Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu

Közérdekű adatok

 • Számlaszám:
  Dél Takarék
  50800111-11090603
 • Adószám:
  18323038-2-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

Az MRTT új honlapja

a Nemzeti Együttműködési Alap társfinanszírozásával készült el.

http://civil.info.hu/documents/10179/be43e0f6-0e3f-45e5-9f44-da44ad173475

A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2012–2015 közötti programja

 

Alapelv : A társaság egy független civil szervezet, amely a területi kutatással, fejlesztéssel, menedzseléssel foglalkozó szakembereket tömöríti, fogja össze. A regionalitás, a szélesebb értelemben vett területiség szerepének és funkciójának átalakulása (a politikai és tudományos rendszerben) a jövőben nagyobb aktivitást kíván meg a szervezettől, annak tagjaitól.

Kiemelt célok (az alapszabállyal összhangban):

 • Szakmai kapcsolatok erősítése (fórumok, konferenciák, tanácskozások, nemzetközi szervezetekben való részvétel);
 • Szakmai ismeretek megosztása, bővítése (tájékoztatás, képzés, információk biztosítása);
 • Véleménynyilvánítás a legfontosabb területi folyamatokat érintő politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben.

Új kihívások :

 • Egyértelműen el kell választani az MRTT és az MTA Regionális Tudományos Bizottság (RTB) feladatait egymástól, illetve más szakmai szervezetek tevékenységétől, de egyúttal szoros kapcsolatot, munkamegosztást kell kialakítani (az RTB tudományos testület, célja a regionális tudomány szakmai minőségének fejlesztése és megőrzése az akadémiai vagy más – pl. MAB – minősítő kereteken belül);
 • Át kell gondolni az új állami felfogásban a területi szemlélet megjelenését, annak értelmezését (a közigazgatás, a gazdaság- és fejlesztéspolitika, a vidék-, terület- és településfejlesztés szintjén), továbbá a társadalmi gondolkodásban és cselekvésben egyaránt;
 • Elkezdődött a felkészülés az Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakára (nemzeti stratégia területisége, a 2007–2013 értékelésben való részvétel);
 • Új tervezési rendszer alakul ki, amelyben a területi szemlélet megjelenése bizonytalan;
 • Új témák és összefüggések jelentek meg a területi folyamatokban – klímaváltozás, helyi fejlesztés, civil társadalom, együttműködési terek stb., amelyekre reagálni kell;
 • A regionális tudomány nemzetközi kapcsolatainak erősítése kívánatos, ehhez a Kárpát-medencei együttműködések kiváló alapot adnak.

Átalakulás a szakterület intézményi, működési kereteiben :

 • A regionális tudomány és gyakorlat, valamint annak intézményi keretei jelentősen változnak (MTA intézethálózat, tervhivatal, magán fejlesztő és tanácsadó szervezetek);
 • Regionális mesterképzések (regionális és környezettudományi, vidékfejlesztési, településmérnök, földrajzi és más társadalomtudományi képzések);
 • Regionális PhD-képzés: 3 doktori iskola és 3 doktori program;
 • Új generáció „jelent meg” az RTB-ben és az MRTT-ben;
 • Új állami szervezetek (központi, területi, helyi) és szereplők jönnek létre;
 • Új együttműködések alakulnak ki: pl. kelet-közép-európai térség.

Stratégiai célok (2012–2015):

 • A térszemlélet társadalmasítása, a társadalom térszemléletének alakítása, erősítése, ennek tudományos és szakmai fejlesztésének (tervezés, fejlesztés, menedzsment) támogatása, fórumok biztosítása az ezzel kapcsolatos vitáknak, véleményeknek, eredményeknek;
 • A területiség szélesebb, árnyaltabb értelmezése következtében összefogni a területi folyamatokban érintett további szakembereket, új témák és szakmai irányok felé nyitni (vidék-, település-, környezetfejlesztés);
 • Határozottabb szakmai véleménynyilvánítás a területi folyamatokat és intézményeket érintő nemzeti szintű kérdésekben;
 • A társaság önálló szakmai arcának, imázsának kialakítása;
 • Bekapcsolódás az Európai Unió új tervezési időszakára való felkészülésbe, a nemzeti tervekben a területi összefüggések és azok intézményi, finanszírozási kereteinek figyelemmel kísérése;
 • A Kárpát-medencében kiépült magyar regionális tudományi műhelyek és területfejlesztési szakemberek bázisának további erősítése és erre építve a kelet-közép-európai együttműködésének ösztönzése, alakítása;
 • A regionális tudományhoz kapcsolódó felsőoktatási, doktori képzések támogatása, azok együttműködési tereinek szélesítése, új képzési formák támogatása (nyári egyetem, szakkollégium, szakképzés, oktatói fórumok);
 • A tagsági kör szélesítése, a fiatalok (hallgatók, fiatal szakemberek) minél nagyobb körének bevonása, az ehhez kapcsolódó fórumok működtetése;
 • A területi témában is érintett szervezetekkel (Magyar Statisztikai Társaság, Magyar Urbanisztikai Társaság, Magyar Földrajzi Társaság stb.) és más szakmai tömörülésekkel (pl. vidék- és területfejlesztőkkel) való együttműködések erősítése: közös rendezvények, fórumok, véleménynyilvánítás és kiadványok;
 • A társaság működésének biztosítása (támogatások, pályázatok), új módszerek a támogatáshoz (szponzorok, konzorciumi együttműködés).

Akciók a 2012 évben:

 • Tagozatok megerősítése, újjászervezése : határon túli és hazai tagozatok munkájának (ön)értékelése, tagozatvezetők megerősítése, illetve új tagozatvezető felkérése, középtávú tervek összeállítása; cél a folyamatos, önszerveződő tagozati munka, évente legalább két összejövetel/rendezvény, a tagozatok a következő vándorgyűlésen kapjanak lehetőséget tevékenységük bemutatására; felelős: Rechnitzer János;
 • Fiatalok bevonása a társaság működtetésébe, vezetésébe: igény esetén ifjúsági tagozat megszervezése, amelynek két képviselője az elnökségi üléseken tanácskozási joggal vesz részt; felelős: Rácz Szilárd;
 • Hírlevél küldése a tagságnak, együttműködve az RTB-vel; felelősök: Rácz Szilárd és az RTB titkára;
 • Kapcsolatfelvétel a szakmai értelemben vett társszervezetekkel; felelős: Rechnitzer János;
 • Együttműködési tervek, javaslatok kidolgozása a rokonszakmákkal; felelősök: statisztika – Végh Zoltán, urbanisztika – Barta Györgyi, földrajz – Kocziszky György, vidékfejlesztés – Buday-Sántha Attila.
 • Vándorgyűlések szervezése: 2012 (november), téma: a regionális tudomány, helyszín: Győr; 2013 (tavasz), téma: Európa és a regionalitás, helyszín: Miskolc; felelős: Rácz Szilárd;
 • Európa és a területfejlesztés szakmai műhely létrehozása: az EU kohéziós politikájának, a következő programozási időszak és a hazai tervezés/szabályozás alakulásának figyelemmel kísérése, a területi hatások értékelése, workshopok szervezése; felelősök: Szabó Pál, Lunk Tamás;
 • Nemzetközi kapcsolatok megerősítése, részvétel az ERSA és az RSA éves konferenciáin (támogatás kidolgozása), RSA intézményi tagság; felelősök: RSA – Korompai Attila, Gál Zoltán, ERSA / RSAI – Varga Attila;
 • Tudományos díjak odaítélése, szabályok részletes kimunkálása (név, díj formai megjelenése, szempontok stb.); felelős: Rácz Szilárd;
 • Horváth Gyula elnöki munkájának elismerése : a 2012. évi jubileumi vándorgyűlésen; felelős: Rechnitzer János;
 • Véleménynyilvánítások a területi folyamatokat érintő kérdésekben (szakmai viták szervezése stb.); felelős: Rechnitzer János;
 • Tagtoborzás : különös tekintettel a társszakmák és a fiatalabb korosztály képviselőire; felelősök: a társaság minden tagja, különösen a tagozatvezetők;
 • Működés pénzügyi hátterének biztosítása : szponzorkeresés, pályázatokba partnerként, projektekbe alvállalkozóként történő bevonás, támogatások; felelős: az MRTT elnöksége.

 

A programot az elnökség 2011. december 12-i ülésén egyhangúlag jóváhagyta.

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.