Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

 • Számlaszám:
  MBH Bank Nyrt.
  50800111-11090603
 • Adószám:
  18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság Dél- Dunántúli Tagozatának állásfoglalása

„A Dél-dunántúli régió 2007-2013 közötti területfejlesztési stratégiai célrendszere a készülő II. Európa Terv tükrében” című dokumentumról

 

2005. április 20-án megrendezésre került a Magyar Regionális Tudományi Társaság Dél-Dunántúli Tagozata nyilvános alakuló ülése. Az ülés résztvevői megvitatták, és véleményt alkottak a címben szereplő dokumentumról, amelyet Márton György, a tagozat elnökségének tagja, a DDRFÜ fejlesztési igazgatója mutatott be.

 

A Tagozat tagjai egyetértettek abban, hogy a Dél-Dunántúl stratégiai fejlesztési célkitűzései összhangban vannak a régióban jelentkező szükségletekkel, megoldásra váró problémákkal és azokat megfelelő módon próbálják kezelni. Hangsúlyozták, hogy a további tervező munka során figyelmet kell fordítani a stratégiai célok térségi szintű differenciáltabb megjelenítésére. Szükséges, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a mikrotérségi központok megerősítése. A régióban is az innovációorientált fejlesztések kapjanak elsőbbséget. A felzárkózáshoz nélkülözhetetlen a régió felsőfokú intézményei és a gazdaság közötti együttműködés bővítése, valamint az, hogy a képzési szerkezet erőteljesebben igazodjon a regionális munkaerőpiaci igényekhez.

 

A Tagozat egyértelmű álláspontja, hogy a II. NFT készítése során önálló Regionális Operatív Programok készüljenek és kerüljenek be a Brüsszel által egyeztetett és jóváhagyott végleges tervbe.

 

A Tagozat indokoltnak tartja, hogy fejlesztési dokumentumok jövőbeni kidolgozása során az alábbi szempontok is kerüljenek mérlegelésre:

 • a kistérségi szint stratégiájának kidolgozásánál aktívabban be kell vonni a helyi gazdasági szereplőket és az adott kistérség adottságainak megfelelő, speciális versenyképességi területeket (1-2 ágazatot) kell fejlesztési irányként kijelölni;
 • a kistérségeket olyan helyzetbe kell hozni, hogy mikrotérségi prioritásokat fogalmazhassanak meg, ezáltal egyetlen település se érezhesse úgy, hogy kimaradt a tervezésből;
 • kistérségi szinten gondot okoz a forráshiány, valamint a tervezési bázis és -kapacitás hiánya, ezért ki kell építeni egy regionális tervezői hálózatot, vagy legalább a tervezés kistérségi szinten történő szervezésében és koordinálásában részt venni tudó szakember-hálózatot;
 • a fejlesztés prioritások mellett nem szabad megfeledkezni és eltekinteni a területi kiegyenlítést segítő intézkedésekről sem;
 • nem megoldott a kistérségi programok szakmai irányítása. A legtöbb helyen hiányzik az átfogó területfejlesztési tudással rendelkező személy;
 • Pécs országos növekedési pólusként történő pozicionálása mellett hangsúlyt kell helyezni a regionális növekedési zónák szolgáltatási funkcióinak megerősítésére;
 • a régió tervezési dokumentumaiban nagyobb súllyal kell megjelennie a feldolgozó kapacitás fejlesztésének, a helyi termékek hozzáadott értékének növelése érdekében;
 • jobban kell építeni a meglévő, kihasználatlan kapacitások bevonására, elsősorban a funkcióját vesztett oktatási intézmények infrastrukturális és humán erőforrás kapacitásának alternatív felhasználására, például a szociális ellátás területén (pl. használaton kívül helyezett iskolák hasznosítása szociális otthonként);

 

Kaposvár, 2005. április 25.

 

A Magyar Regionális Tudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozata nevében:

Dr. Sarudi Csaba
tagozatvezető

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.