Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

 • Számlaszám:
  MBH Bank Nyrt.
  50800111-11090603
 • Adószám:
  18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

Emlékeztető a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnökségi üléséről

Az ülés időpontja: 2005. április 19. 10.00 óra

Az ülés helye: Szegedi Egyetem Oktatási és Információs Központ, Szeged

Résztvevők: Horváth Gyula elnök, Nemes Nagy József, Korompai Attila, Káposzta József, Lengyel Imre elnökségi tagok, Végh Zoltán, a dél-alföldi tagozat vezetője

Kimentését kérte: Varga Attila elnökségi tag, Agg Zoltán, Kárpáti László, Kőszeghy Attila, Kun Zoltán. Sarudi Csaba regionális tagozatvezetők.

 

Napirend

 • A társaság helyzete
 • A 2005. évi köz- és vándorgyűlés előkészítése
 • Egyebek

 

1. napirendi pont

Horváth Gyula a közgyűlés óta eltelt időszakot értékelve megállapította, hogy a szervezet tag­létszáma folyamatosan nő, havonta 10–15 új tag kéri felvételét. A taglétszám megközelíti a 400 főt. Folyamatosan zajlik a regionális tagozatok szervezése is. Az észak-alföldi tagozat szervezésére Kőszeghy Attila (Debrecen) és Filepné Nagy Éva (Nyíregyháza) vállalkozott. Sajnálattal állapította meg ugyanakkor, hogy a fiatal regionalisták tagozatának szervezése elég vontatottan halad. Tájékoztatást adott arról, hogy több regionális tagozat szervezett vitaülést a készülő nemzeti fejlesztési terv regionális programjairól és az országos területfejlesztési koncepcióról.

Az elnökség a társaság anyagi helyzetét áttekintve javaslatot tett arra, hogy az anyagi lehetőségek függvényében pályázatot írjon ki fiatal (35 év alatti) szakemberek külföldi konferenciákon való részvételének támogatására. Elfogadott konferencia-előadásról szóló igazolás alapján 3 fiatal szakember részesüljön 70–70 ezer Ft-os támogatásban. A támogatás nyertesei a megrendezett konferencia szakmai tapasztalatairól beszámolót készítenek, amelyet lehetőség szerint tudományos szaklapokban publikálnak.

Horváth Gyula tájékoztatást adott a társaság logójának tervezéséről. A tervezésre Pinczehelyi Sándor Munkácsy-díjas, érdemes művész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának intézetigazgatója kapott megbízást. Az elkészülő három változat közül a tagság választja ki a végleges logót. A honlap elkészítése is folyamatban van. Bejegyezték az mrtt.hu domain nevet, a honlap tervezését a pécsi művészeti kar DLA-iskolájának hallgatói vállalták. A két munka remélhetőleg 2005. június végére elkészül.

Mivel a társaság céljai között szerepel a határon túli magyar regionális tudománnyal kapcsolatban lévő szakemberek bevonása, az elnökség tagjai kötelezettséget vállaltak a szervezés megindítására (Nemes Nagy József – Kolozsvár, Káposzta József – Dél-Szlovákia, Lengyel Imre – Temesvár és Szabadka, Horváth Gyula – Kárpátalja és Székelyföld). A határon kívüli tagtársak tagdíjat nem fizetnek. A társaságnak jelenleg 17 határon túli tagja van.

Horváth Gyula beszámolt arról, hogy a 2005. április 14-én a Magyar Tudományos Akadémia székházában székfoglaló előadást tartott Antoine S. Bailly, a Genfi Egyetem professzora, rektorhelyettese, a Regional Science Association International volt elnöke, akit az MTA 2004-ben tiszteletbeli tagjává választott. Bailly professzor elismeréssel szólt az MRTT tevékenységéről.

 

2. napirendi pont

A tavalyi nyíregyházi vándorgyűlésen a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaság-tudományi Karának képviselői javaslatot tettek arra, hogy a társaság 2005. évi köz- és vándorgyűlését Sopronban rendezze meg. Az elnökség ismételten köszönetét fejezte ki Gidai Erzsébet professzor asszonynak, a kar dékánjának és Fábián Attila dékán­helyettesnek a rendezvény előkészítésében vállalt aktív közreműködésükért.

Horváth Gyula beszámolt soproni látogatásáról, a vándorgyűlés leendő helyszínén (Hotel Szieszta) szerzett kedvező tapasztalatairól és a lebonyolítás anyagi feltételeiről. Az elnökség a tájékoztatót elfogadta és a vándorgyűlés lebonyolításáról döntött, a közgyűlést 2005. november 24-ére hívja össze, majd 25–26-án vándorgyűlésre kerül sor.

 

A rendezvény program- és költségterve

 

2005. november 24.

14,00 Közgyűlés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság tevékenysége a 2004. évi közgyűlés óta

A területi szekciók beszámolója

A 2006. évi programtervezet vitája

 

2005. november 25.

10,00 Vándorgyűlés

Regionális fejlődés a Kárpát-medencében és az Európai Unió transz-regionális politikája

 

Plenáris ülés

2005. november 26.

Szekcióülések

 1. Regionális fejlődés, terület- és településfejlesztési stratégiák
  Szekciószervező: Hardi Tamás
 2. Interregionális kapcsolatok, határ menti együttműködési szervezetek a Kárpát-medencében
  Szekciószervező: Baranyi Béla
 3. Közigazgatási reformtörekvések és az önkormányzatok működése a szomszédos országokban
  Szekciószervező: Agg Zoltán
 4. Agrárgazdaság, vidékpolitika
  Szekciószervező: Káposzta József.
 5. Kulturális és épített örökség, terület- és településrendezés, környezetvédelem
  Szekciószervező: Nagy Imre
 6. A regionális fejlesztés térinformatikai eszközei
  Szekciószervező: Kanalas Imre

 

Költségek

Részvételi díj

Vacsora 2x3500

7000

Ebéd 3x2500

7500

Büfé a szünetekben 4x1000

4000

Összesen

18500

Szervezési költség: (a részvételi díj 15%-a): 2 500 Ft.

Terembérleti díj (150 fő esetén) 2 000 Ft/fő

Részvételi díj összesen: 23 000 Ft/fő

 

Szállásdíj

Kétágyas classic szoba 2 fő részére: 10 600 Ft

Kétágyas classic szoba 1 fő részére: 7 500 Ft

Kétágyas superior szoba 2 fő részére: 13 200 Ft

Kétágyas superior szoba 1 fő részére: 9 400 Ft

Az árak tartalmazzák az ÁFA-t. Emellett fizetendő: 314 Ft/fő/éj idegenforgalmi adó.

 

Külföldi résztvevők

Erdély: 15 fő

Szlovákia: 10 fő

Vajdaság: 10 fő

Kárpátalja: 5 fő

Szlavóna: 5 fő

Egyéb: 5 fő

Összesen: 50 fő

Költség: 2 100 000 Ft

Fiatal (30 év alatti) társasági tagok részvételi díja: 40 fő. Költség: 920 000 Ft

Összesen: 3 020 000 Ft.

A rendezés technikai lebonyolításáért felelős: a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara, Sopron, Fábián Attila dékánhelyettes.

Az elnökség kérte a társaság elnökét, hogy a vándorgyűlés szervezését kezdje meg és felhatalmazta arra, hogy a külföldi résztvevők részvételi költségének és szállásdíjának, valamint a hazai fiatal tagok részvételi díjának fedezésére kezdeményezzen szponzori tárgyalásokat.

 

3. napirendi pont

Az elnökségi ülés résztvevői megtekintették az Oktatási és Információs Központot, majd részt vettek a délután 2 órakor a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában rendezett dél-alföldi regionális tagozati ülésen. Az ülés kb. 30 résztvevője a Dél-alföldi régió fejlesztési programjának legutolsó változatát vitatta meg. Az ülésen Horváth Gyula elnök tájékoztatást adott a Magyar Regionális Tudományi Társaság munkájáról és vitaindító előadást tartott a nemzeti fejlesztési terv és az országos területfejlesztési koncepció összefüggéseiről.

 

Szeged, 2005. április 19.

 

Horváth Gyula s. k.
elnök

 

 

 

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.