Contact

Hungarian Regional Science Association (HRSA)

7621 Pécs, Papnövelde u. 22
H-7601 Pécs, P.O. Box 199.

SWIFT: TAKBHUHB
IBAN: HU37 50800111-11090603-00000000

Tel: +36-(72)-523-801
Fax: +36-(72)-523-806

E-mail: mrtt@mrtt.hu

Navigation

A Magyar Regionális Tudományi Társaság tisztségviselői

2015. november 19-től, illetve 2017. október 19-től

 

Elnökség

 

Elnök

Gál Zoltán

e-mail  önéletrajz

a földrajztudomány kandidátusa, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem, tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs

Tiszteletbeli elnök

Rechnitzer János

e-mail  önéletrajz

az MTA doktora (földrajztudomány), egyetemi tanár, doktori iskola vezető, Széchenyi István Egyetem, Győr

Titkár

Rácz Szilárd

e-mail  önéletrajz

PhD (regionális tudomány), tudományos titkár, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs

Alelnökök

Nagy Imre

e-mail  önéletrajz

PhD (földrajztudomány), egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Újvidék

Szabó Pál

e-mail  önéletrajz

PhD (földrajztudomány), egyetemi docens, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék, Budapest

Varga Attila

e-mail  önéletrajz

az MTA doktora (közgazdaságtudomány), egyetemi tanár, doktori iskola vezető, Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Tagok

Dusek Tamás

e-mail  önéletrajz

PhD (földrajztudomány), tanszékvezető egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Győr

Fábián Attila

e-mail  önéletrajz

a műszaki tudományok kandidátusa, egyetemi tanár, dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

Józsa Viktória

e-mail  önéletrajz

PhD (regionális tudomány), ügyvezető, NORD CONSULT Kft., Budapest

Káposzta József

e-mail  önéletrajz

a közgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi docens, dékán, Szent István Egyetem, Gödöllő

Lengyel Balázs

e-mail  önéletrajz

PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), tudományos munkatárs, Lendület kutatócsoport-vezető, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest

Mezei Katalin

e-mail  önéletrajz

PhD (közgazdaságtudomány), egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Mosonmagyaróvár

Csomós György (póttag)

e-mail  önéletrajz

PhD (földrajztudomány), főiskolai tanár, Debreceni Egyetem, Debrecen

 

Számvizsgáló Bizottság 

 

Elnök

Tóth Tamás

e-mail  önéletrajz

PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), egyetemi tanár, rektorhelyettes, Szent István Egyetem, Gödöllő

Tagok

Kovács Sándor Zsolt

e-mail  önéletrajz

tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs

Kuttor Dániel

e-mail  önéletrajz

PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Miskolc

Csáfor Hajnalka (póttag)

e-mail  önéletrajz

PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), intézetigazgató főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola, Eger

 

A Magyar Regionális Tudományi Társaság tagozatainak vezetői

Regionális tagozatok

Dél-alföldi tagozat

Kárpáti József

e-mail: karpati.jozsef@gtk.uni-neumann.hu

PhD (közgazdaságtudomány), dékáni kabinetvezető, egyetemi adjunktus, Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kecskemét

Dél-dunántúli tagozat

Bokor Béla 

e-mail: info@htma.hu

PhD (földrajztudomány), elnök, Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, Pécs

Észak-alföldi tagozat

Pénzes János

e-mail: penzes.janos@science.unideb.hu

PhD (földtudományok), egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Debrecen

Észak-magyarországi tagozat

Kocziszky György

e-mail: regkagye@uni-miskolc.hu

a közgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Miskolc

Közép-dunántúli tagozat

Molnár Tamás

e-mail: molnar.tamas.pannon@gmail.com

PhD (közgazdaságtudomány), egyetemi docens, Pannon Egyetem, Veszprém

Közép-magyarországi tagozat

Nagyné Molnár Melinda

e-mail: Nagyne.Molnar.Melinda@gtk.szie.hu

PhD (földtudományok), egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gödöllő

Nyugat-dunántúli tagozat

Tóth Balázs István

e-mail: toth.balazs.istvan@uni-sopron.hu

PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), egyetemi adjunktus, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

 

Határon túli tagozatok

Kárpátalja

Kiss Éva

e-mail: magyartortenelemtanszek-une@yandex.ua

PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék, Ungvár

Közép-Erdély

Benedek József

e-mail: jozsef@geografie.ubbcluj.ro

PhD (földrajztudomány), az MTA külső tagja, egyetemi tanár, Babeş –Bolyai Tudományegyetem Földrajztudományi Kar, Kolozsvár

Nyugat-Szlovákia

Lelkes Gábor

e-mail: lelkes.phd@gmail.com

PhD (gazdaságtudomány), Fórum Társadalomtudományi Intézet, Somorja

Partium

Szilágyi Ferenc

e-mail: szilfester@gmail.com

PhD (földrajztudomány), egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

Székelyföld

Nagy Benedek

e-mail: nbeno@yahoo.com

PhD (regionális tudomány), egyetemi adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda

Vajdaság

Ricz András

e-mail: riczandras@rcgroup.co

elnök, Regionális Tudományi Társaság, Szabadka

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.