Contact

Hungarian Regional Science Association (HRSA)

7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
H-7601 Pécs, P.O. Box 199.

SWIFT: MKKBHUHB
IBAN: HU37 50800111-11090603-00000000

Tel: +36 (72) 523 800

E-mail: mrtt@mrtt.hu

Facebook: mrtt.hu

Navigation

III. Területfejlesztők Napja – 2021. április 28–29.

Fejlődés és fejlesztés 2020 előtt és után

2021. április 28–29.

online konferencia

A Magyar Regionális Tudományi Társaság – a KRTK Regionális Kutatások Intézete, a Magyar Urbanisztikai Társaság, az MKT Fejlesztéspolitikai Szakosztálya és az MTA Regionális Tudományok Bizottsága szakmai együttműködésével – a Területfejlesztők Napja (Balatonkenese 2009, Budapest 2013) rendezvények folytatásaként rendezi meg 2021. évi tavaszi konferenciáját, amelynek fő célkitűzései: értékelni a magyar területi politika és területi fejlődés elmúlt időszakát (2014–2020), alulról szerveződve megvitatni az aktuális kérdéseket (pl. 2021–2027 EU programozási időszak), illetve javaslatokkal szolgálni a területi politika cél-, eszköz- és intézményrendszerének jövőbeli alakításához. A tanácskozás lehetőséget biztosít a résztvevők véleményének kötetlen kifejtésére. A konferencia részletes programja elérhető alább, a tovább feliratra kattintva. Várunk szeretettel minden, a területi politika és a területi fejlődés iránt érdeklődő kutatót, szakembert!

A rendezvény célja bemutatni a területi fejlődés sajátosságait és problémáit, e témán keresztül kapcsolatot építeni a területi politika alakítóival és gyakorlati művelőivel a tudományos eredmények befogadására. A lépték tekintetében a különböző szubnacionális területi szintek (járás, megye, régió), funkcionális terek (település, város, vidék, agglomeráció, iparági körzet stb.) és a szélesebben értelmezett nemzeti (országos, Kárpát-medencei, szomszédsági) szint is napirendre kerül. Az esemény kiemelten foglalkozik a fontosabb ágazati politikák területi hatásaival, illetve az idei konferencia a koronavírus-járvány területi következményeivel.

Tartalom: plenáris ülés, szekciók szerdaszekciók csütörtök, kerekasztal

Szakmai együttműködő partnereink: KRTK Regionális Kutatások Intézete, Magyar Urbanisztikai Társaság,
MKT Fejlesztéspolitikai Szakosztálya; MTA Regionális Tudományok Bizottsága.


PROGRAM

♦ 2021. április 28. ♦ szerda ♦

9.00–10.00 Bejelentkezés, technikai próba (minden előadónak)

10.00–10.10 Köszöntő

Gál Zoltán egyetemi tanár, a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke

10.10–11.50 Plenáris ülés

Rechnitzer János professor emeritus, az MRTT tiszteletbeli elnöke
Az unortodox területi politika és intézményei

Józsa Viktória ügyvezető, Nord Consult Kft.
Stratégiai tervek és programok hazánkban az EU-csatlakozástól a jelenkorig

Salamin Géza elnök, Magyar Urbanisztikai Társaság; intézetvezető egyetemi docens, BCE
A területi tervezés európai átalakulási trendjei

Finta István tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
A társdalami részvétel lehetőségei és korlátai az új programozási időszak küszöbén

Forman Balázs egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
2008 és 2020 – Válságok közben és után. A két nagy világgazdasági válság összehasonlítása a jellemzőik és a következményeik alapján

11.50–12.30 Kérdések, vita

 

12.30–13.00 Szünet (bejelentkezés, technikai próba)

13.00–15.00 Szekcióülés 1.  "Válság és gazdaság"

Elnököl: Lengyel Balázs tudományos főmunkatárs, KRTK KTI; az MTA RTB alelnöke

Sass Magdolna igazgató, KRTK Világgazdasági Intézet – Antalóczy Katalin, BGE – Birizdó Imre, BGE
A regionális közvetlentőke-vonzás lehetőségei a COVID által okozott gazdasági válság kezelésében – Tatabánya példáján keresztül

Lipták Katalin dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem
Távmunka megítélése a koronavírus-járvány időszaka alatt településtípusonként

Horeczki Réka tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Perifériák a középpontban. A pandémia hatása a vidéki térségekre

Vida György egyetemi tanársegéd, SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Szakcsoport
A regionális versenyképesség eltéréseinek földrajzi sajátosságai Magyarországon két válság között

Zsibók Zsuzsanna tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete        
Térségeink részesedése a gazdasági növekedésből két válság között

Egri Zoltán egyetemi docens, MATE Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet Vidék- és Területfejlesztési Tanszék
A települési konvergencia főbb jellemzői 2012–2018 között

 

15.00–15.20 Szünet (bejelentkezés, technikai próba)

15.20–17.40 Szekcióülés 2.  "Tapasztalatok a vidéki térben"

Elnököl: Káposzta József egyetemi tanár, MATE Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet

Nagyné Molnár Melinda egyetemi docens, MATE
A Tanyafejlesztési Programok mérlege (2011–2020)

Székely Rita mb. titkárságvezető; doktorandusz, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat; SZE RGDI
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat helye és szerepe a vidékfejlesztés intézményrendszerében

Gyulai Tamás PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola; iparjogvédelmi szakértő, DARIÜ
Felelősségteljes innováció a digitális innovációs központok nemzetközi hálózatában

Kószó Richárd PhD-hallgató, SZTE Állam- és jogtudományi Doktori Iskola
A TOP projektek tapasztalatai Csongrád-Csanád megyében

Dömötör Mihály PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola – Fekete Dávid egyetemi adjunktus, SZE
Tradíció és településfejlesztés: lehetőségek Tihany helyi gazdaságfejlesztésében és fenntartható turisztikai színvonalában

Szabó Mariann szakmai vezető, kutató, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Kőszeg
Az autentikus turizmus lehetőségeinek kiaknázása – bemutatkozik a ’Local Flavours’ INTERREG-projekt

Malatyinszki Szilárd adjunktus, Kodolányi János Egyetem – Szabó Péter rektor, KJE
A Mágnes program, mint új típusú kapcsolatrendszer

 


 

PROGRAM

♦ 2021. április 29. ♦ csütörtök ♦

9.00–9.30 Bejelentkezés, technikai próba

9.30–11.30 Szekcióülés 3.  "Régiók határon innen és túl"

Elnököl: Nagy Imre egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem; az MRTT alelnöke

Benedek József egyetemi tanár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Regionális egyenlőtlenség és gazdasági felzárkózás. Magyar és romániai régiók összehasonlító vizsgálata

Csák László egyetemi adjunktus, Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Regionális hintapolitika: Románia, 2021–2027

Körmöczi Gábor vezető-hivatalifőtanácsos, Nemzetstratégiai Kutatóintézet
A Kárpát-medencei határon túli magyarság gazdaságfejlesztésének területi jellegzetességei

Csécsi Dávid kutató, Nemzetstratégiai Kutatóintézet – Lovász Gergely kutató, NSKI
Magyar–magyar kapcsolatok a határon átnyúló együttműködésekben

Mozga Gábor kutatási munkatárs, Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Etnikai és nemzeti kisebbségek, mint gazdaságfejlesztési tényezők

Szilvássy István elnök, Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége
Négy felvetés – A fejlesztés eredménye a fejlődés. Mi más…?

 

11.30–12.00 Szünet (bejelentkezés, technikai próba)

12.00–13.40 Szekcióülés 4.  "Távlatok"

Elnököl: Dusek Tamás egyetemi tanár, iskolavezető, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola; az MTA RTB alelnöke

Tóth Balázs István intézetigazgató egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet
Helyzetkép a területi tőkéről a 2010-es évtizedben: uniós tapasztalatok, magyar sajátosságok

Pál Viktor egyetemi docens, SZTE TTIK Gazdaság-és Társadalomföldrajz Tanszék – Ilcsikné Makra Zsófia – Fabula Szabolcs – Lados Gábor – Boros Lajos – Uzzoli Annamária
A magyarországi egészségügyi humánerőforrás-ellátottság, a migrációs szándék és a területfejlesztés összefüggései

Pupp Zsuzsanna PhD-hallgató, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A felsőoktatási vállalkozói ökoszisztéma kialakításának területi hatása a 2014-2020-as tervezési ciklusban megvalósult egyetemi fejlesztési programok tükrében

Buskó Tibor László egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Merre tovább, alsó középszint?

Rácz Szilárd titkár, MRTT
Városhálózat-fejlesztés és fejlődés Magyarországon – Gondolatok az 50 éves OTK jubileuma kapcsán

 

13.40–14.00 Szünet (bejelentkezés, technikai próba)

14.00–16.00 Kerekasztal-beszélgetés

Moderátor: Szabó Pál tanszékvezető egyetemi docens, ELTE Regionális Tudományi Tanszék; az MRTT alelnöke

  • Baráth Etele elnök, MKT Fejlesztéspolitikai Szakosztály
  • Fábián Attila egyetemi tanár, rektor, Soproni Egyetem
  • Gál Zoltán elnök, MRTT
  • Mezei Katalin egyetemi docens, SZE Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar
  • Pámer Zoltán tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
  • Péti Márton elnökhelyettes, Nemzetstratégiai Kutatóintézet; egyetemi docens, BCE

 

16.00–16.30 Kérdések, vita, záró gondolatok

 


 

Technikai információk: A konferencia a Microsoft Teams rendszerében kerül megrendezésre, felvétel nem készül. A Teams link a regisztrációt követően kerül megküldésre 2021. április 26-ig.

Hallgatóság regisztrációs határideje: 2021. április 25. vasárnap 23 óra.

Részvételi díj: A hallgatói részvételi díj bruttó 2.000 Ft. Az MRTT tagjainak (akik tárgyévi tagdíjukat rendezék) a konferencián hallgatóként történő részvétele ingyenes, előzetes regisztráció szükséges.

 


 

Kapcsolat: Rácz Szilárd titkár (72) 523 800 szracz@rkk.hu

 

Várunk szeretettel minden, a területi politika és a területi fejlődés iránt érdeklődő kutatót, szakembert!

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.