Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

 • Számlaszám:
  MBH Bank Nyrt.
  50800111-11090603
 • Adószám:
  18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

Buday-Sántha Attila (1941–2014)

Buday-Sántha Attila emlékoldal

„Mindenkiben rejlik valamilyen tehetség, ezt kell megtalálni és erre koncentrálni”
(Buday-Sántha Attila)

 
Tartalom

Életrajz

Buday-Sántha Attila 1941. november 15-én született Szekszárdon. Középiskolai tanulmányait a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban végezte. 1964-ben diplomázott agrármérnökként a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen, később agrármérnök tanári és vállalatgazdasági szakmérnöki képesítést is szerzett. 1974-ben kapta meg az egyetemi doktori, 1982-ben pedig a közgazdaságtudomány kandidátusa címet. 1994-ben lett az MTA doktora, s ugyanebben az évben habilitált a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. 1969-től gazdasági tanárként dolgozott, 1972-től a kar alkalmazásában áll tanársegédként, adjunktusként, majd docensként, 1994-től egyetemi tanári munkakört töltött be. 1989 óta a Kar Agrár- Környezet- és Regionális Gazdaságtan tanszékének vezetője, alapítója és 2011-ig vezetője a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolának, amely a Kárpát-medencei kutatóképzés fontos műhelyévé vált.

Tudományos érdeklődési területe az agrár- és vidékpolitika, a környezetgazdálkodás és a regionális fejlesztéspolitika. E területekhez tartozó tárgyakat oktatott a PTE KTK alap- és mesterképzési programjain, valamint a doktori képzésben. Számos hazai és nemzetközi regionális versenyképességi és fejlesztéspolitikai kutatás vezetője, koordinátora volt. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a regionális gazdaságtani képzés hazai elismertetése és elterjesztése területén, munkásságát számos tudományos díjjal ismerték el, többek között Akadémiai Kutatói Díjat (1986), Pro Régió Díjat (2004) kapott, elnyerte a Baranya Megyei Önkormányzat Felsőoktatási Díját (2002), a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Deák Ferenc Kutatási Díját (2008) és a FAO Élelmezési Világnap Díját (2009).

Oktatói tevékenysége mellett számos tudományos testületben tevékenykedett, fontos szerepet vállalt fejlesztéspolitikai koncepciók kidolgozásában.

Buday-Sántha Attila 2014. május 17-én, életének 73. évében Pécsett hunyt el.


Munkásság       

Buday-Sántha Attila műveinek bibliográfiája (1973–2009)

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Interjúk Buday-Sántha Attilával

Fészek magazin interjú, 2000

Az UNIV TV interjúja a 2009-ben FAO - Élelmezési Világnap Díjat kapott Buday-Sántha Attilával

National Geographic interjú a mezőgazdaságban végbemenő folyamatokról és a vidéki életforma lehetőségeiről, 2010. 1. szám

Szirmai Viktória interjúja Buday-Sántha Attilával 70. születésnapja alkalmából, 2011 


Elhunyt Buday-Sántha Attila

Gyászjelentés

Gyászbeszédek: Horváth GyulaVeszelka MihályLux Gábor

Nekrológok, búcsúzás: Rechnitzer JánosMezei Cecília – Mezei KatalinHallgatói búcsúzás

Gyászhírek: pte.hu; rkk.hu; pecsiujsag.hu; mta.huwikipedia.hu


Buday-Sántha Attilát köszöntő jubileumi kötetek


 

Agrárátalakulás, környezeti változások és regionális fejlődés

Szerkesztette: Mezei Cecília – Bakucz Márta

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Pécs, 2011
508 p.

Kapcsolódó hírek: Buday-Sántha Attila köszöntése, RTB Hírlevél, III. évf. 5. sz.
70. születésnapját ünnepelte Dr. Buday Sántha Attila, egyetemi tanár, Univ TV Navigátor, 2011. november 16.


 

Évkönyv 2011

Szerkesztette: Páger Balázs

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Pécs, 2011
310 p.

A tanulmányokat a szerzők Buday-Sántha Attila professzornak, a doktori iskola alapítójának és vezetőjének ajánlják 70. születésnapja alkalmából


 

Évkönyv 2001

Szerkesztette: Mezei Cecília

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Pécs, 2001
413 p.

A tanulmányokat a szerzők Buday-Sántha Attila professzornak, a doktori iskola alapítójának és vezetőjének ajánlják 60. születésnapja alkalmából


Buday-Sántha Attila tudományos, szakmai közéleti tevékenysége

 • Magyar Agrártudományi Egyesület – alelnök
 • FVM Igazságügyi Szakértő Bizottsága – tag 1998–2011
 • MTA Regionális Szakbizottsága – Oktatási Bizottság elnöke 2002–2011
 • MTA Agrárgazdasági Szakbizottság – tag 1982–2011
 • MTA PAB Agrártudományi Szakbizottsága – tag 1982–2011
 • MTA PAB Közgazdasági és Jogi, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Szakbizottság – tag 1982–2011
 • Pécsi Tudományegyetem Doktori Tanácsa – tag 1996–2011
 • PTE Közgazdaságátudományi Kar. Doktori Bizottsága – tag 1996–2011
 • Studies in Agricultural Economics – szerkesztőbizottsági tag 2004–2011
 • Hungarian Electric Journal of Environmental Sciences – szerkesztőbizottsági tag 2005–2011
 • Veszprémi Egyetem Doktori Tanácsa – tag 2004–2011
 • Kaposvári Egyetem Doktori Tanácsa – tag
 • Szent István Egyetem Doktori Tanács – tag
 • OTKA Bizottság – rendszeres bíráló
 • OTDK – bizottsági elnök, felkészítő
 • Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola vezetője – 1996–2011
 • Magyar Regionális Tudományi Társaság – alelnök 2011–

Buday Sántha Attila jelentősebb díjai, elismerései

 • 1986 Akadémiai Kutatói Díj
 • 1999 MTA PAB Tudományszervezés Díja
 • 2002 Baranya Megyei Önkormányzat Felsőoktatási Díja
 • 2004 Pro Régió Díj
 • 2008 Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Deák Ferenc Kutatási Díja
 • 2009 FAO Élelmezési Világnap Díja

Buday-Sántha Attila jelentősebb művei

Agrártermelés és környezetvédelem

Budapest: Akadémiai Kiadó
1990
91 p.

A mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása és a környezetvédelem

Budapest: Akadémiai Kiadó
1991
165 p.

Környezetgazdálkodás – Általános rész

Budapest: Tankönyvkiadó
1993
146 p.

Környezetgazdálkodás – Általános rész (átdolgozott kiadás)

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó
1999
369 p.

Agrárpolitika – vidékpolitika: A magyar gazdaság és az Európai Unió

Pécs–Budapest: Dialog Campus Kiadó
2001
463 p.

Könyvismertető: Varga Gyula (2001): Agrárpolitika – vidékpolitika: A magyar gazdaság és az Európai Unió. Tér és Társadalom. 15. évf. 1 sz. pp. 193–197.

Környezetvédelem – Vidékfejlesztés – Agrártermelés

Habilitációs előadások I.

Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
2002
76 p.

A természeti tőke és az agrárgazdaság szerepe a területi versenyképességben

Pécs: Pécsi Tudományegyetem
2004
108 p.

Környezetgazdálkodás – Általános rész

Pécs–Budapest: Dialóg Campus Kiadó
2002
205 p.

Második, átdolgozott kiadás Pécs–Budapest: Dialóg Campus Kiadó 2006, 245 p.
Harmadik, átdolgozott kiadás: Pécs–Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2009, 240 p.
Könyvismertető: Kovács András Donát (2004): Buday-Sántha Attila: Környezetgazdálkodás. Földrajzi Értesítő. 53. évf. 3–4 sz. pp. 234–236.

A Balaton-régió fejlesztése – Development Issues of the Balaton Region

Budapest: Saldo Kiadó
2007
204 p.

Könyvismertető: Bartha Júlia (2008): Buday-Sántha Attila: A Balaton-régió fejlesztése — Development Issues of the Balaton Region. Tér és Társadalom. 22. évf. 2. sz. pp. 229–234.

Agrár- és vidékpolitika: Tanulságok nélkül

Budapest: Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.
2011
377 p.

Könyvismertető: Mezei Cecília – Mezei Katalin (2012): Buday-Sántha Attila: Agrár- és vidékpolitika. Tér és Társadalom. 26. évf. 3 sz. pp. 138–141. 

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.