Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

Horváth Gyula (1951–2015)

Nehéz szívvel és mély fájdalommal tudatjuk tagtársainkkal, hogy társaságunk alapító elnöke, Prof. Dr. Horváth Gyula egyetemi tanár, tudományos tanácsadó 2015. szeptember 23-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetésére 2015. október 15-én 12 órakor került sor a Pécsi Köztemetőben.

Prof. Dr. Horváth Gyula
e
gyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
az MRTT alapító elnöke
(1951–2015)

 

Nehéz szívvel és mély fájdalommal tudatjuk tagtársainkkal, hogy a Társaságunk alapító elnöke, Prof. Dr. Horváth Gyula egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, 2015. szeptember 23-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. A hazai és a nemzetközi regionális tudomány súlyos vesztesége barátunk, tudóstársunk halála! 

A Pécsi Tudományegyetemen végzett közgazdászként. Egész élete, 1974-től, negyven éven át az MTA Dunántúli Tudományos Intézetéhez, majd annak kibővülése után az MTA Regionális Kutatások Központjához kötődött. Onnan indult tudományos segédmunkatársként, jutott előbbre a szakmai létrán. 1997–2011 között az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója volt. A regionális tudomány hazai műhelyének vezetőjeként, a különböző hazai és nemzetközi akadémiai posztokon mindent megtett a regionális tudomány elfogadtatásáért, annak szervezeti, szakmai rendszerének kiépüléséért. Nemcsak sikerrel vezetett egy országos hálózattal kiépülő társadalomtudományi műhely-együttest, hanem emellett szervezte a szakterület oktatását, doktori programjait, törődött a fiatalokkal, szakmai szervezetet alapított (MRTT), s tudományos bizottságot (MTA RTB) irányított. Nagy kedvvel és lelkesedéssel segítette kiépíteni a határon túli magyar regionális tudományi műhelyeket, kutatói közösségeket. 

Barát volt és társ, megértő, segítő kolléga, egy igaz ember! A nagy generáció vezéralakja volt, akiben a hivatástudat és az alkotói kreativitás együtt élt és sikerrel munkálkodott. Gyula szorgalmas és termékeny tudós volt (milyen nehéz leírni a múlt időt!). 384 publikációja jelent meg, 25 könyvet írt, ebből 15 idegen nyelven, 10 magyar nyelven jelent meg hazai és külföldi kiadóknál, 31 könyv szerkesztését végezte. Műveit itthon és külföldön egyaránt forgatják, hiszen eddig közel 1900 hivatkozást regisztráltak alkotásaira. 

Gyula megszervezte a Magyar Regionális Tudományi Társaságot, annak első elnöke volt, működése alatt kiépültek a tagozatok az országhatáron belül és kívül egyaránt. A társasági tagság rang lett, az éves konferenciák a regionális tudomány ünnepeivé váltak.

Az elmúlt években az akadémiai intézeti hálózat radikális, erőszakolt átrendezése őt is, de a regionális tudomány hazai műhelyét is megviselte. Méltánytalan támadások érték a tudományterületet, a jól működő intézeti hálózatot betagosították rokontudományi intézetekkel egy új szervezetbe. Ekkor Gyula visszavonult és kedvenc kutatási témájában, a kelet-közép-európai térség területi folyamatainak tanulmányozásában mélyedt el. 

Ám ebben az évben (2015) az intézet vezetői kutatóinak ösztönzésére ismét felvette a lantot és megpályázta a regionalisták képviseletében a MTA KRTK főigazgatói posztját. Nagyszerű pályázatában a tudományterületek együttműködését, a működési rend megújítását, a szakmai minőség emelését, a három társadalomtudományi terület megújítását jelölte meg. Terveit már nem tudja megvalósítani!

Barátunk, tudóstársunk, elnökünk, segítőnk hirtelen ment el, de a Mű itt maradt velünk! A magyar regionális tudomány igenis sikeresen működik és egyre többen kapcsolódnak be az újabb és újabb kutatási programokba! Gyula emlékét úgy őrizhetjük meg, ha még több izgalmas kutatási eredménnyel gyarapítjuk itthon és külföldön az általa is alapított magyar regionális tudományt!

Temetése 2015. október 15-én 12 órakor lesz a Pécsi Köztemetőben.

 

Győr, 2015. szeptember 24.

Rechnitzer János
MRTT elnöke

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.