15 éves az MRTT

A társaság alapítását 2002. február 21-én határozták el az MTA Regionális Tudományos Bizottság tagjai.

Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    Szigetvári Takarékszövetkezet
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-2-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

Az MRTT új honlapja

a Nemzeti Együttműködési Alap társfinanszírozásával készült el.

http://civil.info.hu/documents/10179/be43e0f6-0e3f-45e5-9f44-da44ad173475

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XV. VÁNDORGYŰLÉSE

Dualitások a regionális tudományban
Mosonmagyaróvár, 2017. október 19–20.

A társaság idei vándorgyűlése a területi kutatásokban tapasztalható, sokféleképpen értelmezhető kettősségeket járja körül. A rendezvény házigazdája a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara lesz. Az első napra három külföldi előadót hívtunk: Grzegorz Gorzelak, Gunther Maier és Michael Steiner professzorokat. Mellettük neves hazai kutatók a tagolt világ, a földrajzi és a virtuális tér, a hálózatok, a földhasználat, valamint a regionális tudomány dualitásairól tartanak előadást. A második napon tizenhárom szekcióban folytatódik a tanácskozás. Kérjük, szekcióelőadással 2017. szeptember 20-ig jelentkezzenek!

Tartalom: közgyűlés, plenáris ülés, szekcióelőadással jelentkezés, publikációs lehetőség, jelentkezés

 

PROGRAMTERV 2. körlevél (letölthető pdf)


2017. október 19. csütörtök

 

10.00 Közgyűlés

11.00 Könyvbemutatók

12.00 Ebéd                                                                                 

13.00 Vándorgyűlés

 

13.15 Plenáris ülés 1. (angol nyelven)

Grzegorz Gorzelak egyetemi tanár, Varsói Egyetem
előadáscím egyeztetés alatt

Gunther Maier egyetemi tanár, Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem
előadáscím egyeztetés alatt

Michael Steiner egyetemi tanár, Karl-Franzens-Universität, Graz
előadáscím egyeztetés alatt

Lengyel Balázs tudományos munkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Social networks in agglomerations – important questions in dual economies

15.30 Kávészünet          

                                                                                                              

16.00 Plenáris ülés 2. (magyar nyelven)

Nemes Nagy József egyetemi tanár, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
A tagolt világ dualitásai

Jakobi Ákos egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
A földrajzi és a virtuális tér dualitása

Mezei Katalin egyetemi docens, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Dualitások a földhasználat kérdésében vidéki térségekben

Rechnitzer János egyetemi tanár, a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke
A regionális tudomány dualitásai

 

18.00 Díjátadók

19.00 Fogadás

 


2017. október 20. péntek

 

9.00–13.00 Szekcióülések tizenkettő magyar és egy angol munkanyelvű szekcióban, párhuzamosan.

FELHÍVÁS SZEKCIÓELŐADÁS TARTÁSÁRA

A szekcióvezetők gondoskodnak 6-8 színvonalas előadás megtartásáról az előadásra jelentkezők közül válogatva és/vagy saját elhatározásuk alapján felkért előadókkal. Az előadások elfogadásáról a szekcióvezetők az 1000–2000 leütés hosszúságú absztraktok alapján a beérkezés sorrendjében folyamatosan döntenek. Egy előadó legfeljebb egy szekcióban szerepelhet. Kérjük, előadással az alábbi elérhetőségeken jelentkezzenek 2017. szeptember 20-ig.

1. szekció: A területi elemzések elméleti és módszertani kérdései (MTA RTB Kutatásmódszertani Albizottság)
Dusek Tamás egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem dusekt@sze.hu

2. szekció: Regionális innováció és innováció politika (MTA RTB Regionális Innovációs Albizottság)
Varga Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar vargaa@ktk.pte.hu

3. szekció: Területfejlesztési formák, eszközök, eredmények (MTA RTB Területpolitikai Albizottság)
Szabó Pál egyetemi docens, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék szpkact@caesar.elte.hu

4. szekció: Centrum–periféria viszonyok, társadalmi-területi egyenlőtlenségek
Korompai Attila ny. egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem attila.korompai@uni-corvinus.hu

5. szekció: Integráció vs. szegregáció: jó gyakorlatok, régi beidegződések vidéken
Szarvák Tibor főiskolai tanár; szakértő, Nemzeti Közszolgálati Egyetem drszarvaktibor@gmail.com

6. szekció: Hálózatok a térben – a tér a hálózatokban: a hálózatok vizsgálatának elméleti és gyakorlati megközelítése
Pénzes János egyetemi adjunktus, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
penzes.janos@science.unideb.hu

7. szekció: Tőkefajták és térbeliség
Fábián Attila dékán és Tóth Balázs István adjunktus, Soproni Egyetem toth.balazs.istvan@uni-sopron.hu

8. szekció: Kutatás és fejlesztés
Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem rechnj@sze.hu

9. szekció: Rurális és városi terek, párhuzamok és ellentétek
Schwertner János elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület schw.j@t-online.hu

10. szekció: Innovatív közösségi megoldások vidéki térségekben
Nagy Frigyes ny. miniszter, c. egyetemi tanár, SZE MÉK mezei.katalin@sze.hu

11. szekció: Dualitások az egészségegyenlőtlenségekben – Területi folyamatok és az egészség összefüggései
Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete uzzoli@rkk.hu

12. szekció: Határkutatás, politikai földrajz és geopolitika (MTA KRTK Határkutató Csoport)
Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete hajdu@rkk.hu

13. szekció: Emerging new periphery: Central and Eastern European regions in the multi-speed EU
Gál Zoltán tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete galz@rkk.hu

 


Publikációs lehetőség

A DETUROPE c. folyóirat lehetőséget biztosít a vándorgyűlésen elhangzott színvonalas előadások nemzetközi folyóiratcikként történő megjelentetésére. Publikálásra az előadók harmada kerül felkérésre a szekcióvezetők javaslatai alapján, 2017 novemberében. A dolgozatokat kettő anonim bíráló fogja lektorálni. Folyóirat-információ: http://www.deturope.eu/


JELENTKEZÉS

A vándorgyűlés részvételi díja bruttó 24 ezer Ft, az MRTT tagjainak bruttó 18 ezer Ft.

Az MRTT tagjai közül az jogosult a kedvezményes díjra, aki a társaság honlapján a taglistán szerepel. A Magyar Statisztikai Társaság, a Magyar Urbanisztikai Társaság és a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület tagjai közül az jogosult a kedvezményes díjra, aki tárgyévi tagdíját igazoltan rendezte.

Jelentkezési időszak: 2017. július 20. – 2017. október 10.

A szervezőbizottság tisztelettel kéri, hogy a jelentkezési lapot a fenti időszakban minden résztvevő szíveskedjen eljuttatni a társasághoz. A jelentkezési lap online kitölthető a jelzett időszakban. A részvételi díjak átutalását legkésőbb 2017. október 20-ig kell rendezni.


Kapcsolat: Rácz Szilárd titkár (72) 523 800  szracz@rkk.hu

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.