumanné Virág Ildikó egyetemi docens, Pannon Egyetem Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék – Molnárné Barna Katalin egyetemi docens Pannon Egyetem Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszék
Kompozit klímaváltozási indikátor az EU-ban

Fehér Helga egyetemi docens, Pannon Egyetem Üzleti Tudományok Intézete Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszék
A fenntartható fejlődés motorjai: az adóbevételek

Konka Boglárka adjunktus, Pannon Egyetem
Klímastratégiai tanulságok Berlinből

Banász Zsuzsanna egyetemi docens Pannon Egyetem Közgazdaságtan Intézeti Tanszék – Neumanné Virág Ildikó egyetemi docens, Pannon Egyetem Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék
A magyarok körforgásos gazdasághoz való hozzáállása (attitűdje)

Reider Anikó tanszéki mérnök, PhD-hallgató, Pannon Egyetem Fenntarthatósági Megoldások Kutatólaboratórium; Közgazdasági Intézeti Tanszék
Hazánk településein keletkező (szelektív) hulladék mennyisége és a településtípus közti kapcsolat (2017–2021)

Almásné Kincse Hajnalka PhD-hallgató, Pannon Egyetem Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszék
Válasz a globális felmelegedésre: a károsanyag-kibocsátás megadóztatása

Törcsváry István PhD-hallgató – Benedek Petra egyetemi adjunktus, BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
A megfelelés menedzsment és a vállalati fenntarthatóság kapcsolata

Vida György egyetemi adjunktus – Szakálné Kanó Izabella egyetemi docens, SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
Magyarország 2010 és 2020 közötti jövedelmi egyenlőtlenségeinek térbeli és társadalmi természete, és annak térökonometriai mérése

Bognár Ferenc tudományos munkatárs, BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
Mit lépünk négy lépés múlva? Stratégiai döntéstámogató modell az üvegházhatású gázkibocsátás szervezeti, illetve ágazati szintű csökkentésére a PRIZMA módszer felhasználásával

Bosnyák-Simon Nikolett tudományos segédmunkatárs, Pannon Egyetem, Üzleti Tudományok Intézete, Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszék
A hazai nagyvállalatok környezeti pénzügyi számviteli gyakorlatának regionális különbségei

Olexó Tünde PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A biodízel hatása az árindexelméleti zöldítési fogyasztási optimum súlyvektorára Konüs és Laspeyres nyomán; metrizálási lehetőségek, s a regionális szabályozások problematikái

 

14. szekció: Fenntartható vállalkozások a Kárpát-régióban                             csütörtök 16.30–18.20
                                                                                                                                       314. terem

Elnökök: Molnár Tamás egyetemi tanár, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar – Dániel Zoltán András egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Gyurácz-Németh Petra egyetemi docens – Papp Zsófia Márta egyetemi docens – Raffay-Danyi Ágnes egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Mire elég 9 év? A fenntartható és klímatudatos szemlélet változása veszprémi turisztikai vállalkozások példáján keresztül

Kozma Dorottya Edina adjunktus – Fekete-Berzsenyi Hajnalka egyetemi docens – Molnárné Barna Katalin egyetemi docens – Veres Tímea PhD-hallgató, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Környezetvédelmi célorientáció a magyarországi vállalkozások életében a centrum – periféria viszonylatában

Póla Péter főiskolai tanár, Eötvös József Főiskola; tudományos munkatárs, KRTK RKI
Magyarországi középvállalatok és az ipar 4.0 kihívásai – mennyire támogató az intézményi környezet?

Lipták Katalin egyetemi docens, intézetigazgató, dékánhelyettes, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
A szociális szövetkezetek szerepe a munkaerőpiaci helyzet javításában

Hausz Frigyes PhD-hallgató – Végh Márk PhD-hallgató, PE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
A Kárpát-Balkán nagytérség kis és középvállalkozásainak kollaborációs mintázatai az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramjaiban

Porkoláb Patrícia Fanni egyetemi hallgató – Dániel Zoltán András egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Hazai középvállalkozások környezeti célú beruházásai - regionális kitekintés

Dániel Zoltán András egyetemi docens – Molnár Gábor ügyvivő-szakértő, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
A digitális társadalom regionális jellemzői és hatásuk a kkv szektor fenntarthatóságára

Dániel Zoltán András egyetemi docens – Molnár Tamás egyetemi tanár – Koczor-Keul Melinda adjunktus, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Válságos modernizáció – hazai vállalkozások beruházásai térben és időben, a válságok és a támogató programok összefüggései alapján

 

15. szekció: Fenntarthatósági kihívások és intelligens szakosodás                csütörtök 13.30–16.00
                                                                                                                                    Tanácsterem

Elnök: Benedek József egyetemi tanár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem; Miskolci Egyetem

Boros Kitti egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Fenntartható Fejlődés Intézet              
A fenntartható szervezési gyakorlatok szerepe az üzleti rendezvények területén

Benedek József egyetemi tanár, BBTE Kolozsvár, Miskolci Egyetem
Fenntartható fejlődési célok lokalizációja, 11. cél – fenntartható városok

Kocziszky György egyetemi tanár – Szendi Dóra egyetemi docens, Miskolci Egyetem
Fenntarthatóság vizsgálata a területi tervezésben és -fejlesztésben

Bánné Gál Boglárka PhD-hallgató – Kocziszky György egyetemi tanár, Miskolci Egyetem                  
Helyi termékeket előállító kisüzemi beruházások fenntarthatóságának elemzése

Lipták Katalin egyetemi docens, intézetigazgató, dékánhelyettes, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Fenntartható munkaerőpiac a 21. században

Simon Róbert Balázs PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem
Az FVS, mint stratégiai dokumentum hasznosíthatósága: a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia alkalmazhatóságának kritikai vizsgálata

Gaál Adrián PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem
A magyarországi kis- és középvállalkozások ESG-minősítésének területi áttekintése

 

16. szekció: Globális értékláncok és új adatbázisok – új kutatási eredmények    péntek 15.00–18.00
                                                                                                                                       018. terem

Elnök: Sass Magdolna igazgató, KRTK Világgazdasági Intézet

Boda György egyetemi docens, BCE és Boda and Partners
Külkereskedelemi nyitottság belső autarkiával

Gáspár Tamás egyetemi docens, BGE – Koppány Krisztián egyetemi docens, SZE – Sass Magdolna tudományos főmunkatárs, KRTK VGI; egyetemi docens, BGE
Kínai-japán "helycsere": hogyan alakulnak át a magyar (és a cseh) külkereskedelem ázsiai kapcsolatai?

Koppány Krisztián egyetemi docens, SZE
Az infláció nyomában input-output táblákkal és ármodellekkel

Vakhal Péter tudományos főmunkatárs, Kopint-Tárki
Az infláció belső forrásai nemzetközi összehasonlításban

Vasvári Tamás tudományos munkatárs – Longauer Dóra adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Értéknövelés a kulisszák mögött – Szervízprodukciók hatása a hazai filmiparra

Kiss János Péter egyetemi adjunktus, ELTE – Molnár Ernő egyetemi docens, Debreceni Egyetem
Vállalati adatbázisok használatának lehetőségei a globális értékláncok lokális szintű kutatásában

Szabó Katalin PhD-hallgató, Debreceni Egyetem
Az agrár-élelmiszeripari értéklánc gazdaságföldrajzi megragadása – Egy vállalatstatisztikai vizsgálat eddigi tapasztalatai

 

17. szekció: Versenyképesség és iparpolitika Közép-Európában                    csütörtök 13.30–16.00
                                                                                                                                       313. terem

Elnök: Éltető Andrea tudományos főmunkatárs, KRTK Világgazdasági Intézet

Lakócai Csaba tudományos munkatárs, KRTK Világgazdasági Intézet
A regionális gazdasági és versenyképességi mutatók területi mintáinak változása az Európai Unióban

Kovács Olivér tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék
Versenyképességi paradoxonok a visegrádi országokban 2008–2023 között

Éltető Andrea tudományos főmunkatárs, KRTK Világgazdasági Intézet
Iparpolitika és akkumulátorgyártás három visegrádi országban

Krabatné Fehér Zsófia tanársegéd – Hornyák Miklós adjunktus – Szerb László egyetemi tanár – Rideg András adjunktus, PTE KTK Kvantitatív Menedzsment Intézet
Magyarországi városrégiók versenyképességének mérése és elemzése

Nagy Zoltán intézetigazgató, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet – Tóth Géza egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
A Magyar megyei jogú városok és vonzáskörzeteik fejlettségének változásai az elmúlt húsz évben

Alpek B. Levente adjunktus – Tésits Róbert egyetemi docens, PTE TTK FFI Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék – Váncsa Mariann  PhD-hallgató, PTE TTK FFI – Balogh Virgínia tanársegéd, PTE KTK – Lendvai Tamás adjunktus, PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézet
A külföldi működőtőke-áramlás trendjei és szerkezete Közép- és Nyugat-Dunántúlon

 

18. szekció: 150 év: Budapest metropolisz térség –                                            péntek 15.00–18.00
egy közép-európai nagyvárosi tér (City.hu Várostudományi Szemle)                              311. terem

Elnök: Szirmai Viktória kutatóprofesszor, TK Szociológiai Intézet

Szirmai Viktória kutatóprofesszor, TK Szociológiai Intézet
Bevezető előadás: Mit jelent 150 év egy város történelmében?

Három Budapest születésnapját ünneplő kötet bemutatkozik:
Izsák Éva – Szabó Pál (szerk.): Budapest 150. Tanulmányok a főváros jubileumára, ELTE
Sikos T. Tamás ­– Molnár Dóra (szerk.): Budapest, ahol a múlt a jövővel találkozik, Ludovika
Szirmai Viktória (szerk.): Budapest Metropolisz. Egy közép-európai nagyvárosi térség, L'Harmattan

Koszorú Lajos építész-urbanista, Város-Teampannon Kft.
Budapest és a világvárosi pálya

Forman Balázs egyetemi docens; Neumann János Egyetem Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ
Budapest és a modernizáció 150 éve. Budapest története az innovációk függvényében

Szegvári Péter címzetes egyetemi docens; ELTE ÁJK
Budapest metropolisz térség területi versenyképességét és fenntartható fejlesztését támogató városkormányzási megoldási javaslatok

Schuchmann Júlia egyetemi adjunktus, Neumann János Egyetem MNB Tudásközpont, Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ
Budapest metropolisz térség és a magyar nagyváros térségek egyenlőtlenségi rendszerei

Tosics Iván ügyvezető igazgató; Városkutatás Kft.
A budapesti metropolisz térség fejlesztése – elszalasztott lehetőségek és jövőbeli kétségek és lehetőségek

Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs; CSFK Földrajztudományi Intézet – Pirisi Gábor egyetemi docens, PTE TTK Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
A COVID-19-világjárvány területi jellemzői Budapesten

Buzási Attila tanszékvezető egyetemi docens, BME Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Budapest hőhullámokkal szembeni sérülékenysége

Páthy Ádám tudományos munkatárs, KRTK RKI NYUTO; adjunktus, Széchenyi István Egyetem
A kelet-közép-európai fővárosok fejlődési pályáinak összehasonlító elemzése

 

19. szekció: Okos városfejlesztés versus okosváros-fejlesztés                       csütörtök 16.30–18.20
                                                                                                                                      Tanácsterem

Elnök: Lukovics Miklós egyetemi docens, SZTE Gazdaságtudományi Kar

Szalai Ádám tudományos segédmunkatárs, KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály; predoktor, SZTE TIK Földtudományok Doktori Iskola, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
Az okosvárostól az okosfalvakig: a smart city koncepció alkalmazhatóságának néhány földrajzi aspektusa Magyarországon

Hajdu-Smahó Melinda tudományos munkatárs, KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály
Városok felkészültsége az autonóm járművek fogadására, a nemzetközi szakirodalom tükrében

Gábor Brigitta PhD-hallgató, SZTE Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani Doktori Iskola
Az autonóm járművek elfogadásának újszerű megközelítése – egy pilot kísérlet eredményeinek bemutatása

Nagy Marianna Aurel Vlaicu University of Arad, Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület – Gyulai Tamás PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem, Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület
Okos városok területi innovációval – okos fejlesztések európai együttműködéssel

Lukovics Miklós egyetemi docens, SZTE Gazdaságtudományi Kar
Az összekapcsolt önvezető járművek által vezérelt városfejlesztési innováció szükségessége és fogadtatása

 

20. szekció: Statikus és dinamikus mutatók szerepe                                      csütörtök 16.30–18.20
a településfejlesztésben – a szegregátumfogalomtól az okosváros programokig            312. terem

Elnök: Szarvák Tibor egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék

Ditzendy Károly Arisztid igazgató, HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ; PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola
Intelligens fejlesztési eszközök a periférián – A tervezés és mérhetőség dimenziói felzárkózó településeken

Ditzendy Arisztid HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Kp.; MBA-hallgató, ELTE GTK
Településszonda, a településtervezés megújítása - módszertani kísérlet tapasztalatai

Balcsók István egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék – Szarvák Tibor egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék
A szegregált élethelyzetek történeti aspektusai

Tóth Dalma PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola
A fiatalok megküzdési stratégáinak nyomában az Észak-Alföldön

Balog Imre PhD-hallgató, PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
A komplex telepprogramok lehetséges települési hatásmutatói

Pakai Annamária egyetemi docens, igazgató, tanszékvezető, PTE ETK Egészségtudományi alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet, Védőnői és Prevenciós Tanszék – Gabara Krisztina ügyvivő szakértő, PTE ETK – Karácsony Ilona egyetemi adjunktus, PTE ETK – Csákvári Tímea egyetemi tanársegéd, PTE ETK – Vajda Réka egyetemi adjunktus, PTE ETK
Roma nők szűréssel szembeni attitűd vizsgálata

 

21. szekció: Inkluzív, akadálymentes városok a közösségi jóllétért                 csütörtök 13.30–16.00
                                                                                                                                       316. terem

Elnök: Málovics György Bolyai-ösztöndíjas; egyetemi tanár, SZTE GTK Kutatóközpont

Csernák Janka Social Design Hub kutató, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Innovációs Központ – Hosszú Erzsébet Social Design Hub kutató, MOME Innovációs Központ
Befogadó városi terek tervezése social design eszközökkel

Gébert Judit egyetemi adjunktus, SZTE GTK Kutatóközpont – Mihók Barbara kutató, ESSRG; tudományos munkatárs, SZTE GTK KK – Juhász Judit tudományos munkatárs, SZTE GTK KK
Inkluzív tudomány és "gondoskodó" kutatás – a hallássérült fiatalokkal való közös kutatás átalakító ereje

Juhász Judit tudományos munkatárs, SZTE GTK Kutatóközpont
A városi jóllét és biodiverzitás növelése: Egyetemi közösségi szerepvállalás a hozzáférhető városi zöldterületek fejlesztéséért

Laki Tamás MEOSZ
Rám is vonatkozik? – Az egyenlő esélyű hozzáférhetőség értelmezésének változásai, aktualitásai, az Accessible EU program

Matolay Réka egyetemi docens, Corvinus Science Shop vezető, Budapest Corvinus Egyetem – Frigyik Márta Corvinus Science Shop manager, Budapesti Corvinus Egyetem
A science shop pedagógia szerepe a városok hozzáférhetőségében

Méreiné Berki Boglárka egyetemi adjunktus – Málovics György egyetemi tanár, SZTE GTK KK
Szegénység, szegregáció, stigmatizáció és városok hozzáférhetősége

Molnár Zóra részvételi akciókutatás koordinátor, Közélet Iskolája
Részvételi akciókutatástól az érdekvédelemig: a hármas metró akadálymentesítésének története

Udvarhelyi Éva Tessza irodavezető, Közösségi Részvételi Iroda, Budapest VIII. ker. Józsefvárosi Önk.
Az önkormányzati részvétel belső és külső akadálymentesítése

Pintérné Sosity Beáta egyetemi tanársegéd, Multimédia-művészet DLA doktoranda, MOME
Önérvényesítés a design eszközeivel – Egy participatív KFI kurzus tapasztalatai

 

22. szekció: A jóléti migráció folyamatai a magyarországi vidéki térségekben    csütörtök 13.30–16.00
                                                                                                                                       017. terem

Elnökök: Tomay Kyra egyetemi adjunktus, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék – Ragadics Tamás egyetemi adjunktus, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék

Gábriel Dóra tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete – Németh Krisztina tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete – Váradi Monika tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Lehet-e Riviéra a periféria?

Ragadics Tamás egyetemi adjunktus, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék  – Tomay Kyra egyetemi adjunktus, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék
A dzsentrifikáció öt árnyalata - migrációs trendek egy baranyai kistelepülésen

Csurgó Bernadett tudományos főmunkatárs, TK Szociológiai Intézet – Kiss Márta tudományos munkatárs TK Gyerekesély-kutató Csoport; BCE
A beköltöző vállalkozók szerepe a település-imázs alakításában a vidéki térségekben

Kovács Teréz professor emerita, PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola – Orbán Éva PhD-hallgató, PTE BTK  Demográfia és Szociológia Doktori Iskola
Miért vonzó egy elmaradott térségben fekvő kistelepülés a városi közép-felső középosztály számára?

 

23. szekció: Magyar falvak: esélyek és kételyek a Kárpát-régióban                 csütörtök 13.30–16.00
                                                                                                                                       311. terem

Elnök: Nagyné Molnár Melinda egyetemi docens, MATE VFGI Vidék- és Területfejlesztési Tanszék; az MRTT Faluszemináriumi Kutatóműhely vezetője

Obádovics Csilla egyetemi tanár – Kulcsár László professzor emeritus, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
A külföldre irányuló migráció és a hazatérés: siker, vagy kudarc?

Mikle György tudományos munkatárs, KRTK RKI KÉTO
Aprófalvas térségek Szlovákiában és Magyarországon – közelítésmódok, eredmények, kérdések

Máté Éva adjunktus, PTE TTK FFI – Pirisi Gábor docens, PTE TTK FFI – Trócsányi András docens, PTE TTK FFI – Berkecz Balázs PhD-hallgató, PTE TTK FDI – Alpek B. Levente adjunktus, PTE TTK FFI – Berényi Lili MSc-hallgató, PTE TTK FFI – Till Dávid Botond PhD-hallgató, PTE TTK FDI – Váczi Sándor PhD-hallgató, PTE TTK FDI
A szegénységből a bőségbe? A kőolajkitermelés hatásai a helyi önkormányzatokra és társadalmakra az Ormánság peremén

Ritter Krisztián egyetemi docens, MATE VFGI Vidék- és Területfejlesztési Tanszék
Esélyek és kételyek – a mezőgazdaság helye és szerepe erdélyi kutatási tapasztalatok alapján

Keszey Judit PhD-hallgató, ELTE TTK FFI Regionális Tudományi Tanszék
Mentális térképezés a székelységben

Koltai Zoltán egyetemi docens, PTE KPVK
Falvak szolgálatában. Falu- és tanyagondnoki képzés a Pécsi Tudományegyetemen

Lőrinc Balázs PhD-hallgató, MATE GRTDI
Magyar falvak népességmegtartó erejének vizsgálata az MRTT Faluszemináriumi Kutatóműhely mintavételi településeinek példáján keresztül

Bálint Csaba kutató, AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.; egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem
Társadalmi szükségletek és megoldások, innovációk Átányban

Nagyné Molnár Melinda egyetemi docens, MATE VFGI Vidék- és Területfejlesztési Tanszék
Esélyek és kételyek: mérlegen a falukutatások múltja, jelene, jövője

 

24. szekció: Vidék- és turizmusfejlesztés okos és kreatív megoldásokkal           péntek 15.00–18.00
                                                                                                                                      017. terem

Elnök: Gonda Tibor egyetemi docens, PTE KTK Turizmus és Marketing Intézet

Nagy Imre professor emeritus; külső munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
A turizmus szerepe a Vajdaság vidékfejlesztésében

Hardi Tamás – Csányiné Szemerédi Eszter – Kupi Marcell – Hajdu-Smahó Melinda – Pozsgai Andrea, KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály
SPOT-IT – a kulturális turizmusfejlesztés új digitális eszköze a Komárom–Komarno határ menti térségben

Csapó János egyetemi tanár, PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet
Az okos turizmus kutatási és gyakorlati relevanciája a vidéki turizmus és a vidékfejlesztés viszonylatában

Gyurkó Ádám egyetemi adjunktus, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
A turizmusfejlesztés térségi helyzet- és teljesítményértékelése a Pécs–Villány idegenforgalmi térségben

Pentz Mónika PhD-hallgató, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola – Gonda Tibor egyetemi docens, PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet
A németországi és a magyarországi turisztikai tematikus utak eltérő fejlődéstörténete és vidékfejlesztési hatása

Baksai Tímea PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
A turizmus életminőségre gyakorolt hatása Harkányban

Horváth Anna PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
A magyar–románszlovákukrán határtérség helyzete és fejlődési lehetőségei az Európai Unióban

 

25. szekció: Lehetőségek és kényszerek között:                                             csütörtök 16.30–18.20
társadalmi innovációs kezdeményezések periférikus helyzetű területeken                      316. terem

Elnökök: Virág Tünde tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete – Keller Judit tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete

Keller Judit tudományos főmunkatárs – Virág Tünde főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Elméleti megközelítések, elemzési szempontok a társadalmi innovációs kezdeményezések vizsgálatához

Bródy Luca tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Civil stratégiák és (innovatív) társadalmi integrációs modellek

Husz Ildikó tudományos főmunkatárs, TK Gyerekesély-kutató Csoport
Projektifikáció és innovativitás a humán fejlesztésben – a Gyerekesély program példáján

Németh Nándor értékelési vezető, Magyar Máltai Szeretetszolgálat
A Felzárkózó Települések program cél- és keretrendszere

Máté Éva adjunktus, PTE Földrajzi és Földtudományi Intézet
„Igencsak bezártak minket…” Vezetői attitűdök átalakulása a Baranyai-Hegyhát településein

 

26. szekció: Társadalmi-gazdasági és területi jelenségek és kihívások a poszt-Covid években
                                                                                                                                            018. terem

Elnökök: Kovács Sándor Zsolt külső munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete – Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, CSFK Földrajztudományi Intézet

26.1 szekció                                                                                                   csütörtök 13.30–16.00

Barsi Boglárka tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Élhető, boldog települések a Covid-19 világjárvány után. Mi tesz egy települést boldoggá?

Kozma Gábor egyetemi tanár, tanszékvezető, Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
A települési önkormányzatok helyi adó kivetési gyakorlata a Covid utáni időszakban

Hornyák Miklós egyetemi adjunktus, PTE KTK Kvantitatív Menedzsment Intézet
Digitális jelenlét területi szempontjai a hazai kis- és középvállalatoknál

Kovács Sándor Zsolt külső munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Vállalati stratégiák és működés a pandémia után

Tóth G. Csaba tudományos munkatárs – Hajdu Tamás tudományos főmunkatárs – Krekó Judit kutató, KRTK Közgazdaságtudományi Intézet
A várható élettartam varianciája a pandémia alatt az európai NUTS2 régiókban

26.2 szekció                                                                                                   csütörtök 16.30–18.20

Igari András junior elemző, HÉTFA Elemző Központ; PhD-hallgató, ELTE TTK RTT
A Covid-19-hez kapcsolódó online hírek európai terjedése és szerepe a járvány elleni védekezésben

Gyökeres Csilla PhD-hallgató, ELTE TTK RTT
A Covid-19-járvány hatásai a hazai háziorvosi ellátás területi különbségeire

Páger Balázs tudományos munkatárs, KRTK RKI; Vienna University – Tóth G. Csaba tudományos munkatárs, KRTK KTI – Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, CSFK FTI
A Covid-19-halálozás összefüggései a társadalmi-területi változókkal Magyarországon

Nagy Benedek egyetemi adjunktus, tanszékvezető, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
A mobilitási adatbázisok felhasználási lehetőségei turisztikai és területi elemzésekben

Bálint Dóra tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Az internetes platformok tértermelése – múltbéli kutatási tapasztalatok és jövőbeli irányok

Kara Zsuzsanna PhD-hallgató, SZE RGDI
A Covid-19 hatása a színházlátogatási szokásokra, avagy a magyar nemzeti minősítésű színházak összehasonlító elemzése a 2017., 2021. és 2022. évi adatok alapján

 

27. szekció: Kreatív és kulturális ipar                                                              csütörtök 16.30–18.20
                                                                                                                                       311. terem

Elnök: Gajzágó Éva Judit főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem

Egedy Tamás egyetemi docens, BGE KVIK Turizmus tanszék
A mobilkommunikáció, a közösségi hálózatok és a gazdasági fejlődés kapcsolatának városföldrajzi mintázatai Magyarországon

Kovács András egyetemi docens, BGE KVIK Kereskedelem tanszék
A piacok téri világa - egy potenciális marketing narratíva

Gászné Bősz Bernadett PhD-hallgató, PTE TTK Földtudományi Doktori Iskola – Schultz Éva tanársegéd, BGE KVIK Turizmus Tanszék
Turizmus és emlékezet. XX századi sorsok, XXI. századi interpretációk

Gajzágó Éva Judit főiskolai docens, BGE KVIK Kereskedelem tanszék  
A Hallyu a Kárpát-medencében

Gajzágó Gergő egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar – Gajzágó Éva Judit főiskolai docens, BGE KVIK Kereskedelem tanszék
NFT és CCI, avagy az NFT-k használata a kreatív és kulturális iparban

Mammadova Zhala PhD-hallgató, BGE Vállalkozás-és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola
A digitalizáció szerepe a fenntartható turizmusban

 

28. szekció: Kormányzási kihívások periférikus térségekben                              péntek 15.00–18.00
(132294. OTKA projektzáró)                                                                                         Tanácsterem

Elnök: Pálné Kovács Ilona kutatóprofesszor, KRTK Regionális Kutatások Intézete

Pálné Kovács Ilona kutatóprofesszor – Horeczki Réka tudományos főmunkatárs, KRTK RKI
Bevezetés a „Kormányzási kihívások periférikus térségekben” c. NKFIH kutatás keretében készült tematikus számhoz TéT cikk (pdf)

Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó – Horeczki Réka tudományos főmunkatárs, KRTK RKI
Pécs és Baranya megye fejlődése a történetileg változó földrajzi periférián TéT cikk (pdf)

Horeczki Réka tudományos főmunkatárs – Póla Péter tudományos munkatárs, KRTK RKI
Fejlődési lehetőségek a periférián egy Baranya megyei felmérés tükrében TéT cikk (pdf)

Pámer Zoltán tudományos munkatárs – Finta István tudományos munkatárs – Horeczki Réka tudományos főmunkatárs, KRTK RKI – Pénzár Árpád PhD-hallgató, PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola – Dombi Péter ügyvivő-szakértő, KRTK RKI
Területfejlesztési források felhasználása Baranya megyében TéT cikk (pdf)

Brucker Balázs tudományos munkatárs – Finta István tudományos munkatárs, KRTK RKI
Perifériák az Európai Unió perifériáján? Avagy a szubnacionális érdekérvényesítés keretei és korlátai EU szinten TéT cikk (pdf)

Pálné Kovács Ilona kutatóprofesszor – Finta István tudományos munkatárs – Brucker Balázs tudományos munkatárs, KRTK RKI – Pénzár Árpád PhD-hallgató, PTE RPHD
Tér hatalom nélkül, hatalom tér nélkül. A periférikus térségek kormányzása, empirikus tapasztalatok TéT cikk (pdf)

Finta István tudományos munkatárs – Horeczki Réka tudományos főmunkatárs, KRTK RKI
Vidékfejlesztési programok jellegzetességei a periférikus térségekben TéT cikk (pdf)

Póla Péter tudományos munkatárs – Pálné Kovács Ilona kutatóprofesszor – Gibárti Sára tudományos munkatárs, KRTK RKI
Pécs, egy periféria centruma TéT cikk (pdf)

 

29. szekció: Lokalitás – felzárkózás – egyházi szerepvállalás                              péntek 15.00–18.00
                                                                                                                                       316. terem

Elnökök: Bucher Eszter egyetemi adjunktus, PTE BTK Szociológia Tanszék – Boros Julianna egyetemi adjunktus, PTE BTK Közösség és Szociális Tanulmányok Tanszék

Bucher Eszter egyetemi adjunktus, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék
Felzárkózó települések az Ormánságban

Boros Julianna egyetemi adjunktus, PTE BTK Közösség és Szociális Tanulmányok Tanszék
Szociális, társadalmi és etnikai dimenziók vizsgálata a szegénység kutatásában

Ragadics Tamás egyetemi adjunktus, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék
A szociális tanítás alapelvei a gyakorlatban. Segítő munka a felzárkózó településeken

Csikai Adél PhD-hallgató, PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola
Felzárkózás és a társadalmi innováció kapcsolata

Szabó Lilla PhD-hallgató, PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola
Kihívások a vidéki Magyarországon – Hátrányos helyzetű családok problémaérzékelésének bemutatása a segítő szakemberek szemszögéből a sellyei járásban– Egy interjús kutatás tapasztalatai

 


REGISZTRÁCIÓ, RÉSZVÉTELI DÍJ

Regisztrációs (számlakérési) határidő: 2023. október 12. csütörtök

A szervezőbizottság tisztelettel kéri, hogy a számlázás alapjául szolgáló ► ONLINE REGISZTRÁCIÓS LAPOT minden résztvevő szíveskedjen kitölteni az MRTT honlapján!

Kérjük, hogy a jelentkezéskor pontosan adják meg adataikat és a számlakérés részleteit. A megadott információk alapján kerül kiállításra a részvételi díjat tartalmazó számla, melyet a megadott e-mail címre küldünk meg.

Fizetési határidő: A részvételi díj a jelentkezést követően küldött díjbekérő alapján a feltüntetett fizetési határidőig (esedékesség dátuma), az azon feltüntetett bankszámlaszámra fizetendő.

 

RÉSZVÉTELI DÍJ

Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy a részvételi díjak alanyi adómentesek, így ÁFA tartalmuk nincs.

A vándorgyűlés részvételi díja bruttó 36 ezer Ft.

A vándorgyűlés kedvezményes részvételi díja az MRTT tagjainak és a társszervezetek (MST, MUT) tagjainak bruttó 26 ezer FtA kedvezményt csak azok a tagok vehetik igénybe, akik a 2023. évi tagdíjfizetési kötelezettségüknek már eleget tettek!

A részvétel az MRTT határon túli tagjainak ingyenes!

A részvételi díj átlagosan 23 ezer Ft továbbszámlázott étel- és italszolgáltatást tartalmaz! A részvételi díjak béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes juttatásokat tartalmaznak (vendéglátás továbbszámlázása), melyek után az adók megfizetése – minden gazdálkodó szervezet esetén – a számla kifizetőjét terheli. Amennyiben a részvétel költségeit magánszemélyként kívánja rendezni, Önnek nincs további adófizetési kötelezettsége.

 

Általános feltételek: Díjbekérőt a jelentkezés feldolgozását követően e-mailben küldi meg az MRTT a résztvevő regisztrációs lapon megadott e-mail címére. A díjbekérőn az utaláshoz szükséges banki adatokat és a közlemény rovatban feltüntetendő hivatkozási számot is megküldik. Ha költségeit részben vagy egészben a munkahelye vagy szponzor fizeti, kérjük, hogy a jelentkezési lapon pontosan jelölje meg a számlázási nevet és címet, és adjon meg a költségviselőhöz egy kapcsolattartót és elérhetőséget! A befizetést követően a banki kivonat alapján előlegszámlát állítanak ki, amit szintén e-mailben küldünk meg a résztvevő e-mail címére. Figyelem! Előlegszámlát csak a banki kivonaton szereplő névre tudunk kiállítani. Amennyiben a banki kivonaton szereplő befizető neve eltér a regisztrációnál megadott és a díjbekérőn feltüntetett költségviselő nevétől, a számlát a banki kivonaton szereplő névre állítják ki. A rendezvényt követően az előlegszámlák felhasználásával végszámlát állítunk ki és juttatunk el a résztvevőknek. Számlázással kapcsolatban felmerülő egyéni igényeiket, kéréseiket minden esetben írásban legyenek szívesek jelezni a regisztráció alkalmával, vagy legkésőbb a díjbekérő kézhezvétele után. Egyéni számlázási igények lehetnek a számlán feltüntetendő saját céges azonosító számok, PO számok, céges és szponzorált résztvevők, munkahelyi egységenkénti számla igény, résztvevőnkénti számla igény.

Lemondási és módosítási feltételek: A regisztráció lemondását minden esetben az mrtt@mrtt.hu e-mail címre írásban kell jelezni! Telefonos vagy egyéb szóbeli lemondásokat nem áll módjukban elfogadni, csakis az e-mailben megküldött lemondást! A regisztráció és a részvételi díjban foglalt szolgáltatások díjmentes módosítási és lemondási határideje: 2023. október 25. 16 óra. A határidőt követő lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások teljes értéke kifizetendő! A kötbérmentes lemondási határidő előtti lemondások esetében a már befizetett összegek visszautalását, valamint a téves, vagy dupla utalás miatti visszafizetéseket, a rendezvény lezárását követő 30 napon belül utaljuk vissza. A visszafizetést csak a befizető személy, vagy cég bankszámlájára tudjuk teljesíteni, az MRTT-t terhelő bankköltségek levonásával.

Lemondás nélküli távolmaradás (no show): A szervezők mindent megtesznek egy sikeres vándorgyűlés lebonyolítása érdekében. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a rendezvény megszervezéséhez szükséges szolgáltatások, nyomdai anyagok és étkezések megrendelését a szervezők a megadott határidőn túl már nem módosíthatják. Emiatt a megrendelt, de igénybe nem vett étkezések, illetve le nem mondott részvételi díjak megrendelő általi megfizetésétől a szervezők nem tudnak eltekinteni.

 


PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

Az MRTT a korábbi évekhez hasonlóan idén is törekszik folyóirat-publikációs lehetőségeket biztosítani a konferencia előadóinak az alábbiak szerint.

• City.hu (MTA RTB ’D’ kategória) 2024. évi számok (a 18. szekció előadóinak, ill. más szekciók várossal foglalkozó előadóinak, a szekcióvezetővel külön egyeztetve)

• Comitatus: önkormányzati szemle (MTA RTB ’B’ kategória) 2024. évi számok

• DETUROPE (MTA RTB nk. ’B’ kategória) 2024. évi 3. szám (angol nyelvű)

• Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek (MTA RTB ’B’ kategória, EBSCO, REPEC) 2024. évi 2. szám

• Kárpát-haza Szemle (MTA RTB ’D’ kategória) 2024. évi számok

• Regional and Business Studies (MTA RTB ’C’ kategória) 2024. évi 1. szám (angol nyelvű)

• Tér-Gazdaság-Ember (MTA RTB ’B’ kategória) 2024. évi 2., 3. vagy 4. (angol nyelvű) szám

• Mediterrán és Balkán Fórum (MTA PTB 'B' kat.) 2024. évi 1. szám (a 3. és 4. szekció előadóinak, a szekcióvezetőkkel külön egyeztetve)

• Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok (MTA RTB 'C kat., MTA X. Osztály 'A' kat.) 2024. évi számok (a 24. szekció előadóinak, ill. más szekciók turizmussal vagy vidékkel foglalkozó előadóinak, a szekcióvezetővel külön egyeztetve)

• Turizmus Bulletin (MTA RTB 'B' kat., MTA X. Osztály 'A' kat.) 2024. évi számok (a 24. szekció előadóinak, a szekcióvezetővel külön egyeztetve)

 

Publikálásra a szekcióelőadók mintegy negyede kerül felkérésre, a szekcióvezetők javaslatai alapján.

A felkérésre kerülő előadók legkésőbb 2023. végéig értesítést fognak kapni.

 


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, KAPCSOLAT

A vándorgyűlésre jelenléti formában kerítünk sort. A programváltozás jogát fenntartjuk!

A vándorgyűléssel kapcsolatban keresse Rácz Szilárd titkárt a (72) 523 800 telefonszámon vagy az szracz@rkk.hu e-mail címen.


HELYSZÍN

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
(
7622 Pécs, Rákóczi út 80.)

TÁRSR​ENDEZŐ


MTÜ

A vándorgyűlés a Magyar Tudomány Ünnepe 2023 programsorozat regisztrált rendezvénye.

„TUDOMÁNY: VÁLASZOK A GLOBÁLIS KIHÍVÁSOKRA”

A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2023. évi tevékenységét a Magyar Tudományos Akadémia támogatja.

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.