Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

Emlékeztető a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnökségi üléséről

Az ülés időpontja: 2004. június 2. 10.00 óra

Az ülés helye: ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest

Résztvevők: Horváth Gyula elnök, Nemes Nagy József, Korompai Attila elnökségi tagok. Kimentette magát: Varga Attila, Lengyel Imre.

Horváth Gyula tájékoztatást adott a társaság szervezésének eredményeiről. A Dunántúl három régiójában megalakultak a tagozatok, megtörtént a vezetőségválasztás. A dél-dunántúli tagozat vezetője Sarudi Csaba, a közép-dunántúlié Agg Zoltán, a nyugat-dunántúlié Kárpáti László lett. Az elnökség mind hármójuknak köszönetet mond a kitűnő szervezésért. A dél-alföldi tagozat szervezésének koordinálását Lengyel Imre vállalta, remélhetőleg júniusban megalakul a tagozat vezetősége. Az elnökség felkéri a tavalyi közgyűlésen tagozatszervezésre vállalkozott Kun Zoltán és Nagy László tagtársunkat, hogy tegyenek intézkedéseket a két regionális tagozat megszervezésére. Az elnökség örömmel fogadta, hogy több szakmai tagozat (ifjúsági, innovációs, önkormányzati, szociális) szervezése is folyamatban van.

A taglétszám a tavalyi közgyűlés óta emelkedett, 2004. május végén a társaság 365 tagot számlált. A taglétszám folyamatos bővítésére van még lehetőség. Rendszeres az érdeklődés és a belépési szándék. 2004. május 31-ig a tagok 45%-a fizette be az évi tagdíjat.

A társaság elnöke 2004 márciusában Hírlevelet juttatott el tagjainak elektronikus úton, ebben tájékoztatott a novemberi közgyűlés összehívásáról, a vándorgyűlés témájára tett javaslatot, illetve felhívta a figyelmet a tagdíjfizetési kötelezettségekre, valamint folyóirat-rendelési nyomtatványokat juttatott el. Az őszi vándorgyűlés témájával kapcsolatban 15 fő küldött pozitív választ.

Az elnökség döntött arról, hogy kezdeményezi a Magyar Tudományos Akadémiánál a társaság felvételét a tudományos társaságok közé. Az MTA IX. osztályának szóló előterjesztést az elnök állítja össze 2004. augusztus végéig. Az akadémia társasággá válás növeli az MRTT szakmai elismertségét és bizonyos anyagi támogatást is jelenthet.

Az elnökség megfogalmazta a 2004. november 19–20-ra összehívandó közgyűlés és ugyan-ezen időben megszervezendő II. vándorgyűlés napirendjét és egyéb szervezési teendőit. Az elnök feladata, hogy a vándorgyűlés szakmai programját előkészítse, felkérje a plenáris ülés előadóit és a szekcióvezetőket. Az elnökségi tervezetet a Melléklet tartalmazza.

 

Budapest, 2004. június 2.

 

 

Horváth Gyula s. k.
elnök

 

 

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.