Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

Varga Attila (1958–2023)

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 66. évében, hosszú betegség után, 2023. október 23-án elhunyt Varga Attila közgazdász, az MTA levelező tagja, az MTA RTB elnöke, az MRTT alelnöke, a PTE KTK professzora.

Varga Attila Budapesten született 1958-ban. Közgazdász diplomát 1983-ban a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett, majd 1989-ben ugyanott egyetemi doktori címet. PhD fokozatát 1997-ben a Nyugat-Virginiai Egyetem (USA) Közgazdaságtan Tanszékén szerezte Regional Economic Effects of University Research: A Spatial Econometric Perspective c. disszertációjával, témavezetője Luc Anselin volt. Agglomeráció, technológiai haladás és gazdasági növekedés: A K+F térszerkezet makrogazdasági hatásainak vizsgálata c. disszertációjával 2006-ban MTA doktora címet szerzett, 2019-től az MTA levelező tagja.

1983-tól a PTE Közgazdaságtan tanszékének főállású oktatója. 1992-től 1997-ig egyetemi tanársegéd, kutató, illetve kutató adjunktus a Nyugat Virginiai Egyetem Közgazdaságtan Tanszékén, valamint Regionális Kutató Intézetében. 1998-tól 2001-ig az Osztrák Tudományos Akadémián, illetve a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen tudományos főmunkatárs. 2006-tól a PTE KTK-n egyetemi tanár, illetve a Kar Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézetének igazgatója, 2011-től a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola vezetője. 2015-től alapító igazgatója a Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központnak (RIERC).

Oktatási portfólióját a mikroökonómia, térgazdaságtan és regionális kutatások módszertani kérdései adták PTE KTK alap-és mesterképzési programjain, valamint a doktori képzéseken.

Széleskörű nemzetközi és hazai tudományos publikációs tevékenységét támasztja alá 273 megjelent tudományos publikációja (88 idegen nyelvű), melyekre 8742 független hivatkozás érkezett mindeddig az MTMT szerint. A mai napig az egyik legtöbbet idézett magyar közgazdász, közel 13.000 Google Scholar-idézettel és 38-as H-indexszel.

A regionális tudományi közösség sokat köszönhet Varga Attilának. Újraszervezte 2001 után a magyar regionális tudomány képviseletét az ERSA-n belül, 2017-ig az ERSA magyar szekciójának képviselője volt. Nemzetközi kapcsolatai révén több nemzetközi szaktekintély volt az MRTT vándorgyűléseinek plenáris előadója, de részt vállalt abban is, hogy 2010. évben az RSA, 2022-ben az ERSA éves kongresszusa is Pécsett került megrendezésre. Varga Attila a társaság megalakulásától az MRTT elnökségi tagja, 2017-től alelnöke.

2008-ban a Pécsi Tudományegyetemen megkapta a kiemelkedő oktató-nevelő munka elismeréséért adható „Arany Katedra” díjat. 2018-ban Akadémiai Díjat, és a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje Polgári Tagozata elismeréseket is megkapta munkája elismeréseképp. 2023-ban az Európai Regionális Tudományi Társaság nagydíját (ERSA European Prize in Regional Science) ítélték oda számára.

Emlékét tisztelettel őrzi a regionalisták közössége!

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.