Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XIII. VÁNDORGYŰLÉSE

Kelet-Közép-Európa területi folyamatai, 1990–2015
Eger, 2015. november 19–20.

A vándorgyűlés ebben az évben Közép- és Kelet-Európa területi folyamatait kívánta megvitatni a rendszerváltozástól napjainkig. A rendezvény házigazdája az Eszterházy Károly Főiskola volt. A plenáris ülésen előadást tartott Jouke van Dijk, az Európai Regionális Tudományi Társaság elnöke, Daniela L. Constantin, a Román Regionális Tudományi Társaság elnöke, Tomasz Komornicki, a Maria Curie-Sklodowska Egyetem professzora és James W. Scott, a Kelet-finnországi Egyetem professzora. Mellettük neves hazai kutatók és gyakorlati szakemberek Kelet-Közép-Európa területi fejlődésének különböző aspektusait, kapcsolódó területeit járták körül. A második napon tizenkét szekcióban folytatódott a tanácskozás, közel 100 előadás hangzott el. Az előadások elérhetők a tovább feliratra kattintva.

A vándorgyűlés részletes programterve (pdf) letölthető, programja alábbiakban olvasható.

Az előadások a címekre kattintva letölthetők.

 

PROGRAM 2015. november 19. csütörtök „A” épület (Líceum)

 

10.00 Közgyűlés - Meghívó (pdf) (Líceum, Kápolna)

12.00 Ebéd (Kápolna, folyosó)

 

13.00 Vándorgyűlés (Líceum, Kápolna)

Köszöntő    Liptai Kálmán rektor, Eszterházy Károly Főiskola

Megemlékezés Horváth Gyula professzorról, az MRTT alapító elnökéről

 

13.20 PLENÁRIS ÜLÉS 1. (angol nyelven)

Daniela L. Constantin egyetemi tanár, Bukaresti Közgazdaságtudományi Egyetem; a Román Regionális Tudományi Társaság elnöke
Keys to Harmonizing EU Places Through Territorial Cohesion: A Spotlight on Services of General Interest

Tomasz Komornicki egyetemi tanár, Maria Curie-Sklodowska Egyetem, Lublin; tudományos igazgatóhelyettes, Lengyel Tudományos Akadémia Földrajzi és Térszervezési Intézete
Transport accessibility and the effects of the new investments

James W. Scott egyetemi tanár, Kelet-finnországi Egyetem
The Geopolitics of European Union 25 years on: Transformations and Continuity

 

15.30 Kávészünet (Kápolna, folyosó)

 

16.00 PLENÁRIS ÜLÉS 2. (magyar nyelven)

Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A kettős vasfüggönytől az új kerítések, falak építéséig

G. Fekete Éva egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Helyi fejlesztés: a TEHO-tól a társadalmi innovációig

Tóth Géza vezető-tanácsos, Központi Statisztikai Hivatal
Kelet-Közép-Európa térszerkezetének aktuális folyamatai

Csomós György főiskolai tanár, Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A világvárosok uralta tér, és a közép-európai erőközpontok pozíciója a gazdaságirányítás globális rendszerében

Józsa Viktória ügyvezető, NORD CONSULT Kft., PhD-hallgató SZIE Enyedi György RTDI
Tudomány és gyakorlat – A  magyarországi regionalizmus egy szakember szemével

 

18.30 Együttműködési megállapodás aláírása a Magyar Urbanisztikai Társasággal

18.40 Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása (oklevél, laudáció)

 

19.00 Fogadás - Hotel Korona Eger (3300 Eger, Tündérpart utca 5.)

 

 

PROGRAM 2015. november 20. péntek „B” épület (3300 Eger, Egészségház utca 4.)

 

9.00 PLENÁRIS ÜLÉS 3. (angol nyelven) (B/121. terem)

Jouke van Dijk egyetemi tanár, Groningeni Egyetem; az Európai Regionális Tudományi Társaság elnöke
Inequalities in Human Capital and Regional Growth in CEE

 

10.00 Kávészünet („B” épület I. és II. emelet)

 

10.30 Szekcióülések

Tizenegy magyar és egy angol munkanyelvű szekcióban, párhuzamosan.

 

SZEKCIÓK

1. szekció: A területi elemzések elméleti és módszertani kérdései   (B/121.)
Dusek Tamás egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem (RTB Kutatásmódszertani Albizottság)

2. szekció: Területi politika, városfejlődés   (B/101.)
Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem; tudományos tanácsadó, MTA KRTK RKI

3. szekció: Innováció és regionális fejlődés (RTB Regionális Innovációs Albizottság)   (B/102.)
Varga Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

4. szekció: Fejlődési pályák Közép- és Kelet-Európa régióiban   (B/106.)
Lux Gábor tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

5. szekció: Agrár-, környezet- és vidékfejlődés   (B/107.)
Káposzta József dékán, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

6. szekció: Helyi fejlesztés vidéki és határ menti térségekben   (B/201.)
Schwertner János elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület

7. szekció: Társadalmi átalakulás, demográfia, migráció   (B/202.)
Virág Tünde tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

8. szekció: Gazdaságfejlesztés, ágazati fejlődési trendek   (B/203.)
Barta Györgyi professor emerita, főszerkesztő, Tér és Társadalom

9. szekció: A turizmus társadalmi, gazdasági, kulturális szerepe és hatásai   (B/404.)
Dávid Lóránt dékán, Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

10. szekció: A klímaváltozás társadalmi-gazdasági hatásai   (B/205.)
Czirfusz Márton tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

11. szekció: Geopolitika, európaizáció, határpolitika   (B/206.)
Fábián Attila dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

12. szekció: Regional Processes of Central and Eastern Europe, 1990–2015 (angol nyelven)   (B/207.)
Gál Zoltán tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

 

13.30–14.30    Ebéd   „A” épület (Kápolna, folyosó)

14.30–18.00     Kirándulás (fakultatív program)

 

PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉG

A DETUROPE c. folyóirat lehetőséget biztosít a vándorgyűlésen elhangzott színvonalas előadások nemzetközi folyóiratcikként történő megjelentetésére. Publikálásra az előadók harmada kerül felkérésre a szekcióvezetők javaslatai alapján, 2015 decemberében. A dolgozatokat kettő anonim bíráló fogja lektorálni. Várható megjelenés: 2016. október-november. Folyóirat-információ: http://www.deturope.eu/

 

1. szekció: A területi elemzések elméleti és módszertani kérdései  (B/121.)

      Elnök: Dusek Tamás egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

Áldorfai György PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Erőforrások alternatív elemzési lehetősége – Térségi teljesítményvizsgálat

Farkas Máté Bence, statisztikus, Központi Statisztikai Hivatal
A fejlődés mérése – új koncepciók, régi ellentmondások?

Lendvay Endre PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A tényalapú döntéshozatal támogatása a települési gazdaságfejlesztésben

Vida Zsófia Viktória fiatal kutató, MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály
Esettanulmány egy „hard” természetföldrajz és „soft” közgazdaságtan tudományterület folyóiratainak országokra vonatkozó mintázatairól

Málovics György egyetemi docens – Juhász Judit PhD-hallgató, SZTE Gazdaságtudományi Kar
Részvételi akciókutatással a transzformatív társadalmi változásokért

Benedek József egyetemi tanár – Kocziszky György egyetemi tanár – Szendi Dóra tanársegéd, Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
A gazdasági térszerkezet vizsgálata területi autókorreláció segítségével

Jakobi Ákos egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
Álraszteres térstatisztikai műveletek a területi kutatásokban

Dusek Tamás egyetemi tanár, SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
A gravitációs modell felhasználása funkcionális távolságok becslésére

Nemes Nagy József egyetemi tanár, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
A társadalomkutatás tér-spektruma

2. szekció: Területi politika, városfejlődés   (B/101.)                          

       Elnök: Rechnitzer János egyetemi tanár, elnök, Magyar Regionális Tudományi Társaság

Buskó Tibor László adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
A városmarketing aktuális problémái Magyarországon fejlesztéspolitikai megközelítésben

Szabó Pál egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
Kelet-közép-európai regionális folyamatok területi politikai szemszögből

Horváthné Barsi Boglárka tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Az okos városok fogalma, koncepciója, teljesítményének lehetséges mérései

Ditrói Zoltán PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Területi folyamatok a hazai nyomtatott sajtóban, a rendszerváltástól napjainkig

Méreiné Berki Boglárka és szerzőtársai, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
A hazai antiszegregációs tervek értékelése Amartya Sen képességszemlélete alapján megfogalmazható szegénységkezelési szempontok tükrében

Szombathelyi Sándor PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. befolyásoló ereje Kecskemét gazdaságára és társadalmára

Berkes Judit PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A lakóhelyi kötődés háttértényezői a nagyvárosi térségekben

Kovács Tibor főiskolai docens, EKF GTI Turizmus Tanszék
Demográfiai változások és területi-települési következményeik – új kihívások, korlátok és lehetőségek

Gajzágó Gergő PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Dunaújváros területi folyamatai a rendszerváltás után

Somlyódyné Pfeil Edit egyetemi docens, SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Az állami térszemlélet, a többszintű kormányzás és a várospolitika egyes összefüggéseiről

3. szekció: Innováció és regionális fejlődés   (B/102.)                  

       Elnök: Varga Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem (RTB Regionális Innovációs Albizottság)

Gyurkovics János PhD-hallgató – Vas Zsófia egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
Regionális és iparági tudásbázis mérése és hazai adaptációs lehetőségei

Novotny Ádám tanszékvezető főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézet
A magyar egyetemi kutatók innovációs tevékenységének jellemzői

Czaller László elemző, HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ
A humán tőke társadalmi hozama Magyarországon

Elekes Zoltán egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar – Lengyel Balázs tudományos munkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Kapcsolódó változatosság, kapcsolódó kereskedelmi változatosság, és regionális foglalkoztatottság növekedés Magyarország átmeneti gazdaságában

Nick Gábor András PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Az Industrie 4.0 hatása a regionális fejlődésre

Elekes Zoltán egyetemi tanársegéd, SZTE Gazdaságtudományi Kar – Juhász Sándor PhD-hallgató, SZTE Gazdaságtudományi Kar – Lengyel Balázs tudományos munkatárs, MTA KRTK KTI
Az agglomerációs előnyök és a technológiai közelség befolyása a vállalatok túlélésére – Magyarország, mint átmeneti gazdaság esete

Lengyel Balázs tudományos munkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet – Leskó Mariann BA-hallgató, International Business School Budapest
International collaboration and spatial dynamics of US patenting in Central and Eastern European countries 1981–2010

Erdős Katalin egyetemi adjunktus – Varga Attila egyetemi tanár, PTE Közgazdaság-tudományi Kar
Magyar ideg- és természettudósok a világ tudományos élvonalában

Hau-Horváth Orsolya tudományos segédmunkatárs – Sebestyén Tamás tudományos munkatárs – Varga Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar
Tudáshálózatok szerepe a regionális fejlődésben – egy integrált modell alkalmazásának tapasztalatai a magyar régiók esetében

4. szekció: Fejlődési pályák Közép- és Kelet-Európa régióiban   (B/106.)                        

       Elnök: Lux Gábor tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Egri Zoltán egyetemi adjunktus, SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar – Tánczos Tamás főiskolai docens, EKF Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Térszerkezet, térszerkezeti mezők Kelet-Közép-Európában

Faragó László tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Centrumra és perifériára osztott EUrópa. Közép-Kelet-Európa esélyei

Erdősi Ferenc kutató professor emeritus, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Új közlekedési folyamatok Közép- és Kelet-Európában

Morvay Szabolcs PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
NUTS II régiók Kelet- és Közép-Európában

Döbrönte Katalin PhD-hallgató, ELTE Földtudományi Doktori Iskola
A közép-európai városok bekapcsolódási lehetőségei a globális városhálózatba

Horeczki Réka tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Kisvárosok között a legkisebbek. A városfejlődés atipikus formái?

Kovács Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A szolgáltató szektor regionális különbségei Közép- és Kelet-Európa régióiban.

Páger Balázs tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A vállalkozói aktivitást befolyásoló tényezők a közép-kelet-európai régiókban

Páthy Ádám egyetemi tanársegéd, SZE KGK Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
A területi tőkeállomány struktúrája és dinamikája a közép-kelet-európai regionális központokban

Borbás László egyetemi adjunktus, Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet
A V4 országok KKV politikájának kapcsolódási pontjai

5. szekció: Agrár-, környezet- és vidékfejlődés   (B/107.)

       Elnök: Káposzta József dékán, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gódor Amelita Kata PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Az élelmiszerfogyasztás szerkezetének főbb területi összefüggései Magyarországon

Czabadai Lilla PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A turizmus szerepének településszintű értelmezése a vidékfejlesztésben

Szabó Dorottya tudományos segédmunkatárs, intézeti titkárságvezető, Agrárgazdasági Kutató Intézet
A termelői piacok területi megoszlásának és helyszínválasztásának sajátosságai Magyarországon

Lieszkovszky József Pál vezető tanácsadó, HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.
Lehetséges megoldási formák a vidéki térségek közösségi közlekedésének problémáira

Nagy Gergely PhD-hallgató, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
A Steinbachi út – Egy endogén, önindukáló, fenntartható településfejlesztési modell

Szeberényi András PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
„Zöld energiával a zöld Magyarországért” weboldal marketing szempontú elemzése

6. szekció: Helyi fejlesztés vidéki és határ menti térségekben   (B/201.) 

       Elnök: Schwertner János elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület

Gerencsér Ilona PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Helyi gazdaságfejlesztési lehetőségek, avagy a helyi önkormányzati fejlesztések térségfejlesztő hatásának komplex vizsgálata

Perger Éva osztályvezető, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Helyi szereplők válaszai a fejlesztéspolitikai környezet változásaira vidéki térségekben

Kápolnai Zsombor PhD-hallgató, ELTE Földtudományi Doktori Iskola
A Szobi-kistérség munkaerő-piaci helyzetének változása a rendszerváltozás után a helyi fejlesztések tükrében

Takács László PhD-hallgató, ELTE Földtudományi Doktori Iskola
Helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések lakossági megítélésének vizsgálata rurális térségekben

Gyulai Tamás szakértő, Enterprise Europe Network, Regional Centre of Innovation and Technology Transfer, Temesvár
Vidéki térségek fejlesztési technikái

Schwertner János elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület
Erdő mellett nem jó lakni?

Ádám János Imre PhD-hallgató, PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Európai gazdaságfejlesztési modellek alkalmazási lehetőségei Ukrajna határ menti régióiban

7. szekció: Társadalmi átalakulás, demográfia, migráció   (B/202.)   

       Elnök: Virág Tünde tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Kulcsár László egyetemi tanár – Obádovics Csilla egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
Népességdinamika és társadalmi struktúra

Fodor-Borsos Eszter PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Kérdések és válaszok Magyarország társadalmi transzformációja tükrében, különös tekintettel a fiatal generációra

Nagyné Molnár Melinda egyetemi docens – Bogárdi Tünde PhD-hallgató, SZIE Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
A cigány–magyar együttélés térbeliségének vizsgálata mentális térkép segítségével

Nárai Márta tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete; egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Szociális Tanulmányok Tanszék
Egyenlőtlenségek egy prosperáló térségben – A győri lakosság szükségleteinek kielégítettsége

Laki Ildikó egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem
A magyarországi iparvárosok társadalmi átalakulása 1990–2015 között

Lipták Katalin egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
Kutató nők, avagy a nők és kisgyermekes anyák karrierlehetőségei a tudományos életben

Kiss Ádám Gergő PhD-hallgató SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Tanulási motivációk vizsgálata a Szent István Egyetem hallgatóinak körében

Péter Zsolt egyetemi docens – Kuttor Dániel egyetemi docens, Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar lokális és regionális beágyazottságának vizsgálata – Felsőoktatási kihívások és lehetőségek a 21. században az unió perifériáján

Bakos Izabella Mária PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A szubjektív egészségi állapot hatása a munkateljesítményre egy primer kutatás tükrében

Bodor Ákos tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Területi egyenlőtlenségek és társadalmi rétegződés Magyarországon a bizalom mentén

8. szekció: Gazdaságfejlesztés, ágazati fejlődési trendek   (B/203.)

       Elnök: Barta Györgyi professor emerita, főszerkesztő, Tér és Társadalom

Nick Gábor András PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Okos – járműipari – gyárak a negyedik ipari forradalom korában

Ricz András elnök, Regionális Tudományi Társaság, Szabadka
A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiája

Kovács András főiskolai docens, Edutus Főiskola – Sikos T. Tamás egyetemi tanár,SZIE Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
A kiskereskedelmi szektor és a vásárlói magatartás fejlődési térfolyamatai

Szabó Mátyás tanársegéd, ELTE Társadalomtudományi Kar
Az állattenyésztés fejlődésének lehetséges új hajtóerői

Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A közlekedési infrastruktúra szerepe Japán második világháború utáni gazdasági fellendülésében

Várnai Ibolya PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Használtcikk vagy antik? A budapesti használtcikk-kiskereskedelem

Csata Andrea egyetemi tanársegéd – Fejér-Király Gergely egyetemi tanársegéd – Tánczos Levente József egyetemi tanársegéd, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Székelyföldi Hargita megye kitöréspontjainak elemzése, különös tekintettel fafeldolgozó és IT szektorokra

9. szekció: A turizmus társadalmi, gazdasági, kulturális szerepe és hatásai   (B/404.)

       Elnök: Dávid Lóránt dékán, Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Bujdosó Zoltán főiskolai tanár, Károly Róbert Főiskola – Pénzes János egyetemi adjunktus, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék – Madaras Szilárd egyetemi tanársegéd, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Dávid Lóránt főiskolai tanár, EKF Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Románia turizmusának területi folyamatai 2000–2012 között

Nyizsalovszki Rita főiskolai docens, Károly Róbert Főiskola – Szűcs Csaba – Kovács Gyöngyi – Dávid Lóránt főiskolai tanár, EKF Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Gyöngyös város turizmusfejlesztése a fejlesztési koncepció tükrében

Kovács Tibor főiskolai docens, EKF GTI Turizmus Tanszék
A hazai rendszerváltás előtti és utáni utazási szokások összehasonlítása

Nagy Benedek egyetemi docens, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
A székelyföldi turizmus posztmodern nyomai

Zsarnóczky Martin PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Az egészségturizmus ellentmondásai

Vanyúr Blanka PhD-hallgató, ELTE Földtudományi Doktori Iskola
Szigetvár turizmusfejlesztésének földrajzi kérdései

Szalkai Gábor egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
A történelmi országhatár turizmusformáló szerepe – Gyimesbükk

10. szekció: A klímaváltozás társadalmi-gazdasági hatásai   (B/205.) 

       Elnök: Czirfusz Márton tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Czirfusz Márton tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése projekt bemutatása

Hoyk Edit tudományos munkatárs – Kovács András Donát tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI
A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei – a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei

Honvári Patrícia tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A társadalmi-gazdasági modellezések európai tapasztalatai

Sebestyénné Szép Tekla egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
Energetikai konvergencia az Európai Unióban a 2020-as vállalások tükrében – avagy a konvergencia számítások alkalmazásának egy alternatív lehetősége

Lennert József tudományos segédmunkatárs – Farkas Jenő tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A magyarországi földhasználat-változás jelenlegi és jövőbeli trendjei: modellezés és előrejelzés

Tagai Gergely tudományos munkatárs – Király Gábor tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Népességi előreszámítás és a klímaváltozás hatásainak dilemmái

Koós Bálint tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Hosszú távú deprivációs folyamatok alakulása Magyarországon

Kulcsár László egyetemi tanár, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
A klímaváltozás percepciója és a kihívásokra adott válaszok a mezőgazdasági termelők körében

Baranyai Nóra tudományos munkatárs – Varjú Viktor tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Klímaváltozás – az egyén felelőssége és lehetőségei egy magyarországi adatfelvétel tükrében

Tóth Marcell ügyvivő szakértő, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Egy település útja a fenntarthatóság felé: Nagypáli, az ökofalu

11. szekció: Geopolitika, európaizáció, határpolitika   (B/206.)

       Elnök: Fábián Attila dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Péti Márton igazgatóhelyettes, Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Magyar geopolitikai és nemzetstratégiai lehetőségek és illúziók az EU Európai Területi Együttműködési Programjaiban

Szirmai Viktória egyetemi tanár, Kodolányi János Főiskola – Berki Márton tudományos segédmunkatárs, MTA TK Szociológiai Intézet – Halász Levente tudományos munkatárs, Kodolányi János Főiskola – Schuchmann Júlia tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK RKI
Posztszocialista jól-lét és területi egyenlőtlenségek a Kárpát-medencében

Fleischer Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Világgazdasági Intézet
Határképzetek 2015

Grünhut Zoltán tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Analitikus módszertan az európaizáció vizsgálatához

Csébi Márk PhD-hallgató – Dobai Attila PhD-hallgató – Izsák Éva egyetemi docens, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
Találkozások térben és időben – Népvándorlás előtt?

Uszkai Andrea tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Bécs: globális vagy világváros?

Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Kripto-határok a Kárpát-medence térstruktúrájában

Vida György egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
Újrarajzolt választókerületi határok: a magyar választási rendszer földrajzi torzulásai 2011 előtt és után

Rácz Szilárd tudományos titkár, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A horvát–magyar határon átnyúló kapcsolatok sajátosságai

12th session Regional Processes of Central and Eastern Europe, 1990–2015    (Room B/207.)

       Chair: Zoltán Gál senior research fellow, HAS CERS Institute for Regional Studies
       Special Guests: Professor Jouke Van Dijk and Professor Daniela L. Constantin

János Pénzes Assistant Professor, University of Debrecen
Restructuring of peripheral areas in Central Europe after the political transition and the current situation Hungary

Zoltán Pámer Head of Foreign Relations Unit, South Transdanubian Regional Development Agency
Evaluation of cross-border co-operation programmes: general aspects and a case study of Slovenia and Austria

Pavel Ptáček Senior Lecturer, Department of Geography Faculty of Sciences Palacký University
Regional economy upgrading – triple helix at work? some selected cases from the Czech republic

Miloslav Šerý – David Fiedor Department of Geography Faculty of Sciences Palacký University
Geographical research of gambling in the Czech Republic

Tamás Gyulai Expert, Enterprise Europe Network, Regional Centre of Innovation and Technology Transfer, Timișoara
Cross-Border clustering in Smart Specialisation framework

Zoltán Bajmócy Associate Professor – Judit Gébert Junior Research Fellow – György Málovics Associate Professor – Zoltán Elekes Lecturer – Judit Dombi PhD student, Faculty of Economics and Business Administration University of Szeged
Turning it upside down… “Participation” as a tool for exclusion in Hungarian city planning

Martin Lukavec Doctoral Candidate, Department or Regional Studies University of Economics Prague
Worlds apart: Is property price disparity between city districts of Prague growing?

György Jóna Associate Professor, Department of Social Science University of Debrecen
Networking of SMEs and regional economic growth

Uutoni Sem Mandela MSc-student, Kaposvár University
Community Engagement, Sustainability and Rural Development

 

Kapcsolat: Rácz Szilárd titkár (72) 523 800  szracz@rkk.hu

Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola
2015. november 19. csütörtök: „A” épület 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
2015. november 19. csütörtök fogadás: Hotel Korona Eger 3300 Eger, Tündérpart utca 5.
2015. november 20. péntek:    „B” épület 3300 Eger, Egészségház utca 4.

Megközelíthetőség:  A főiskola épületei  -  Parkolási információk  -  Térkép

 

TÁMOGATÓ

A vándorgyűlésre a Nemzeti Együttműködési Alap NEA-KK-15-SZ-1302 számú projektje keretében kerül sor, melynek kedvezményezettje a Magyar Regionális Tudományi Társaság.

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.